перейти на сайт>>

Формування оптимального асортименту комп’ютерної фірми

ID роботи: 2913
Тип роботи:
Об'єм: 130 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні основи формування оптимального товарного асортименту підприємства
1.1. Сутність товарної політики промислового підприємства
1.2. Асортимент і структура продукції: планування, формування і управління
1.3. Формування оптимального товарного асортименту
Висновки до першого розділу
Розділ іі.аналіз асортиментної політики тов «сан»
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Сан»
2.2. Аналіз маркетингового середовища
2.3. Аналіз товарного асортименту
Висновки до другого розділу
Розділ ііі. Розробка заходів щодо формування оптимального товарного асортименту тов «сан»
3.1. Розробка заходів щодо орієнтації діяльності підприємства на потребі ринку
3.2. Розробка заходів щодо реагування на дії конкурентів
3.3. Розробка перспективного товарного асортименту ТОВ «Сан»
Висновки до третього розділу
Розділ iv. Охорона праці тов «сан»
4.1. Фінансування охорони праці
4.2. Вимоги безпеки що до виробничих приміщень
4.3. Розрахунок штучного освітлення
4.4. Пожежна безпека
4.5 Нормативно-правове регулювання охорони праці на підприємстві
Висновки до четвертого розділу
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі дипломної роботи були досліджені теоретичні основи формування оптимального товарного асортименту підприємства.
В нинішній час, торговельні підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання в довгостроковому періоді.
Товарний асортимент являє собою динамічний набір номенклатурних позицій (типорозмірів, марок, моделей) продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і що забезпечують виживання підприємства в тривалій перспективі.
Чинники, що складають основу формування асортименту - це чинники, на основі яких розробляється приваблива виробнича програма товарів або послуг, щоб подолати опір ринку. В центрі уваги не тільки критична перевірка існуючих, але і розробка нових товарів або послуг.
При цьому існують обмеження: закони (патентне право, захист прав споживачів, охорона навколишнього середовища); технічні знання; економічно-ринкові умови (обмеження виробничої потужності, фінансові обмеження); суспільно-політичні події (вимоги не завдавати шкоду навколишньому середовищу, високоякісні багаторазового використання товари і упаковки).
Перспективним варіантом товарного асортименту слід вважати перелік номенклатурних позицій, що мають найвищий рейтинг за обраним показником ранжування в умовах заданих ресурсних обмежень: обсягів виробництва (виробничою потужністю), чисельності робітників, капітальних вкладень та ін.
Асортиментна політика - система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.
Основними задачами асортиментної політики є: задоволення потреб споживачів; завоювання нових покупців; оптимізація фінансових результатів підприємства.
Другий розділ присвячено аналізу асортиментної політики ТОВ «САН».
ТОВ «САН» - це підприємство, що динамічно розвивається, займається продажем комп'ютерів, комплектуючих, оргтехніки, витратних матеріалів.
ТОВ «САН» в процесі своєї діяльності пропонує споживачам широкий спектр послуг і сервісу.
Аналіз фінансового стану показав, що майже всі економічні показники (валовий доход, продуктивність праці та ін.) мають нерівномірний характер розвитку за досліджуваний період. Зниження обсягів виручки від реалізації у 2009 році на 298,6 тис.грн. є негативним фактором, який свідчить про зменшення обсягів діяльності підприємства.
Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Сан» показав, що на даний момент у підприємства існує потреба у підвищенні своїх конкурентних позицій, оскільки займає найменшу частину ринку серед аналізованих конкурентів (1,7%). Проте слід відзначити, що фірма має достатньо високий конкурентоспроможний потенціал.
Таким чином, в магазині ТОВ «Сан» основний упор робиться на домашні настільні комп'ютери, розраховані на середнього покупця. Вони надійніші, багатофункціональні, мають великі можливості для модернізації, що дозволяє не купувати новий комп'ютер, а удосконалити що вже є.
Всі представлені моделі комп'ютерів, виготовлені на базі процесорів Intel. Ці комп'ютери відрізняються стабільністю і надійністю роботи, вони мають великий попит як для «домашнього» споживання, так і для корпоративного.
Таким чином, ТОВ «Сан» пропонує великий вибір комп’ютерів, ноутбуків та комплектуючих, я (жорсткі диски, модулі пам'яті, відеокарти і багато що інше), які дозволяють зібрати комп'ютер будь-якої, необхідною покупцеві, комплектації.
В ході проведеного маркетингового аналізу було виявлено, що ТОВ «Сан» має безліч переваг перед конкурентами, які в майбутньому дозволять дозволяють зайняти лідируючі позиції на ринку.
У третьому розділі запропоновані заходи щодо формування оптимального товарного асортименту ТОВ «САН». Зокрема, запропоновані заходи щодо орієнтації діяльності підприємства на потребі ринку, реагування на дії конкурентів. Розроблена модель перспективного товарного асортименту ТОВ «САН».
Перспективний варіант товарного асортименту обирають на основі аналізу переваг і недоліків можливих варіантів з точки зору можливостей подолання проблем виробничого і соціального характеру, і саме він є основою асортиментної політики.
Проведене в роботі дослідження показало, що комп'ютерний ринок України стрімко розвивається і ще не досяг свого повного насичення.
Головними критеріями споживчих переваг в будь-якому місті є ціна і продуктивність (комплектація) комп'ютера, що купується.
Можна зробити висновок, що управління асортиментом припускає координацію взаємозалежних видів діяльності - науково-технічної і проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Проблема розв'язку даної задачі складається в складності об'єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації асортименту з обліком поставлених стратегічних ринкових цілей підприємством. Якщо цього досягти не вдається, то в асортимент почнуть включатися вироби, розроблені скоріше для зручності виробничих підрозділів підприємства, ніж для споживача. З погляду концепції маркетингу - це прямо суперечить тому, що необхідно дійсно робити.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: