перейти на сайт>>

Формування лексичних умінь та навичок на уроках мови та літератури

ID роботи: 3309
Тип роботи:
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Значення і завдання вивчення лексики в школі. Робота над збагаченням словникового запасу учнів
1.1. Зміст навчання лексики
1.2. Методи і прийоми вивчення лексикології у школі
1.3. Види навчально-тренувальних вправ
2. Навчання лексичного матеріалу. Формування лексичних навичок
2.1. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці
2.2. Акт ознайомлення з лексичною одиницею і процес її засвоєння
2.3. Послідовність опрацювання лексичних одниниць
Висновок
Список літературиВисновок:

Знання мови асоціюється із знанням слів, в той час як володіння мовою — з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання мови, їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу. Лексичний аспект спілкування має певні особливості, які полегшують його засвоєння, і такі, що його утруднюють. До перших відноситься зв'язок лексики із змістом комунікації, на що спрямована увага комунікантів. Це сприяє концентрації їх уваги і врешті-решт — засвоєнню. До других відноситься практично невичерпний запас лексики будь-якої західноєвропейської мови, а також великі труднощі засвоєння іншомовної лексики, що пов'язані з формою слова (звуковою, графічною, граматичною), його значенням, характером сполучуваності з іншими словами, вживанням слів, а також розходженням зі словами рідної мови.
Завдання практичного оволодіння мовою потребує пошуку шляхів удосконалення як методики вироблення мовленнєвих умінь, так і великої уваги до організації мовного матеріалу. У методичній літературі висвітлюється низка питань, пов'язаних з роботою над лексикою. Однак існують і певні проблеми у формуванні лексичних навичок, необхідних для говоріння. У висловлюваннях учнів не спостерігається належного варіювання лексики, і тому їх мовлення в мовному відношенні дуже часто буває бідним.
У роботі над лексикою традиційно виділяють три основні етапи:
1) ознайомлення;
2) первинне закріплення;
3) розвиток умінь використання лексичних одиниць у різних видах мовленнєвої діяльності.
Перші два етапи часто об'єднують в один – презентація лексики. Етап презентації відіграє важливу роль у навчанні лексики. Від ефективності й цілеспрямованості цього етапу залежить уся подальша робота над лексикою. Завдання вчителя – обрати найбільш ефективний спосіб презентації відповідно до ступеня навчання, рівня знань учнів, якісної характеристики слова та його приналежності до активного й пасивного мінімуму. Різноманітність різних прийомів семантизації та первинного закріплення дозволяє дібрати прийом, що відповідає меті й завданням даного уроку, а також можливостям учителя, та варіювати їх від уроку до уроку.
У процесі навчання української мови лексичні уміння учнів мають бути доведені до оптимального рівня досконалості, оскільки саме такий рівень забезпечує спрямованість уваги людини при здійсненні мовленнєвої діяльності лише на зміст свого висловлювання або того повідомлення, яке вона сприймає на слух або читає.
Щоб досягти „рівня навички” мовленнєва дія має набувати таких якостей, як:
автоматизованість – якість навички, що передбачає певну швидкість виконання операцій, які входять до дії, її цілісність і плавність, а також послаблення напруженості;
стійкість – якість навички, що передбачає сталість до негативного впливу з боку інших автоматизованих дій;
гнучкість – здатність включатися у новій ситуації та функціонувати на новому мовленнєвому матеріалі.
Перелічені якості дозволяють навичці функціонувати у будь-яких ситуаціях мовлення та переноситися на будь-який лінгвокультурологічний матеріал.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: