перейти на сайт>>

Формування ефективної кадроовї політики на ТОВ “Вланік”

ID роботи: 3188
Тип роботи:
Об'єм: 107 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
1 Теоретичні основи кадрової політики
1.1 Кадрова політика – основа системи управління кадрами
1.2 Призначення та роль кадрових служб у процесі реалізації кадрової політики
1.3 Кадрова робота як найважливіший засіб реалізації кадрової політики
2 Аналіз кадрової політики ТОВ «Вланик»
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз економічної діяльності ТОВ “Вланик”
2.3 Методи підбору та прийому на роботу працівників на ТОВ “Вланик”
2.4 Дослідження складу та структури кадрів ТОВ "Вланик"
2.5 Аналіз роботи відділу кадрів ТОВ “Вланик”
2.6 Використовування комп’ютерної техніки у відділу кадрів ТОВ “Вланик”
3 Заходи щодо вдосконалення кадрової політики ТОВ «Вланик»
3.1 Стратегія розвитку персоналу фірми
3.2 Програми підвищення кваліфікації робітників та посилення мотивації
3.3 Пропозиції щодо автоматизації кадрової роботи ТОВ “Вланик”
3.4 Економічне обґрунтування організаційних заходів з удосконалення кадрової роботи на ТОВ “Вланик”
Висновки і пропозиції
Перелік літературиВисновок:

учасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації.
Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання таких основних функцій:
 розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;
 підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);
 оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення);
 мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;
 реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками).
Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання задач, що ставиться перед організацією. Таким чином, як для блага самої організації, так і для блага особового складу організації, керівництво повинне постійно працювати всіляким підвищенням потенціалу кадрів. У підприємства присутні такі методи навчання як: наставництво; навчання на робочому місці; планові курси удосконалювання; активне навчання [29,115].
Як показали дослідження, визначальним чинником, що впливає на конкурентоспроможність, економічне зростання і ефективність виробництва, є наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професіонально вирішувати поставлені виробничі задачі. Для ефективного управління персоналом в бізнесі підприємство потребує цілісної системи роботи з кадрами, що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар'єри.
У першому розділі даної дипломної роботи були розглянуті теоретичні основи кадрової політики, а саме: роль кадрової політики у системі управління кадрами на підприємстві, призначення та функції кадрових служб.
Другий розділ присвячений таким важливим питанням як: фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства, дослідження методів прийому на роботу, аналіз кладу та структури кадрів підприємства, а також основним напрямам і принципам кадрової політики на ТОВ “Вланик”. Цей розділ містить аналітичні матеріали про діяльність об’єкту дослідження.
У третьому розділі запропонований ряд заходів щодо удосконалення перепідготовки і атестації кадрів. Крім того, надана увага проблемі автоматизації кадрової роботи на підприємстві. Основний акцент зроблений на упровадження в практику діяльності підприємства двох інформаційних систем – "Зарплата і Управління Персоналом" та “Довідник кадровика”.
Проведений розрахунок економічного обґрунтування запропонованих нововведені. Зокрема, визначено, що вартість впровадження таких систем становить 45200 грн (без урахування витрат на щорічне обслуговування).
Економічний ефект навіть при песимістичному прогнозі становитиме 29,67 тис.грн.
При розмахуванні доцільності впровадження проекту по індексу прибутковості, було визначено, що цей коефіцієнт більший за одиницю, а тому заходи, які рекомендуються, повністю себе виправдовують.
У ТОВ “Вланик” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:
створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;
інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;
упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;
проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;
захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;
дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;
підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.
У ході виконання дипломної роботи розроблена концепція розвитку трудових ресурсів ТОВ "Вланик", яка гарантує стабільний розвиток на видавничому ринку; прибутковість і функціонування підприємства ТОВ "Вланик", безперервний розвиток персоналу підприємства.
Результати від реалізації запропонованих заходів повинні використовуватися для оперативного коректування стратегії кадрової політики ТОВ “Вланик”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: