перейти на сайт>>

Управління операційними та фінансовими важелями на підприємстві

ID роботи: 2712
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретчині аспекти управління операційними та фінансовими важелями на підприємстві
1.1. Поняття операційного та фінансового важелів
1.2. Взаємодія фінансового і операційного важелів
1.3. Планування прибутку на основі ефекту фінансового та операційного важеля
Розділ 2. Операційний та фінансовий аналіз діяльності підприємства
2.1. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства
2.2. Розрахунок маржинального доходу та точки беззбитковості підприємства та запасу фінансової стійкості
2.3 Розрахунок ефекту операційного важеля та аналіз його динаміки
3. Рекомендації щодо підвтщення ефективності діяльності стов „агрофірма „соснове”
Висновок
Додатки
Додаток а
Додаток бВисновок:

У курсовій роботі проведено операційний аналіз діяльності підприємства, в якому розраховується точка беззбитковості, сила впливу операційного важеля, а також аналіз чуттєвості фінансових результатів до змін ціни та структури витрат тощо.

Для СТОВ „Агрофірма „Соснове” розраховані основні фінансові коефіцієнти звітності, пояснюється призначення показників, проаналізовано отримані значення.

Отже, дана робота висвітлює поетапний процес реалізації фінансової діяльності підприємства.

Аналізуючи основні дані роботи СТОВ „Агрофірма „Соснове” по окремих сферах діяльності можна зробити висновок, що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.

Керівництво, знаючи, що людський фактор відіграє головну роль в роботі підприємства, прийшло до висновку, що покращення умов праці та матеріальний стимул, повинні бути на першому плані, а тоді буде і добра робота, і добра віддача, і прибутки.

У третьому розділі дипломної роботи було розглянуто резерви збільшення суми прибутку СТОВ „Агрофірма „Соснове”.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості був використаний метод порівняння.

Збільшивши обсяг реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 19,633 тис. грн.

Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських і адміністративних витрат.

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції.

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції фірма СТОВ „Агрофірма „Соснове” отримає додатковий прибуток в сумі 173,813 тис. грн. і збільшить рентабельність (окупність витрат) на 5,16%.

Виконавши всі етапи аналізу виробничо-господарської діяльності на даному підприємстві за наявними даними, можна в цілому дати умовно-позитивну оцінку фінансовому стану підприємства, однак хотілося б зазначити наступні особливості:

річний план продажу має рівномірний характер та є доволі прогнозованим, що частково має спростити менеджмент загальної виробничої діяльності;

виробництво продукції є як працемістким так і капіталоміским щодо сировини та матеріалів, а відтак потребує оптимізації та більш інтенсивних технологій, для чого слід виконати комплексну модернізацію та оптимізувати виробничий цикл;

рівень прибутку ще не досяг оптимуму, тому слід вдосконалювати як механізми виробництва, так і розвивати заходи маркетингової політики, інтенсифікувати просування та обрати жорстку політику щодо погашення дебіторської заборгованості протягом року, адже, витрати на сумнівні борги є малими лише у відсотковому вигляді;

надходження грошових коштів протягом періоду в цілому є задовільними, однак доволі висока цифра по дебіторській заборгованості на кінець періоду, що підвищує ризик неплатежів та ймовірних фінансових втрат в разі зміни ринкових умов та зростання темпів інфляції (за умовами, такі ситуації не розглядались);

само ж підприємство вчасно сплачує за зобов’язаннями іншим сторонам, відтак кредиторська заборгованість за короткостроковим кредитом погашена вчасно, в той час як і з покриттям майбутніх платежів щодо розрахунків із бюджетом та із рахунками до сплати наявна тенденція до змешення непокритих сум до сплати (див. кінцевий прогнозний баланс);

від’ємні величини в звіті про рух грошових коштів свідчать про неоптимальну систему платежів та розрахунків, а також про прихований дефіцит та надлишкові обсяги адміністративних витрат, на збут та виробництво за окремим складовим, котрі слід оптимізувати або ж скоротити.

аналіз фінансових коефіцієнтів показав, що за більшістю показників фінансового стану підприємство є цілком фінансово стійким та платоспроможним; однак є показники ризику, котрі незначно або ж відчутно не відповідають нормативам, що в майбутньому може спричинити виникнення фінансових проблем, вплинути на рівновагу стану фінансової стійкості підприємства та стати причиною проблем із гарантування здатності підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями;

операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми продемонстрував гарну динаміку щодо основних показників; вдалось з'ясувати, що річний обсяг виробництва перевищує точку беззбитковості виробництва та перебуває в зоні рентабельності (прибутку); підприємство також продемонструвало здатність подолати поріг рентабельності (запас фінансової стійкості), однак його рівень є ризиковим в довгостроковій перспективі (знизити поріг рентабельності можна шляхом збільшення ціни реалізації, обсягу реалізації чи зменшенням постійних витрат);

більший рівень чутливості до зміни операційного важеля підприємство продемонструвало при 10% зростанні виручки, аніж при її зниженні, що свідчить про стійкість за умов появи несприятливих факторів ринкового та внутрішньовиробничого впливу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: