перейти на сайт>>

Формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів

ID роботи: 1744
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів
1.1. Характеристика рівнів спілкування
1.2. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності
1.3. Темперамент і його значення при спілкуванні
1.4. Особливості спілкування молодших школярів
2. Методика і результати дослідження
2.1. Методи і методики дослідження
2.2. Дослідження формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів методом порівняльного аналізу
2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Проведе дослідження, дає нам можливість узагальнити чинники, що негативно впливають на формування міжособистих відносин молодших школярів та обґрунтувати її психолого-педагогічні умови. Зокрема, були виокремлені такі основні чинники:
 рівень соціальної готовності дитини до школи;
 стиль і методи виховання в сім’ї;
 стиль спілкування вчителя з учнями.
Практичне дослідження впливу зазначених чинників на процес формування міжособистих відносин школярів є необхідною умовою розвитку активності та творчості дитин. Вивчення впливу факторів відкриває можливість розробки стратегій навчально-виховної роботи з дітьми та психолого-педагогічних рекомендацій щодо подолання різких труднощів соціальної адаптації. Це є актуальним завданням сучасної школи, робота якої спрямована на гармонійне формування особистості, створення сприятливих умов для самореалізації кожної дитини.
Надзвичайно велике місце в процесі формування міжособистих відносин молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім’ї. Тому велике значення в профілактиці труднощів спілкування має поглиблена індивідуальна та групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.
Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття захищеності, внутрішнього комфорту.
Виходячи з сказаного, можна запропонувати тематику проведення індивідуальних і групових консультацій з батьками:
 Як підготувати дитину до школи;
 Проблеми майбутніх першокласників;
 Раціональна організація режиму.
 Як допомогти дитини адаптуватися до школи.
 Помилки сімейного виховання.
З дослідження ми побачили, що на формування міжособистих відносин молодших школярів найбільше впливає вчитель. Він є дуже важливою людиною в житті першокласника. І його ставлення має дуже велике значення для дітей. Вчителю та вихователю необхідно вміти розуміти причини неадекватної поведінки дитини. Доброзичлива атмосфера в класі, цілеспрямовані виховні завдання та ігри, у яких дитина вчиться виявляти себе і з повагою ставиться до інших, допоможуть швидше адаптуватися в шкільному колективі.
Виходячи з цього, вчителю слід постійно дбати, щоб у кожного учня складалася повновартісна життєва перспектива.
Для подолання труднощів, які виникають під час формування міжособистих відносин повинні бути ефективними такі методи:
 Тренінгові заняття для подолання труднощів з обов’язковою присутність вчителя. (Вчитель зможе побачити і усвідомити те чого не бачить на звичайних уроках).
 Рольові ігри в процесі розв’язання емоційних проблем.
 Дискусійні – дослідження самими учнями взаємовідносин, шляхом групових обговорень під керівництвом вчителя або психолога.
За Петровським А.В. становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як:
 адаптація – пристосування до нових соціальних умов;
 індивідуалізація – вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей;
 інтеграція – включення в групу ровесників.
Фактором розвитку особистості молодшого школяра є не стільки навчальна діяльність, скільки ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості, старанності дитини.
Отже, вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й розвитку.
Зіставлення даних тестування, анкетування й бесід з учителями й батьками показало, що формування міжособистих відносин молодших школярів потребує різних профілактичних та корекційних заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: