перейти на сайт>>

Формування асортименту товарів у оптовій торгівлі та шляхи його вдосконалення

ID роботи: 8651
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП                                                                                                    3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти формування асортименту
товарів на торговельному підприємстві                                                 5

1.1.         Роль процесу формування асортименту товарiв в умовах

конкурентiв                                                                                    5

1.2.         Етапи формування товарів у роздрібній мережі                                  7

1.3.         Фактори, що впливають на формування асортименту товарів  9

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового-господарської діяльності ПАТ ДМК

 «Таврія» за 2011-2014 роки                                                                           17

2.1.      Організаційно-правова характеристика підприємства            17

2.2.   Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства                19

2.3.   Аналіз основних економічних показників ПАТ ДМК «Таврія» 23

2.4.  Аналіз виробництва і товарообігу  коньяку                                  26

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення ефективності діяльності

ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку України                                            34

3.1.      Проблеми сучасного ринку коньяку України та шляхи їх

            вирішення                                                                                   34

3.2.   Заходи спрямовані на підвищення ефективності діяльності

ПАТ ДМК «Таврія»                                                                      40

ВИСНОВКИ                                                                                           52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Провівши аналіз теоретичних аспектів формування асортименту товарів на торговельному підприємстві слід відзначити, що:

Стратегія формування асортименту товарів залежить від маркетингових рішень, які приймаються керівництвом підприємства на стадії планування його діяльності.

Робота з формування асортименту товарів триває безперервно, з дотриманням певних принципів, згідно з якими здійснюється розподіл товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, запровадження для окремих магазинів оптимальної широти і глибини асортименту, добір у магазинах товарів за різними асортиментними ознаками.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти.

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту, що пред'являється вибраними для обслуговування контингентами покупців.

Процес формування асортименту товарів у магазинах складається з трьох етапів.

Формування асортименту на підприємстві є досить складним процесом, на який впливають дуже багато факторів. Ці фактори поділяються на загальні, які не залежать від конкретних умов роботи того чи іншого торгового підприємства і специфічні – відображають конкретні умови роботи даного підприємства.

Ігноруючи ці фактори, підприємству не вдасться сформувати збалансований асортимент. Одним з найголовніших чинників, що впливають на формування асортименту, є споживчий попит.

Формування асортименту є складним і безперервним процесом. Оптимальний асортимент є індивідуальним для кожного підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, фінансових та інших ресурсів.

ПАТ «ДМК Таврія» виробляє понад 20 найменувань ординарних та марочних коньяків. Виробництво Дому марочних коньяків «Таврія» було сертифіковане за стандартом ISO 9001 у 2005 році.

Промисловiсть пiдприємства представлена: первинним виноробством, з можливiстю переробки 30 тис. тон винограду; вторинним виноробством з обсягом випуску вина в пляшковому розливi до 600 тис. дал; коньячним виробництвом з виготовленням коньячних спиртiв до 800 тис. дал та випуском коньякiв 800 тис. дал щорiчно.

Аналіз динаміки розміру ПАТ ДМК «Таврія» за 2011-2014 роки показав, що: у 2014 році підприємство отримало чистий збиток у розмірі 52682тис.грн., що на 134767тис.грн. менше ніж у 2011 році.

Аналіз показників рентабельності ПАТ ДМК «Таврія» за 2011-2014 роки показав, що рівень рентабельності виробництва має тенденцію до зменшення. Середній відсоток зменшення рентабельності виробництва підприємства за 2011-2014 роки становить 25,06%; рівень рентабельності продажу за чотири роки зменшився на 38,37%.

Аналіз економічної характеристики виробництва продукції ПАТ ДМК «Таврія»» за 2011-2014 роки  показав, що загальний обсяг виробництва продукції у 2014 році на 75,6тис.дал. більше ніж у 2011 році, виробництво коньячного спирту у 2014 році на 8,4тис. дал. менше ніж у 2011 році

Аналіз виробництва продукції ПАТ ДМК «Таврія» за 2012-2014 роки показав, що: виробництво коньяку у 2014 році становить 555,7тис.дал., що на 22,56% менше ніж у 2012 році, однак на 39,52% більше ніж у 2013 році; у 2014 році підприємство вперше виробило новий для себе продукт «бренді» у розмірі 59,9тис.дал.

Аналіз ефективності реалізації продукції ПАТ ДМК «Таврія» за 2012-2014 роки показав, що: у 2014 році загальна реалізація була на 57,94% більше ніж у 2012 році та на 188,6% більше ніж у 2013 році. Однак, у 2014 році було зменшення реалізації коньяку на 13,17% в порівнянні з 2012 роком.

Порівняльний аналіз виробництва та реалізації продукції ПАТ ДМК «Таврія» у розрізі видів продукції за 2012-2014 роки показав, що: реалізація коньяку у 2014 році збільшилася в порівнянні 2012 роком 111,8%.

Провівши аналіз маркетингової діяльності ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку за 2011-2014 роки слід відзначити, що «профільним» та ефективним для підприємства є виробництво та реалізація коньяку, а «експерименти» (2013 рік) призводять до погіршення конкурентоспроможності підприємства.

Аналіз конкурентоспроможність ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку України на основі концепції господарської діяльності показав, що ПАТ ДМК «Таврія» має нормований індекс рейтингу у розмірі 82,61%, що на 8,69% менше за лідера галузі – ТМ «Шустов». Однак, слід зазначити, що не зважаючи на збиткову діяльність ПАТ ДМК «Таврія» у 2014 році підприємство стабільно займало 2 місце на ринку коньяку України.

Провівши SWOT- маркетингової діяльності ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку України можливо визначити, що підприємство має, як сильні так і слабі сторони, загрози і можливості, однак на сьогодні головою проблемою збільшення обсягів реалізації продукції ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку України є зниження покупної спроможності споживачів та підвищення ставок акцизного збору.

Побудувавши матрицю БКГ ПАТ ДМК «Таврія» слід відзначити, що:

¾              коньяк знаходиться у бізнес області «Дійні корови» - реалізація коньяку у даний час забезпечують організації достатній прибуток для того, щоб утримувати на ринку свої конкурентні позиції. Потік готівки в цих позиціях добре збалансований, оскільки для інвестицій у таку бізнес-область потрібно самий необхідний мінімум. Така бізнес-область може принести дуже великі доходи організації;

¾              виробництво і реалізація бренді знаходиться у бізнес-області «Зірки» - це нова бізнес-область, що займає відносно велику частку бурхливо зростаючого ринку, операції на якому приносять високі прибутки. Ці бізнес-області можна назвати лідерами своїх галузей. Вони приносять організаціям дуже високий доход. Однак головна проблема зв'язана з визначенням правильного балансу між доходом і інвестиціями в цю область для того, щоб у майбутньому гарантувати зворотність останніх.

¾              виробництво і реалізація вина знаходиться у бізнес-області «Важкі діти».

Таким чином, маркетинговою стратегією ПАТ ДМК «Таврія» на ринку коньяку України є маркетингова стратегія — iнтенсифiкацiя маркетингових зусиль для пiдтримки або підвищення частки ринку

НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: