перейти на сайт>>

Формування і використання виробничої потужності підприємства

ID роботи: 1107
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Економічна сутність виробничої потужності підприємства
1.1. Теоретичні підходи до визначення категорії «виробнича потужність підприємств»
1.2. Види виробничої потужності та особливості їх розрахунку
1.3. Планування виробничої потужності
Розділ іі. Формування та використання виробничої потужності підприємства
2.1. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності
2.2. Значення, задачі та джерела аналізу виконання плану виробництва
Розділ ііі. Розрахункова частина: аналіз формування і використання виробничої потужності тов „луганський машинобудівний завод ім. В.я. Пархоменко”
3.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. В.Я. Пархоменко”
3.2. Аналіз виробничих потужностей ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. В.Я. Пархоменко”
3.2. Аналіз виконання виробничої програми ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. В.Я. Пархоменко”
Розділ iv. Резерви зростання виробничої потужності підприємства
Висновки та рекомендації
Використана літератураВисновок:

Таким чином, виявлення виробничих потужностей, які будуть функціонувати в плановому періоді, - є найважливішим моментом техніко-економічного обґрунтування плану випуску продукції.

Ефективне використання виробничих потужностей діючих підприємств може бути досягнуто шляхом використання наявних резервів, пов'язаних з регулюванням пропорцій величини їх пропускної спроможності. Використання цих резервів дає змогу домогтися значного збільшення випуску продукції діючими підприємствами при значній економії матеріальних і фінансових ресурсів У придбання необхідної кількості устаткування для досягнення заданої величини потужності підприємства у зв'язку з його реконструкцією та зміною профілю спеціалізації тощо. Зрозуміло, що регулювання пропорцій у виробничих потужностях як комплекс заходів, спрямованих на ефективне використання повинен проводитися у певній послідовності, передбачати вибір найбільш раціональних напрямів його здійснення.

Як показав проведений аналіз ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім.. В.Я. Пархоменко” за 2007-2009 рр. підприємство поступово нарощує виробничий потенціал.

За розрахунками бачимо, що середня виробнича потужність складає 469,15. Проте, підвищувати завантаження устаткування можна лише до якогось певного оптимального рівня.

Напрямки поліпшення ефективності використання виробничої потужностіТОВ „Луганський машинобудівний завод ім.. В.Я. Пархоменко”:

- зменшення часу знаходження устаткування в ремонті;

- усунення диспропорцій між окремими виробничими ланками;

- підвищення інтенсивності використання обладнання;

- збільшення кількості споживачів.

Підприємство має великі можливості для підвищення ефективності використання потужностей шляхом раціональної побудови систем машин за рахунок маневрування наявними у них потужносними ресурсами. Особливо значні резерви такого маневрування можна виявити в складі технологічного устаткування. Але в усіх випадках вони повинні бути спрямовані на підвищення ефективності використання потужностей підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: