перейти на сайт>>

Управління продуктивністю на підприємстві

ID роботи: 4534
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Теоретичні аспекти управління продуктивністю підприємства

1.1. Поняття і сутність  продуктивності та її факторів

1.2. Економічна сутність продуктивності

1.3.  Види продуктивності

2. Аналіз системи управління продуктивністю на ВАТ „Луганськобленерго”

2.1. Стисла організаційно-економічна характеристика

2.2. Аналіз продуктивності ВАТ „Луганськобленерго”

3. Розробка заходів щодо підвищення продуктивності підприємства

Висновки та рекомендації

ЛітератураВисновок:

Як видно з результатів аналізу техніко-економічних показників ПРП АК «Луганськобленерго», об'єм робіт і послуг виріс за рахунок збільшення вироблення, не дивлячись на зниження середньосписочної  чисельності виробничий - промислового персоналу.

Аналізуючи діяльність підприємства необхідно враховувати, що в собівартість робіт, що виконуються ними як внутрізаводські послуги, загальнозаводські і позавиробничі витрати не включаються. У собівартість робіт і послуг на сторону, що не входять до складу валової продукції включаються тільки загальнозаводські витрати. Об'єм робіт і послуг допоміжних обслуговуючих цехів на власні потреби плануються і враховуються в грошовому виразі за плановою собівартістю або по планово-облікових цінах в частині ремонтно-монтажних робіт і послуг промислового характеру.

ПРП АК “Луганськобленерго” є виробничим підрозділом АК «Луганськобленерго». Предметом діяльності філії, як частини єдиного виробничого і технологічного комплексу, є здійснення ремонтів устаткування різних підрозділів АК «Луганськобленерго» (наприклад, ТЕЦ-2,3,4,5,6; електричні мережі, теплові мережі, Луганськенергосбут, Луганськенергоснаб і так далі) і зниження витрат на їх проведення.

Впровадження заходів пов'язане з грошовими витратами, які передбачені  у фінансовому плані статті “Інші витрати”.

Вході проведених заходів, підвищення коефіцієнта змінності, підвищення рівня кваліфікації робочих з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі, своєчасно і якісне проведення планово-запобіжних і капітальних ремонтів, при мінімальних витратах, веде до підвищення продуктивності виробництва, його рентабельності.

На основі проведеного дослідження шляхів зростання продуктивності ВАТ „Луганськобленерго” встановлено:

1) Найважливіший результат організації інтенсивного використання виробничих потужностей - прискорення темпів приросту продукції без додаткових капітальних вкладень.

Розвиток економіки України на сучасному етапі і в найближчій перспективі зумовлює необхідність вдосконалення організації інтенсивного використання виробничих потужностей діючих підприємств.

Організація інтенсивного використання наявних виробничих потужностей ВАТ „Луганськобленерго” - важливий фактор економічного зростання, який не тільки підвищує ефективність потужних ресурсів, що застосовуються, але і сприяє збільшенню випуску продукції.

2) Теза, що величина продуктивності залежить від кількості і продуктивності засобів праці, повинна бути істотно доповнена. Так, важливим чинником, що визначає величину виробничої потужності, є передусім система машин як сукупний механізм, побудований на основі принципу пропорційності.

3) Чинники підвищення продуктивності машин (робітничих місць) на ВАТ „Луганськобленерго” пов'язані головним чином з поліпшенням якісного складу технологічного обладнання, збільшенням в його складі високопродуктивних верстатів, автоматів, напівавтоматів і автоматичних ліній. Чим вища якість машини і обладнання,  тим більша їхня продуктивність за одиницю часу роботи, і відповідно більша виробнича потужність підрозділів і підприємства в цілому.

4) Значний вплив на збільшення продуктивності машин виявляє вдосконалення технологічного процесу. Впровадження прогресивної технології сприятиме інтенсифікації виробничого процесу, тобто скороченню як машинного, так і загального часу виготовлення виробів.

5) Продуктивність машин залежить також від кваліфікації робітників. Систематичне підвищення їх загальної і технічної творчості, вдосконалення виробничих навиків і відповідно  підвищення рівня кваліфікації створюють сприятливі соціальні передумови для збільшення продуктивності засобів праці. Укомплектування промислових підприємств кваліфікованими робітниками прискорює технологічне засвоєння сучасної техніки, дозволяє значно перевищити її паспортну продуктивність шляхом переходу до швидкісних засобів обробки деталей, використання спеціального ріжучого інструменту, модернізації окремих агрегатів верстатів і впровадження спеціального озброєння.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: