перейти на сайт>>

Управління якістю продукції на підприємстві ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

ID роботи: 8444
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління якістю продукції

1.1. Поняття якості

1.2. Основні етапи розвитку систем управління якістю

1.3 Стандартизація та сертифікація якості продукції

Розділ ІІ. Аналіз стану управління якістю на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

2.3. Показники якості продукції та методи їх оцінки

2.4. Аналіз якості виробленої продукції на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління якістю продукції ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

3.1 Ефективність і шляхи підвищення якості

3.2 Підвищення якості за допомогою нововведень

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь- якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її модернізації належить до компетенції аналітиків з економічної діяльності підприємства.

Ефективне управління якістю, яке забезпечує високий рівень задоволення вимог та очікувань споживачів, є найважливішою передумовою успіху ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч».

Як показав проведений аналіз, на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  система управління якістю продукції – це регламентований стандартами підприєм­ства порядок регулювання виробничих процесів, що спрямований на забезпе­чення потрібного рівня якості продукції під час її розроблення, виготовлення та експлуатації. Вона є невід’ємною частиною системи управління виробниц­твом та призначена для посилення впливу механізму управління на підви­щення якості роботи та ефективність виробництва за рахунок концентрації зусиль на найважливіших на цей час ключових трудових процесах та вироб­ничих функціях.

На ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» розроблені, впроваджені та ефективно працюють інтегровані системи управління якістю та харчовою безпекою, які підтверджені міжнародними сертифікатами ISO 9001 «Система менеджменту якості» та ISO 22000 «Система управління безпечністю харчових продуктів».

Шоколад - це кондитерський виріб, що складається з шоколадної маси, начинки, або без неї, сформований у вигляді плиток, батонів або фігур різних обрисів.

Державний стандарт України на шоколад є дуже жорстким за нормативними показниками, що робить продукцію вітчизняного виробництва конкурентоспроможною. 

Проведений аналіз якості виробленої продукції на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» показав, що якість шоколаду, який надходить у продаж, відповідає вимогам стандартів за органолептичними і фізико-хімічними показниками.

Українська кондитерська проми­словість вже довела свою конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція цієї галузі задовольняє європейським показникам якості. Часи дешевих неякісних цукерок давно пройшли, поступившись місцем більш якісній конди­терської продукції вітчизняних виробників.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: