перейти на сайт>>

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ НА ТОВ «ДСК»

ID роботи: 5391
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико методичні аспекти управління фінансовим результатом операційної діяльності підприємства

1.1. Поняття та економічне значення прибутку від операційної діяльності

1.2. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства

1.3. Механізм формування та аналізу доходу від операційної діяльності

Висновок до розділу 1

Розділ II. Дослідження ефективності управління операційним прибутком  на ТОВ «ДСК»

2.1. Характеристика підприємства і видів його діяльності

2.2. Аналіз динаміки фінансових результатів від операційної діяльності ТОВ «ДСК»

2.3. Факторний аналіз  прибутку від лпераційної діяльності ТОВ «ДСК»

Висновок до розділу 2

Роздлі ІІІ. Пропозиції щодо збільшення прибутку від операційної діяльності ТОВ «ДСК»

Висновок до розділу 3

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність визначається згідно з П(С)БО 3 як операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток  представляє собою виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення торговельної діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.

Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу, доход підприємства, рівень використання ресурсів, величина витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності та інтереси власників підприємства.

В курсовій роботі був проведений аналіз фінансових результатів від операційної діяльності ТОВ «ДСК».

 Перший розділ був присвячений висвітленню теоретичних основ щодо проведення аналізу фінансових результатів від операційної діяльності, розкрито основні поняття даної теми. Зроблено висновок, що оскільки основною складовою фінансових результатів діяльності підприємства є фінансові результати від операційної діяльності − основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю, то проведення аналізу цього показника має першочергове значення.

В другому розділі був проведений аналіз загального стану ТОВ «ДСК», аналіз динаміки фінансових результатів від операційної діяльності, аналіз доходів і витрат підприємства.

Наведений аналіз динаміки показників фінансових результатів від операційної діяльності показує, що в 2011 році, фінансові результати від операційної діяльності покращилися, оскільки в 2011 році підприємство отримало прибуток, а в 2010 році – збиток. Зростання операційного прибутку (прибутку від операційної діяльності) на 34935  тис. грн., або на 133,12 % в 2011 році зумовлене в основному збільшенням інших операційних доходів, зменшенням собівартості. При цьому адміністративні витрати та витрати на збут зменшуються на 961тис. грн. або на 14,97 % і 5452 тис. грн., або 40,01 % відповідно.

Отже, на основі аналізу фінансових результатів від операційної діяльності намічено покращення ефективності господарювання ТОВ «ДСК», проте  керівництву підприємства все ж необхідно вжити заходів для ще більшого  покращення ситуації в майбутньому.

З метою підвищення прибутку від операційної діяльності потрібно знизити собівартість продукції за рахунок зведення до мінімуму витрат на їх транспортування; запровадити новітні технології виробництва, що забезпечить зменшення витрат на виробництво продукції; установити оптимальні ціни на продукцію ,які були б прийнятними для споживача, і за яких підприємство  отримувало б максимальний прибуток; використати ефективну мотивацію праці працівників підприємства, за рахунок чого збільшилося б виробництво продукції на одного працівника; дотримуватись технологічної дисципліни, що зменшить технічні втрати за рахунок запобігання експлуатації несправного обладнання; запровадити сучасні форми і методи організації виробництва та управління, оскільки впровадження новітніх ефективних форм і методів позитивно впливають на фінансовий результат діяльності підприємства; удосконалити методи контролю й розвиток масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції, що також позитивно впливає на розвиток підприємства; створити конкурентоспроможну продукцію з високими споживчими якостями. В нашому випадку це може бути своєчасна доставка продукції покупцям, покращення якості продукції.

Планування напрямів та меж господарської діяльності, асортименту товарів в ТОВ «ДСК» потрібно формувати з урахуванням стану кон’юнктури даного ринку. Щоб підприємство ефективно просувало та реалізовувало товари, необхідно здійснити оптимальний вибір їх, які будуть користуватись попитом в плановому періоді.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: