перейти на сайт>>

Формування та функціонування комп’ютерного сленгу в словниковому складі англійської мови

ID роботи: 8939
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження комп’ютерного сленгу

1.1. Поняття сленгу як лінгвістичного явища

1.2. Характеристика та специфічні риси комп’ютерного сленгу

1.3. Визначення джерел  комп’ютерного сленгу

Розділ 2. Методика дослідження комп’ютерного сленгу сучасної англійської мови

2.1. Характеристика основних тематичних груп англійського комп’ютерного жаргону

2.2. Способи утворення комп’ютерного сленгу в англійській мові

2.3 Функція та семантична компетентність сленгу в англійській мові

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Сленг (від англійського слова “slang”) –  це експресивно і емо­ційно забарвлена лексика розмовної мови, що відхиляється від прийнятої літературної мовної норми.

Активний  розвиток комп’ютерної лексики та, відповідно комп’ютерного сленгу обумовлений швидким прогресом комп’ютерних технологій. У цьому зв’язку особливий інтерес представляє здійснений у даній роботі аналіз англійського комп’ютерного сленгу.

Щодо комп’ютерного сленгу, то можна виділити такі загальні визначення:

професійна мова “комп’ютерників” і програмістів, а також людей, чия професійна діяльність тісно пов’язана з комп’ютерами та їх використанням;

галузь професійної мови, доступна звичайним користувачам комп’ютерів і що включається ними в своє мовлення.

Процес комп’ютеризації та інформатизації різних сторін людської діяльності, збільшення ролі комп’ютерів і всесвітньої комп’ютерної мережі обумовлює надзвичайно активний і динамічний розвиток комп’ютерного сленгу. На даному етапі комп’ютерний сленг використовується не тільки для спілкування фахівців: користувачі комп’ютерів самого різного рівня вдаються до комп’ютерних сленгізмів.

Проаналізувавши лексико-семантичні особливості англійського комп’ютерного сленгу, ми можемо зробити висновок, що він виконує експресивну функцію в реченні, роблячи мову людей більш емоційною і яскравою.

Щодо основних тематичних груп англійського комп’ютерного жаргону слід зазначити, що вони охоплюють ті галузі професійної діяльності, які найбільш активно обговорюються і піддаються оцінці в середовищі комп’ютерних фахівців незалежно від національності та місця проживання.

Аналіз комп’ютерного жаргону у функціональному аспекті виявив наступні його основні функції:а) експресивну; б) емоційно-оцінну; в) функцію категоризації та систематизації; г) номінативну. Оціночна функція комп’ютерних жаргонізмів є переважаючою. Дві останні функції нетипові для професійного жаргону.

Аналіз основних способів утворення нових номінацій показав, що при всій своїй своєрідності у процесі творення нових термінів компютерний сленг  англійської мови  використовуються ті ж засоби, що і літературна мова. Такими засобами є метафора і запозичення, які можуть відбуватися спільно з такими словотворчими процесами, як абревіація (у формі скорочення і складання коренів), фонетична мімікрія, що має за мету створення паронімів, каламбурний словотвір, ономатопею.

В англійському сленгу можна виділити такі тематичні групи як «Людина, яка має відношення до світу комп’ютерів», «Робота з комп’ютером», «Складові частини комп’ютера», «Назва програмних продуктів, команд, файлів», «Інтернет», «Комп’ютерні злочини», «Бюрократія». Ймовірно, події, пов’язані з цими тематичними групами, викликають сильні емоції у користувачів і бажання називати їх неоднозначно і різноманітно.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: