перейти на сайт>>

Форми капіталу в ринковій економіці

ID роботи: 1137
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальні принципи функціонування капіталу в ринковій економіці
1.1. Поняття капіталу як економічна категорія
1.2. Капітал та його роль у розвитку економіки
2. Характеристика форм капіталу в ринковій економіці
2.1. Багатоаспектність форм існування капіталу
2.2. Функціональні форми капіталу
2.3. Індивідуальний та суспільний капітал
3. Перетворення форм капіталу
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Отже, капітал має велике значення як для кожного підприємця окремо, так і для всієї економіки загалом. І на кожний даний момент для капіталу зайнятого в певній сфері виробництва характерне певне співвідношення між функціональними його формами. Абсолютний обсяг капіталу підприємства визначається насамперед оптимальним розміром підприємства даної сфери, а значить величиною виробничого капіталу. Так, для роздрібної торгівлі або побутових послуг великого капіталу не потрібно, тоді, як, наприклад, машинобудування потребує великих капіталів, бо оптимальний розмір підприємства тут значно більший. Чим довший процес виробництва, тим більше повинен бути виробничий капітал.

Серед економістів немає єдиної думки щодо суті капіталу. Широкого розповсюдження набули так звані "речові", "грошові", "часові" підходи до визначення капіталу. Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики: - капітал підприємства є основним фактором виробництва; - капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід; - капітал є головним джерелом формування добробуту його власників; - капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості; - динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності. Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління підприємством. Ринок послуг капіталу – це орендний ринок. Ціна капітальних послуг – рентна оцінка капіталу – визначається як орендна плата. Мінімально прийнятна рентна оцінка капіталу – це орендна плата, яка дозволяє власнику капітального активу відшкодувати альтернативні витрати, пов’язані з володінням даним активом, і отримати нормальний прибуток. Її рівень визначається ціною капітального блага, реальною процентною ставкою і нормою амортизації. У довгостроковому періоді всі види витрат фірми є змінними, фірма може змінити масштаб виробництва, прийняти рішення вийти з галузі, тобто припинити виробництво, або увійти в галузь, тобто розпочати виробництво. Внаслідок вільного входу та виходу фірм їх число в конкурентній галузі змінюється. Ціною позичкового капіталу виступає процент – сума грошей, яку повинен сплатити позичальник за можливість тимчасового використання чужих грошей. Звичайно оперують поняттям ставки або норми проценту – не абсолютною, а відносною величиною плати за кредит. Формування фінансових ресурсів і їх використання пов’язане з вибором у часі. Теорія міжчасового вибору виходить з того, що кожен економічний суб’єкт, приймаючи рішення щодо використання грошових коштів у довгостроковому періоді, змушений пожертвувати поточним споживанням заради виграшу в майбутньому. Модель можливого міжчасового вибору враховує обмеження домогосподарства, яке утворюють доход та ставка проценту, і описується рівнянням міжчасової бюджетної лінії: Попит на позичкові кошти має дві складових – попит фірм та попит домогосподарств. Фірма визначає обсяг попиту на кредитні ресурси на основі співставлення вигоди від використання інвестицій і видатків на інвестиції. За незмінної процентної ставки граничні видатки фірми на інвестиції дорівнюють ціні позиченої грошової одиниці, тобто процентній ставці. Граничну вигоду фірми показує гранична ефективність інвестицій, яка вимірюється показником граничної норми віддачі (прибутковості) інвестицій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: