перейти на сайт>>

ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ID роботи: 4358
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ

1. Суть, цілі, призначення та механізм реалізації міжнародних науково-технічних програм. Перспективи участі України в міжнародних науково-технічних програмах

1.1. Міжнародні науково-технічні відносини

1.2. Міжнародні науково - технічні програми

2. Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва України в науково-технічній сфері

2.1.   Участь України в міжнародних науково-технічних організаціях  СНД

2.2. Перспективи участі України в міжнародних науково-технічних організаціях

3. Напрями співпраці України у сфері у міжнародних науково - технічних відносин

Висновки

Джерела та літератураВисновок:

На шляху інтеграції у європейські і світові структури, що є стратегічним орієнтиром зовнішньополітичного курсу України на сучасному етапі, вагоме місце належить розвиткові міжнародних наукових зв’язків. Адже наука, високі технології, культура та освіта—це ті сфери людської діяльності, які передусім забезпечують наше входження у цивілізований світ. Більше того, духовний інтелект і рівень науки є фундаментальними основами безпеки держави, які визначають зміст існування країни і кожного індивіда зокрема. Норма сучасної наукової діяльності—розвинута система регулярних контактів із зарубіжними партнерами—стимулює творче мислення, сприяючи взаємному зародженню ідей, допомагає знизити собівартість досліджень. Водночас, історична практика показує, що наукова думка успішно може розвиватися там, де існує демократичний діалог між владою і наукою, де є певні межі проникнення владних структур у науку як соціальний інститут, де цінності демократичного діалогу стають цінностями і нормами наукового співробітництва. Тобто наукці потрібна демократія, соціальна підтримка досліджень, демократичне управління науковою діяльністю [2,99].

Наука України, тривалий час розвиваючись у якості невід’ємної складової “єдиного народногосподарського комплексу СРСР”, носила фактично регіональний характер. Організація наукової діяльності, фінансування досліджень і міжнародні зв’язки відносилися до компетенції союзних органів управління. Специфікою двосторонніх міжнародних взаємин стала геополітична спрямованість на країни так званої “соціалістичної співдружності”, що визначалася не стільки економічною чи науково-технічною зацікавленістю, як політичними розрахунками або ідеологічними завданнями пануючих комуністичних режимів.

Слід зазначити, що виділити сферу існування й розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС) з поміж інших форм МЕВ досить нелегко. Наглядно сферу існування МНТС можна представити у вигляді схеми.

    Але наведена схема тільки вказує , що МНТС знаходиться у тій частині міжнародних економічних відносин, яка перетинається з наукою й технікою, а проблему виділення МНТС як окремої форми МЕВ не вирішує. Адже важко відзначити межу, де би закінчувалося виробниче співробітництво і починалося науково-технічне, які мають свій перетин. Також важко чітко визначитися, куди віднести підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних працювати з новими технологіями і створювати ще новіші, ще модерніші. З одного боку, людина, робоча сила якої розвивається разом з розвитком науки і техніки, може в такій якості вивчатись у сфері МНТС, а з іншого боку, робоча сила — це трудовий ресурс. що відноситься до міжнародних трудових відносин, як ще одної форми МЕВ. Можливо, ще більше переплетіння помітне між міжнародним науково-технічним співробітництвом і міжнародними торговими відносинами, а особливо, між МНТС і світовим ринком послуг. Наприклад, до МНТС ми відносимо інжиніринг, котрий у значній мірі пов'язаний з наукою й технікою, але за формою це економічне явище є послугою. Також до МНТС ми віднесли таке явище, як міжнародне ліцензування, яке відоме ще під назвою міжнародна ліцензійна торгівля.             Розуміючи умовність виділення міжнародного науково-технічного співробітництва в окрему форму міжнародних економічних відносин, пропонуємо таке визначення: МНТС — це форма МЕВ, яка являє собою систему економічних зв'язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі н існує на основі спільних, наперед ні і роблених та. узгоджених, намірів, закріплених у міжнародних економічних договорах та угодах.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: