перейти на сайт>>

Франчайзинг та можливості використання цієї форми організації в сучасній Україні

ID роботи: 5415
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади франчайзингу

1.1.Економічна сутність фрайчанзингової діяльності

1.2. Франчайзинг як форма організації бізнесу

1.3.  Переваги та недоліки франчайзингу як специфічного види підприємницької діяльності

Розділ ІІ. Аналіз ефективності франчайзингової діяльності в Україні

2.1. Ефективність діяльності та аналіз світового досвіду франчайзингового бізнесу

2.2. Характеристика умов та загальних тенденцій розвитку франчайзингу в Україні

2.3. Тенденції розвитку франчайзингової діяльності в Україні

Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні

3.1. Характеристика причин, що стримують розвиток франчайзингу в Україні

3.2. Перспективи розвитку франчайзингу в Україні

Висновки

Список літературиВисновок:

Таким чином, франчайзинг є ефективним способом розгортання підприємницької діяльності та важливим елементом маркетингу інновації. Саме своїми перевагами, які він розкриває для своїх учасників, він гармонійно вписується у процес маркетингу інновації (зокрема - брендової), дозволяючи більш гнучко та ефективно впровадити її на ринок та одержати відповідні прибутки. Тобто можна впевнено говорити про важливе місце франчайзингового способу використання бренда у процесі маркетингу інновації на ринку.

Що стосується сучасного стану франчайзингової діяльності в Україні, то слід зазначити, що значного відбитку наклала на нього криза, але перспективи його розвитку наявні та необмежені.

Отже, для економіки України франчайзинг є відносно новим та до кінця неопрацьованим яви­щем, в той час як в закордонних країнах франчайзинг як форма ведення бізнесу практикувався сторіч­чями. Для України франчайзинг як метод отримання фактично готового бізнесу, що значно зменшує підприємницькі ризики, може стати динамічним фактором розвитку підприємництва. Проте для під­вищення франчайзингової активності необхідно:

Удосконалення законодавства щодо регулювання франчайзингових відносин. Для реалізації будь-яких бізнес-проектів необхідно вирішити ряд важливих юридичних питань, починаючи зі ство­рення та реєстрації організації, в подальшому регулювання її діяльності, вирішення корпоративних конфліктних ситуацій й закінчуючи судовим захистом та можливою ліквідацією організації. В Україні франчайзингові правовідносини регулюються тільки на стадії виконання та припинення франчайзин­гового договору. Тому існує об’єктивна необхідність у створенні належного законодавчого регулю­вання, що сприятиме утвердженню франчайзингу як ефективної форми організації бізнесу на вітчиз­няному ринку товарів і послуг.

Отже, щоб створити сприятливе середовище для розвитку франчайзингових угод необхідно в першу чергу внести зміни в законодавство. Не менш важливим завданням є уніфікувати, наблизити відповідність українського законодавства міжнародним нормам та угодам.

Забезпечення доступності кредитування для бажаючих розвивати власну франчайзингову мережу.

Створення необхідних структур для просування розвитку франчайзингу: популяризація та ін­формаційна підтримка розвитку франчайзингу, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективно­сті функціонування франчайзингових підприємницьких систем; розроблення та схвалення етичних правил для франчайзингових відносин й підприємницької культури, консалтингові послуги.

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в Україні - це глобальна пробле­ма, яка передбачає розробку пакетів закону, а також перегляд податкової та фінансово-кредитної полі­тики з метою створення сучасних прогресивних організаційних форм ведення бізнесу.

Щоб створити сприятливе середовище для розвитку франчайзингових угод необхідно в першу чергу внести зміни в законодавство. Необхідно прийняти закон про франчайзинг, забезпечити доступ­ність кредитування, а також сприяти підвищенню підприємницької культури.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: