перейти на сайт>>

Управління професійною підготовкою персоналу підприємства

ID роботи: 4022
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти організації професійної підготовки персоналу підприємства у сучасних умовах

1.1. Професійна підготовка як напрямок розвитку персоналу у сучасній організації

1.2. Система професійного навчання персоналу на підприємстві

1.3. Характеристика процесу управління навчанням персоналу підприємства

1.4. Проблеми та перспективи організації професійної підготовки персоналу в Україні

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Аналіз ефективності управління професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Юмікс»

2.2. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві

2.3. Дослідження стану управління професійною підготовкою персоналу підприємства

2.4. Аналіз системи управління персоналом ТОВ «Юмікс»

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління професійною підготовкою персоналу підприємства

3.1. Характеристика етапів впровадження моделі організації навчальних процесів

3.2. Стратегія управління  професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс»

3.3. Підвищення ефективності професійної підготовки  як результат вдосконалення управління

Висновок до розділу 3

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у дипломній роботі  розглянуто місце системи навчання персоналу в розвитку персоналу підприємства в умовах економічних змін в країні. Запропоновано схему побудови системи навчання персоналу та описано результати її впровадження на базі дослідження. Обґрунтовано доцільність її застосування і представлені пропозиції по оцінці ефективності навчання персоналу.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти організації професійної підготовки персоналу підприємства у сучасних умовах

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України у Європейське співтовариство, проведення адміністративної реформи передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців для усіх сфер і напрямків державного управління, вимагають нових підходів до професійної підготовки персоналу.

У другому розділі дипломної роботи був проведений аналіз системи управління професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс».

ТОВ «Юмікс» має досить просту структуру, що пояснюється відносно не великими розмірами компанії. Одним з найважливіших структурних підрозділів  є відділ кадрів. Досвід показує, що від продуктивної діяльності саме цього підрозділу залежить прибуток і розвиток підприємства.

За період аналізу діяльності ТОВ «Юмікс» із 2008 по 2010 рр. спостерігається збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 117,43 %, промисловий персонал збільшився на 58,67 %, продуктивність праці зросла на 37,04 %.

За період з 2008 по 2010 році корисний фонд робочого часу збільшився на 111,58% за рахунок збільшення чисельності робітників та середнього часу роботи. Із позитивних тенденцій відмітимо збільшення невідпрацьованого часу меншими темпами ніж відпрацьованого часу.

На ТОВ «Юмікс» проводяться щорічні професійні атестації співробітників структурних підрозділів і їх керівників.

За 2010 рік пройшли підвищення кваліфікації 4 особи в тому числі 2 керівника та 2 професіонали. Слід приділити увагу навчанню технічних службовців.

В цілому на підприємстві значно збільшилась плинності кадрів на 339,09%, спостерігається збільшення коефіцієнтів з прийняття кадрів та із звільнення кадрів причому коефіцієнт з прийняття кадрів більше коефіцієнту із звільнення кадрів, що спричиняє ріст облікової кількості штатних працівників.

Доход (виручка) від реалізації на одного працюючого значно зросла на 167,68%, а на одного робітника на 165,24%, трудомісткість одиниці продукції впала на 73,04%, зарплато місткість 100% , значно виріс коефіцієнт плинності кадрів, треба проводити заходи по оптимізації руху кадрів на ТОВ «Юмікс».

Тривалість робочого дня в 2010 році зменшилась на 0,61%, а кількість відпрацьованих днів одним робітником збільшилась на 1 день або на 0,4%. При цьому середньорічний виробіток одного працівника збільшився на 11,04%, а одного робітника на 17,18%, тому що темп росту чисельності працівників 12,26%, менше темпу росту чисельності робітників 6,38%. А середньоденний виробіток одного робітника збільшився на 17,5%, таким чином можливо констатувати, що продуктивність праці на ТОВ «Юмікс» зросла у порівнянні із 2009 роком.

На ТОВ «Юмікс» використовується тарифна система оплати праці її основою є тарифні системи і схеми посадових окладів. Тарифна система оплати праці працівників фірми розробляється з урахуванням тарифно-кваліфікаційних довідників і існуючої системи гарантій (не тільки державних) в цій області.

Соціальна політика підприємства є ефективною, та відповідає сучасним вимогам, але треба більше уваги приділяти професійному навчанню робітників підприємства.

У третьому розділі дипломної роботи розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності управління професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс».

З’ясовано, що система підготовки кадрів, що забезпечує відтворення кваліфікованої робочої сили відповідно до потреб підприємства, повинна бути розрахована на те, щоб впливати на кожного працівника в ході всієї його трудової діяльності. Кожна ступінь навчання повинна  бути продовженням попереднього і найбільшою мірою відповідати як здібностям і можливостям працівника, так і потребам виробництва.

Ефективність інвестицій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства значною мірою залежить від ефективності організації навчальних процесів, що досягається на проектній основі.  Модель  проекту розвитку персоналу характеризується чіткою структурованістю та містить послідовні етапи: період планування проекту, реалізації проекту та період корисної дії. Організація розвитку персоналу на засадах проектного підходу дозволяє чітко налагодити навчальні процеси, збільшити їх результативність та максимізувати віддачу від інвестованих у них коштів.

      З метою підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства, окрім здійснення оптимізації таких інвестицій в дипломній роботі запропонована  система управління процесами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Застосування розроблених у дипломній роботі пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності навчання персоналу стане підґрунтям формування висококваліфікованого персоналу, здатного забезпечити  зростання конкурентоспроможності та прибутковості ТОВ «Юмікс».

Таким чином, усі поставлені завдання виконані, мета дипломної роботи досягнута.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: