перейти на сайт>>

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТРОМБОНІСТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ID роботи: 5936
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретично-методичні основи формування виконавської майстерності тромбоніста у виший музичній школі

1.1.Термінологічний аналіз проблеми

1. 2.       Еволюція педагогічних уявлень щодо виконавської майстерності тромбоніста

1.3. Висновки до першого розділу

Розділ 2. Практично-експериментальне формування виконавської майстерності та педагогічних умов

2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування виконавської майстерності тромбоніста у ВНЗ

2.2. Експериментальна перевірка запропонованих педагогічних умов

2.3. Висновки до другого розділу

Висновок

ЛитератураВисновок:

У другому розділі магістерської роботи був розроблений комплекс педагогічних умов, спрямований на підвищення виконавської майстерності студентів-тромбонистів.

Розроблена нами методика формування виконавської майстерності учнів у процесі навчання грі на тромбоні, яка включила перелік розроблених педагогічних умов, пройшла апробацію в КНУКіМ.

Особливості формування виконавської майстерності у процесі навчання грі на тромбоні обумовлені, специфікою інструменту, історичним розвитком виконавства на ньому, доступністю для розуміння і сприйняття традиційного репертуару тромбоністів. У процесі навчання грі на тромбоні, необхідно враховувати виявлені можливості формування виконавської майстерності учнів-тромбонистів, конструктивні особливості інструменту, специфіку виконавської майстерності тромбонистів (володіння навичками варіювання мелодії, підбору по слуху, акомпанементу).

Ми передбачали, що процес формування виконавської майстерності тромбоністів у вищому музичному закладі стане більш ефективним та буде відповідати сучасним вимогам при наступних умовах:

1. Змінити форми та графіки звітності зі спеціального інструменту таким чином, щоб студенти протягом навчального року мали змогу пройти більше художнього та технічного матеріалу і набрати більше виконавського досвіду публічних виступів соло та у складі виконавських колективів на сцені, спектаклі, концертній естраді.

2. Регламентувати, контролювати та створити звітність за виконану самостійну роботу студента. Внести у графік занять обов’язкові часи самостійної підготовки до виконавської діяльності.

3. Розширити виконавський репертуар студента та його слухові здібності за рахунок завдань з імпровізації, пошуку або підбору на слух, також пізніше транспонування у різні тональності та інструментування, відомих мелодій з різних сучасних мультимедійних явищ, як аудіо і відео записів, концертів, кінофільмів, спектаклів тощо.

4. Збільшити кількість годин обов’язкової ансамблевої роботи, розділити ансамблеву роботу на види: ансамблеву роботу над художніми творами у оркестрових групах, та ансамблеву роботу над художніми творами з різними інструментами, і таким чином внести її у графік занять.

Під час індивідуальних занять особливе місце відводилося розвитку виконавської уваги учнів, формуванню навичок самоконтролю виконавських дій, що, на наш погляд, є обов'язковою умовою розвитку виконавських умінь і навичок.

Експериментальне дослідження ефективності розроблених педагогічних умов показало, що показники, які характеризують виконавську майстерність музиканта-тромбоніста у студента, який брав участь в експерименті значно підвищилися. При цьому виконавська майстерність студента, який продовжував заняття по традиційній програмі та не брав участі в експерименті залишилася практично на тому ж рівні.

Таким чином, у ході проведення всіх етапів дослідження висунута гіпотеза  підтвердилася. Експериментальні дані свідчать, що удосконалення    виконавської майстерності музиканта зумовлюється впровадженням регулятивно-особистісного підходу до навчального процесу, що передбачає активізацію професійно-рефлексивної діяльності студента-тромбоніста.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: