перейти на сайт>>

Формування у старших дошкільників уявлень про космос

ID роботи: 1400
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Психолого-педагогічні аспекти становлення комплексної картини світу та формування уявлень про космос у дітей старшого дошкільного віку
1.1. Формування картини світу у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою космосу
1.2. Особливості та умови використання астрономічного матеріалу в дошкільній підготовці дітей
1.3. Методичні основи формування первинних астрономічних знань у дітей дошкільного віку
2. Експериментальна робота по формуванню уявлень про космос у старших дошкільників
2.1. Організація і методика дослідження
2.2. Дослідження рівня сформованості уявлень про космос у старших дошкільників
2.3. Розробка програми формування уявлень про космос у дітей старшого дошкільного віку
2.4. Контрольний етап: дослідження ефективності запропонованої методики
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Таким чином, залучаючись до пізнання, дитина повинна навчитись думати, міркувати, сперечатись, сміливо висловлювати власну думку. Дитина повинна оволодіти способами пошуку істини, а не бути пасивним споживачем інформації (мало знати, слід ще й розуміти). Пізнавальна діяльність має створювати ситуацію у якій дитина займає активну позицію по відношенню до самої себе, коли експериментальна діяльність вимагає включення всього комплексу дитячих здібностей. Дитина має прагнути і самостійно шукати спосіб вирішення завдань.
Лише за таких умов формується активна, творча особистість, яка здатна не лише засвоювати запропоноване, а й доцільно активно ним користуватися в нових ситуаціях.
Формування у дошкільників активно-пізнавального ставлення до оточуючої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати свою пізнавальну діяльність –ось ті передумови, які забезпечують розвиток гармонійно розвинутої особистості за умов максимального використання розвивального природного середовища та педагогічного керівництва з боку дорослого (вихователя, батьків).
Зміни у змісті дошкільної освіти диктуються вимогами часу: інформаційні потоки, в яких відбувається формування світогляду дитини, постійно розширюються. Потреба в передачі освітньої інформації, що постійно оновлюється, витісняється необхідністю формування засобів і способів управління інформаційними потоками, тобто питання стоїть не стільки про повідомлення знань, скільки про технологію формування навиків мислення і діяльності. У програмі виховання і навчання в дитячому саду позначені загальні завдання по ознайомленню дошкільників з основами астрономії як науці про Всесвіт, про найближчу зірку Сонце з позиції форми, розміру, віддаленості, про планети сонячної системи, про супутник землі – Місяць, а також деякі відомості про освоєння космосу.
Дошкільник здатний сприймати не тільки загальну інформацію про предмети і явища навколишнього світу, але бачити взаємозв'язок між ними, робити прості висновки.
Правильно побудована робота по формуванню основ наукових знань стимулює розумову діяльність дитини, сприяє пізнавальній, творчій активності, розвитку уяви. До кінця дошкільного віку пізнавальний інтерес дитини достатньо великий, створений фундамент знань, дітям вже доступне розуміння загальних зв'язків і закономірностей, які лежать в основі наукових знань.
Особливості розвитку і навчання дітей дошкільного віку свідчать, що сучасна система навчання конструює у їх свідомості «мерехтливе» бачення світу. Дитина ж мислить образами, а тому найбільш адекватним для неї сприйняттям світу є міфопоетичне наукове сприйняття. А світосприймання, як відомо, – це процес, який дозволяє людині моделювати у своїй свідомості будь-яку картину світу.
Діагностичні дослідження показали, що у дітей старшого дошкільного віку систематизувалися знання по астрономії, вони оволоділи елементарними уявленнями про науку астрономія. У всіх дітей збагатився словник шляхом введення певних слів в практику спілкування, з'явився інтерес до пошукової діяльності в процесі проведення елементарних дослідів. В результаті діти навчилися складати схеми, вирішувати кросворди, що говорить про розвиток логічного мислення у дошкільників.
За підсумками анкетування вихователів і батьків можна судити про підвищення мотивації учасників педагогічного процесу по розвитку у дітей пізнавальної сфери про навколишній світ, а також підвищення їх ерудиції.
Таким чином, за наслідками проведеної роботи можна відзначити, що гіпотеза підтвердилася. Діти дошкільного віку при створенні певних умов, при використанні різних форм, методів роботи і зацікавленості всіх учасників педагогічного процесу цілком доступно оволодівають елементарними знаннями про науку астрономія, внаслідок чого відбувається формування уявлень про навколишній світ, який є джерелом пізнання і розумового розвитку дітей.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: