перейти на сайт>>

Формування комунікативних умінь першокласників засобами ІКТ

ID роботи: 8383
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

1.1. Розгляд  досліджуваної  проблеми  у  психолого-педагогічній літературі

1.2.        Сутність і зміст базових понять дослідження: «комунікація», «комунікативні вміння», «комунікативна компетентність», «ІКТ»

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

2.1.        Зміст, форми, і методи формування комунікативних умінь першокласників на уроках навчання грамоти

2.2.        Система завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь учнів на уроках навчання грамоти

Висновки до другого розділу

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, підводячи підсумку курсової роботи необхідно зазначити, що одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є формування комунікативних умінь молодшого школяра. З огляду на значущість цього завдання у Державному стандарті початкової освіті і новій навчальній програмі з української мови для 1 – 4 класів визначено основну змістову лінію – комунікативну, яка передбачає розвиток усного й писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. При цьому зазначається, що мовні і мовленнєві знання, які отримують учні у початковій школі є не самоціллю, а важливим підґрунтям і засобом формування комунікативної компетенції.

Комунікативні уміння розглядаються як здатність успішно користуватися мовою (усіма видами мовленнєвої діяльності) для пізнання, комунікації, впливу. Формуючи комунікативну компетенцію, шкільне навчання мови має розвивати уміння розуміти, критично оцінювати усні й письмові тексти; складати повноцінні в комунікативному відношенні висловлювання, які сприяють досягненню взаєморозуміння і взаємодії. Ці аспекти комунікативної компетенції прямо співвідносяться з надпредметними цілями, сформульованими в термінах ключових компетентностей, життєвих навичок, що свідчить про особливу роль навчання мови у підготовці школярів до життя.

Застосування ІКТ в межах компетентнісно зорієнтованого навчання української мови допомагає формувати в учнів мовленнєву компетенцію, що, на нашу думку, є пріоритетом мовної освіти. Ця компетенція визначається нами як здатність до адекватної мовленнєвої поведінки у спілкуванні, що передбачає високий рівень володіння учнями нормами і принципами української мови, дотримання правил українського мовленнєвого етикету, правильне і доречне вживання лексичних і граматичних структур.

Дослідження методики формування комунікативних умінь першокласників у процесі навчання грамоти показало, що основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби, набувають первинних навичок управління комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.

Інтенсивне проникнення в освітній простір інформаційно-комунікаційних технологій викликали в початковій освіті появу не тільки позитивних тенденцій, пов’язаних насамперед з розширенням горизонтів її доступності, а й нових суперечностей і ризиків, викликаних стрімким поширенням інформації. Але і в сучасному технологічному суспільстві, на мою думку, учитель початкових класів повинен слідувати ідеї В. О. Сухомлинського: «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості».

Отже, сьогодні важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. В Україні прийнята державна цільова програма «Сто відсотків», метою якої є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно - комунікаційних технологій. За допомогою ІКТ створюються умови для формування ключових та предметних компетентностей школяра, його повноцінної самореалізації, адже вони дозволяють максимально розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їх творчі здібності. Основна ідея дослідження базується на положенні про те, що

Розглянута система завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь учнів на уроках навчання грамоти свідчить про те, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу зацікавити учнів зробити урок, захоплюючим, хвилюючим, яскравим, емоційно насиченим та сприяти більш ефективному навчанню школярів слухати, чути, аналізувати, висловлювати свої думки про вивчений матеріал, розвивати практичні навички користування сучасними ІКТ з метою розв’язання життєвих та навчальних завдань. Використання комп’ютерних програм, презентацій, анімації, створює новий мультимедійний контент уроку.

При цьому методика застосування мультимедійних комунікативних (мовленнєво-ситуативних) завдань повинна бути варіативною. Наведені приклади таких вправ свідчать, що вчитель на свій розсуд може коригувати зміст ситуації спілкування й спосіб її презентації учням, а також форму кінцевого продукту спілкування.  

 Принциповим положенням є гармонійне поєднання комп’ютерної грамоти з українською мовою та літературним читанням, і, як результат - створення нового якісного сучасного інтегрованого уроку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: