перейти на сайт>>

Управління собівартістю продукції на промисловому підприємстві

ID роботи: 2664
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна сутність управління собівартістю підприємств в ринкових умовах функціонування
1.1. Розвиток теорії управління собівартістю
1.2. Теоретичні аспекти управління собівартістю на сучасному підприємстві
1.3. Процес управління собівартістю
2 дослідження системи управління собівартістю на підприємстві
2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
2.2. Аналіз структури витрат ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”
2.3. Характеристика існуючої системи управління собівартістю
3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління собівартістю на тов „луганський машинобудівний завод імені о.я. Пархоменко”
3.1. Формування ефективної системи управління собівартістю
3.2. Заходи щодо оптимізації витрат підприємства
Висновок
Список літературиВисновок:

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва.

Відповідно до П(С) БО 16 “Витрати” під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Важливими при визначенні собівартості є правильне визначення складу витрат та їх розмежування (тим більше, що склад витрат, які включаються у собівартість, не є незмінними) з метою повного відображення у собівартості дійсних витрат звітного періоду.

Не може бути ніяких сумнівів у тому, що в ринкових умовах на відміну від централізованої економіки, мають бути свої методи управління виробництвом. Це в певній мірі стосується і собівартості.

Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.

У даній роботі було проведено загальний аналіз діяльності ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства показав, що за аналізуємий період значно збільшився обсяг виробництва продукції, що значно покращило діяльність ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко”.

Але проаналізувавши показники по всіх розділах, ми можемо зробити висновок: що обґрунтування і вибір найбільш ефективних напрямків підприємництва в акціонерному товаристві є невідкладним завданням. Тому, необхідно застосовувати такі методи для покращення діяльності підприємства:

- організація і здійснення реклами, просування товарів на ринок, участь ТОВ „Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменко” в міжнародних виставках і ярмарках;

- постійний пошук нових партнерів та іноземних інвесторів для спільної підприємницької діяльності, укладення взаємовигідних торгівельних угод;

- розробка і реалізація високоефективних інноваційних проектів.

Кожне підприємство розробляє свою стратегію підвищення ефективності витрат, виходячи з особливостей його функціонування. При цьому можуть бути використані два шляхи підвищення ефективності використання витрат виробництва та обігу.

Перший шлях - це шлях зменшення собівартості за рахунок пошуку та реалізації резервів скорочення витрат. Інструментом пошуку є аналіз собівартості продукції. Підприємство, яке йде цим шляхом, повинно визначати напрямки пошуку резервів скорочення витрат виробництва.

Всі запропоновані заходи спрямовані на підвищення продуктивності праці, якості продукції, зменшення втрат робочого часу через несприятливі умови праці, зменшення втрат від браку, покращення мотивації персоналу, зменшення постійних витрат.

Визначення беззбиткового обороту та прогнозування показників діяльності дають змогу оцінити мінімально допустимі показники для діяльності та максимально прогнозні значення цих показників.

Крім цього керівництво підприємство повинно постійно реагувати відповідним чином на будь-які зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства і звертати увагу на пропозиції як своїх працівників так і сторонніх експертів.

Заходи, що пропонуються. передбачають вдосконалення проведення якісних змін в усіх сферах виробничо-господарської діяльності: в плануванні організації виробничого процесу та плануванні робіт усіх функціональних підрозділів підприємства, в сфері матеріально-технічного постачання та управління витратами, в системі оплати праці та організації мотивації усіх категорій персоналу. При їх ефективному та раціональному впроваджені з’являться нові можливості для кількісного та якісного аналізу всієї діяльності підприємства та виявлення тих ланок виробничого процесу, які потребують першочергового вдосконалення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: