перейти на сайт>>

Формування почуття патріотизму засобами народної символіки у дітей дошкільного віку

ID роботи: 9057
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Сутність поняття «патріотичне виховання»

1.2. Характеристика народних символів в Україні

Висновки з розділу І

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ   ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1 Діагностики рівнів сформованості почуття патріотизму в дітей старшого дошкільного віку

2.2 Формування патріотизму в ДНЗ

Висновки з розділу ІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Підводячи підсумок дослідженню теоретичних основ виховання патріотизму в дитячому дошкільному закладі зазначимо, що проблема патріотизму та патріотичного виховання займала і займає важливе місце в дослідженнях представників різних галузей наукового знання. Так, питання патріотизму розглядаються у філософії, педагогіці, психології і т. д. В узагальненій формі патріотизм означає почуття любові до Батьківщини, турботу про її інтереси і готовність до її захисту від ворогів.

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високого рівня патріотичної свідомості, почуття любові до своєї країни, поваги до державних та національних символів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких відноситься і почуття патріотизму. Саме в цей період становлення особистості, коли формуються основи характеру, ставлення до навколишнього світу, людей, до себе, засвоюються моральні норми поведінки і моральні якості особистості.

Неможливо говорити про виховання любові до Батьківщини без повідомлення дітям певних знань про неї. У зв’язку з цим зміст занять також можливо визначити в декількох напрямках. Дитина дошкільного віку може і повинна знати, як називається країна, в якій він живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, головні визначні пам’ятки, державні та національні символи. До державних символів будь-якої країни відносять прапор, герб та гімн. Народні символи України мають яскраво виражений етноментальний характер.  До них відносять такі вербальні символи: хата, рушник, калина,  верба.

Проведене експериментальне дослідження щодо рівня сформованості знань про державні та народні символи українського народу показало, що   високий рівень   сформованості таких знань  виявлений у 27% старших дошкільників,  середній рівень у 31 % дітей; низькі результати показали 40% дітей.

Дослідження підтвердило, що, незважаючи на багаті за кількістю та якістю теоретичні та практичні розробки в області патріотичного виховання на сучасному етапі, в силу відсутності розробок, відповідних новим світоглядним установкам і педагогічним реаліям, зберігається низький рівень розвитку патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку.

Беручи до уваги такий стан речей, було розроблено рекомендації щодо формування патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку шляхом ознайомлення їх з державною та народною символікою.

Основною метою занять є формування почуття патріотизму школярів, яке робить вирішальний вплив на самі різноманітні етнічні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві.

Існують різноманітні форми виховання у дітей патріотичних почуттів та ознайомлення їх з державними та національними символами українського народу. Це бесіди про, читання дитячих книг, відповідний підбір пісень і віршів для розучування.

Найефективнішими засобами, що стимулюють процес формування патріотичних почуттів у старших дошкільнят є: бесіди про державні та народні символи, їх походження; народні та сюжетно-рольові ігри; участь у народних обрядах, релігійних та родинних святах; різні види екскурсій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: