перейти на сайт>>

Формування етичних основ поведінки посадових осіб місцевого самоврядування на прикладі Кіровської міської ради

ID роботи: 5268
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.Теоретичні засади формування морально-етичних засад діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

1.1.Поняття, ознаки та основні принципи службового етикету

1.2. Концептуальні підходи до проблеми  формування етичних основ поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Аналіз процесу  формування етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (на прикладі Кіровської міської ради)

2.1.Специфіка формування та оцінки етичних основ діяльності посадових осіб

2.2. Формування етичних основ поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Висновки до другого розділу

Розділ 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (на прикладі Кіровської міської ради)

3.1. Актуальні підходи до розробки Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

3.2. Соціально-етичні чинники підвищення ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДодаткиВисновок:

Формування ефективних управлінських команд в сфері місцевого  самоврядування - найважливіша і вкрай актуальне завдання. Вивчаючи кадрові проблеми, багато вчених, аналітики і політики звертають увагу на відсутність механізмів, що дозволяють на практиці здійснювати якісний підбір та раціональну розстановку кадрів, у тому числі і з урахуванням їх соціальної сутності, моральних орієнтирів, моральності свідомості, етики.

Етична поведінка посадових осіб і ступінь їхньої сумлінності по відношенню до своїх обов'язків є одним з важливих індикаторів стану суспільства в цілому, рівня його корумпованості, ситуації з інвестиційним кліматом і т.д.

Етичні норми поведінки для посадових осіб місцевого самоврядування можуть значно відрізнятися в залежності від традицій і особливостей тієї чи іншої країни. Так, якщо подарунок, зроблений представнику влади в більшості індустріально розвинених країн, може спричинити за собою адміністративну, суспільну, а в багатьох випадках і кримінальну відповідальність, то, приміром, у багатьох близькосхідних країнах даного роду подія може розглядатися як цілком звичайне явище.

Питання впровадження стандартів етичної поведінки службовців всіх рівнів є дуже актуальним для сучасної науки, тому саме вимогам професійної етики посадових осіб місцевого самоврядування, порядку їх регламентації та фіксації й присвячено дану магістерську роботу.

У першому розділі

 

Термін «етика» - давньогрецького походження, що бере свій початок від слова «етос» - житло, лігво, гніздо. Пізніше це поняття набуває іншого змісту - стійка природа якогось явища, в тому числі характер, внутрішній характер людини. Терміни «етика», «мораль», «моральність» за своїм етимологічним змісту і історії виникнення однотипні, змістовно перехрещуються і в принципі є взаємозамінними: ми говоримо - «етичні правила», «моральні принципи», «моральні норми», надаючи різні смислові відтінки загального поняття.

Розглядаючи питання про ознаки етики посадових осіб місцевого самоврядування вчені сходяться на думці, що вона повинна характеризуватися рядом необхідних параметрів, що визначають погляди, особливості людської особистості, які формують її ставлення до сенсу і цінностей, що, в свою чергу, відображає рівень цивілізованості суспільства, зміст соціальної свідомості, ступінь розвитку духовності і строгість моральних засад, що існують у суспільстві.

У рамках другого розділу було  проведено дослідження, метою якого було вивчення відношення посадових осіб Кіровської міської ради до професійної діяльності та службових обов’язків.

Головними завданнями опитування стали дослідження морального настрою, потреб й інтересів посадових осіб місцевого самоврядування, рівень усвідомлення ними об'єктивної ролі етики-моралі у функціонуванні демократичного суспільства, знання і розуміння морально-правових норм службової діяльності, моральний стан службових відносин тощо.

Проведений аналіз роботи Кіровської районної ради  як  дає можливість стверджувати, що запровадження принципів належного врядування, зокрема принципу етичної поведінки в районних радах відбувається не належним чином.

Проведене дослідження засвідчило  необхідність розробки та впровадження Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування.

У третьому розділі розглянуто шляхи підвищення  рівня  етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (на прикладі Кіровської міської ради).

Новизною даної роботи є показ практичних механізмів запровадження методів формування етичної поведінки у посадових осіб місцевого самоврядування.

Серед методів формування етичної поведінки у посадових осіб районних рад доцільно використовувати наступні:

- методи формування свідомості посадових осіб (лекційні заняття, інструктажі, диспути, доповіді та ін.). Наприклад, в школах муніципального управління та розвитку;

- метод позитивного прикладу (нагороджувати та відзначати кращих посадових осіб);

- оприлюднення діяльності посадових осіб в засобах масової інформації;

- загального обговорення та затвердження рішенням районної ради Кодексу етики.

Об'єктивна складність процесу формування і функціонування етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування зумовлює потребу в етичній інфраструктурі, яка забезпечить ці чинники. Вона включає: чітку політичну волю вищого керівництва визнати етику-мораль основою трансформаційних процесів у державі; механізми відповідальності за дотримання встановлених правил; кодекси етики; механізми професійної соціалізації і етична освіта; належні умови й організація праці, а також соціальний захист; активне громадянське суспільство й вільні ЗМІ як співучасники управління державними справами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: