перейти на сайт>>

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ “КАРАВАЙ”

ID роботи: 7319
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП  

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

1.1. Ціна – основний елемент ринкової економіки  

1.2. Функції та види цін  7

2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА   9

2.1. Принципи ціноутворення та їх роль у визначенні  характеру формування системи цін  

2.2. Етапи розробки цінової політики підприємства  

3. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ   

3.1. Метод «витрати + прибуток»  

3.2. Метод забезпечення фіксованої величини прибутку  

3.3. Метод пропорційного ціноутворення («за рівнем конкуренції») 

4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА  

4.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників та асортименту продукції 

4.2. Характеристика особливостей формування цінової політики ПАТ «Каравай»  

5. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «КАРАВАЙ»  

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ  

ЛІТЕРАТУРА   

ДОДАТКИ   Висновок:

Таким чином, процес формування цінової політики підприємства в умовах сучасного ринку є складним та багатофакторним процесом.

Рішення, які приймаються суб’єктами господарювання в сфері ціноутворення, повинні враховувати весь спектр наведених особливостей даного процесу, узгоджуватися з загальною полі­тикою компанії та забезпечувати досягнення мети її діяльності.

В сучасних умовах кон­курентного середовища ціни на товари виступають складною економічною категорією, основою ринкового механізму, а ціноутворен­ня - інструментом маркетингу. Взаємозв’язок цін із системою народного­сподарських, галузевих та регіональних економічних показників в більшості випадків характеризується тим, що ціна виступає одним з фак­торів, що визначає закономірності фінансово-економічних процесів та явищ. Лідерами українського ринку хлібобулочної продукції є великі та середні підприємства харчової промисловості, до яких відноситься і ПАТ «Каравай».

Як показало проведене дослідження, продукція даного підприємства характеризується високими якісними та смаковими властивостями, середнім рівнем калорійності, також підприємство випускає дієтичний хліб. Хлібобулочна продукція, що випускається ПАТ «Каравай» добре зарекомендувала себе на ринку Луганської області як за якістю, так і за ціною.  До того ж, ПАТ «Каравай» пропонує споживачам великий асортимент, що також вливає на рішення покупців придбати продукцію саме цього комбінату.

Проведений аналіз основних економічних показників діяльності ПАТ «Каравай» показав, що підприємство працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. Позитивним фактором є підвищення  практично всіх показники діяльності ПАТ «Карвай» у  2013 році.

У процесі аналізу цінової політики було з’ясовано що найбільшу питому вагу у собівартості хлібобулочних виробів мають виробничі витрати (близько 70%).

Цінова  політика ПАТ «Каравай» має яскраво виражений традиційний характер, застосовуючи в ціноутворенні витратний метод повних витрат з орієнтацією на середні ринкові ціни – це пов'язано з нейтральною стратегією підприємства утримання своєї частки на ринку. Проведений аналіз формування цінової політики на прикладі хліба «Успенський» (500 гр.) показав, що ПАТ «Каравай» враховує потреби споживачів та зростаючі вимоги до якості продукції на тлі скорочення середньодушового споживання. Норма прибутку на дану продукцію становить 5%.

Розглядаючи шляхи удосконалення процесу формування цінової політики ПАТ «Каравай» слід вказати на визначальну роль хлібопекарських підприємств, особливо для малозабезпечених верств населення. Дана обставина зумовлює необхідність розвитку підприємств зазначеного сектора, підвищення їх ефективності та формування виваженої політики ціноутворення при координуючої ролі держави. На раціональне використання трудових і енергетичних ресурсів негативно впливає зростання цін на борошно, паливно-енергетичні ресурси; значне скорочення випуску про­дукції через зниження обсягів її реалізації. Тому нагальним є питання постійного регулю­вання виробництва з фактичними потребами споживання на ринку хлібобулочної продукції.

Досить актуальною для національних хлібопекарських підприємств є проблема якіс­них і недорогих інгредієнтів, які використовують при виготовленні хлібопекарської продук­ції. Майже всі основні інгредієнти поставляються із зарубіжжя, що впливає на формування цін на хліб і хлібобулочні вироби.

Всі проблеми можна вирішити з допомогою більшої уваги методології ціноутворення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: