перейти на сайт>>

Формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів

ID роботи: 1744
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів
1.1. Характеристика рівнів спілкування
1.2. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності
1.3. Темперамент і його значення при спілкуванні
1.4. Особливості спілкування молодших школярів
2. Методика і результати дослідження
2.1. Методи і методики дослідження
2.2. Дослідження формування міжособистих відносин у колективі молодших школярів методом порівняльного аналізу
2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Проведе дослідження, дає нам можливість узагальнити чинники, що негативно впливають на формування міжособистих відносин молодших школярів та обґрунтувати її психолого-педагогічні умови. Зокрема, були виокремлені такі основні чинники:
 рівень соціальної готовності дитини до школи;
 стиль і методи виховання в сім’ї;
 стиль спілкування вчителя з учнями.
Практичне дослідження впливу зазначених чинників на процес формування міжособистих відносин школярів є необхідною умовою розвитку активності та творчості дитин. Вивчення впливу факторів відкриває можливість розробки стратегій навчально-виховної роботи з дітьми та психолого-педагогічних рекомендацій щодо подолання різких труднощів соціальної адаптації. Це є актуальним завданням сучасної школи, робота якої спрямована на гармонійне формування особистості, створення сприятливих умов для самореалізації кожної дитини.
Надзвичайно велике місце в процесі формування міжособистих відносин молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім’ї. Тому велике значення в профілактиці труднощів спілкування має поглиблена індивідуальна та групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.
Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття захищеності, внутрішнього комфорту.
Виходячи з сказаного, можна запропонувати тематику проведення індивідуальних і групових консультацій з батьками:
 Як підготувати дитину до школи;
 Проблеми майбутніх першокласників;
 Раціональна організація режиму.
 Як допомогти дитини адаптуватися до школи.
 Помилки сімейного виховання.
З дослідження ми побачили, що на формування міжособистих відносин молодших школярів найбільше впливає вчитель. Він є дуже важливою людиною в житті першокласника. І його ставлення має дуже велике значення для дітей. Вчителю та вихователю необхідно вміти розуміти причини неадекватної поведінки дитини. Доброзичлива атмосфера в класі, цілеспрямовані виховні завдання та ігри, у яких дитина вчиться виявляти себе і з повагою ставиться до інших, допоможуть швидше адаптуватися в шкільному колективі.
Виходячи з цього, вчителю слід постійно дбати, щоб у кожного учня складалася повновартісна життєва перспектива.
Для подолання труднощів, які виникають під час формування міжособистих відносин повинні бути ефективними такі методи:
 Тренінгові заняття для подолання труднощів з обов’язковою присутність вчителя. (Вчитель зможе побачити і усвідомити те чого не бачить на звичайних уроках).
 Рольові ігри в процесі розв’язання емоційних проблем.
 Дискусійні – дослідження самими учнями взаємовідносин, шляхом групових обговорень під керівництвом вчителя або психолога.
За Петровським А.В. становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як:
 адаптація – пристосування до нових соціальних умов;
 індивідуалізація – вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей;
 інтеграція – включення в групу ровесників.
Фактором розвитку особистості молодшого школяра є не стільки навчальна діяльність, скільки ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості, старанності дитини.
Отже, вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й розвитку.
Зіставлення даних тестування, анкетування й бесід з учителями й батьками показало, що формування міжособистих відносин молодших школярів потребує різних профілактичних та корекційних заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: