перейти на сайт>>

Фінансове забезпечення підприємств та проведення фінансового аналізу ТОВ «Фортіс»

ID роботи: 9097
Тип роботи:
Об'єм: 65 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Визначення сутнісних характеристик, функцій та складових фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

1.2. Сучасні проблеми фінансового забезпечення розвитку підприємств

1.3. Напрями вдосконалення фінансового розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОCПОДАРСЬКОГО СТАНУ

ТОВ «ФОРТІС»

2.1. Загальна характеристика діяльності  ТОВ «ФОРТІС»

2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності  ТОВ «ФОРТІС»

2.3. Виявлення недоліків та розробка рекомендацій щодо покрашення фінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Метою проходження практики було вивчення теоретичних аспектів фінансового забезпечення підприємств. В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Фінансове забезпечення, виступаючи одним із значущих каналів руху грошових потоків у виробничій сфері, характеризує здатність фінансової системи сформувати такі економічні відносини між суб’єктами відтворювального процесу з приводу руху фінансових ресурсів, які забезпечать розвиток економіки, необхідний для гарантії національної економічної безпеки, закріплення ролі країни як одного з глобальних лідерів, задоволення соціально – економічних потреб суспільства.

 В основі економіки ринкового типу на мікрорівні лежить п’ятиелементна система фінансування її системно утворюючих компонентів (підприємств): самофінансування; пряме фінансування через механізми ринку капіталів; банківське кредитування; бюджетне фінансування; взаємне фінансування господарюючих суб’єктів.

Відомо, що для поліпшення фінансового добробуту підприємства необхідне раціональне використання наявних фінансових ресурсів.

Однією з функцій фінансового залучення ресурсів на підприємствах виступає управління своєчасним формуванням усіх видів фінансових ресурсів, а також систематичний пошук резервів накопичення фінансових ресурсів, особливо власних, для забезпечення належного фінансового стану та стійкої, стабільної роботи підприємства. Це передбачає стимулювання поповнення фінансових ресурсів, насамперед грошових коштів.

Об’єктом проходження практики було ТОВ «ФОРТІС». В даній роботі був проведений аналіз фінансового стану підприємства, на підставі якого можна зробити наступні висновки.

проведений аналіз коефіцієнтів ліквідності, підприємство в змозі погасити свої зобов’язання в середньо- та довгостроковому періоді за рахунок власних коштів, так як коефіцієнти загальної та поточної ліквідності значно перевищують нормативні значення. Проте підприємство не в змозі оплатити короткострокові зобов’язання за рахунок  власних наявних грошових коштів, це підтверджує значення коефіцієнти абсолютної ліквідності балансу.

Проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Фортіс» дозволив виявити певні недоліки в діяльності організації, а саме:

- недостатньо ефективно використовуються як власні, так і загальні фінансові активи підприємства;

- аналіз ділової активності свідчить про зниження оборотності всіх активів підприємства

- аналіз коефіцієнтів рентабельності активів та рентабельності капіталу підприємства свідчить про падаючий попит на продукцію підприємства, про перенагромадження активів та зниження рівня прибутковості власного капіталу.

Для того, щоб ліквідувати виявлені проблеми, необхідно: прискорити оборотність капіталу, запровадити систему фінансового планування, оптимізувати структуру капіталу, покращити процеси управління майном, здійснити заходи щодо покращення контролю фінансової діяльності.

Основні напрями прискорення оборотності капіталу:

1. скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання нових технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів тощо);

2. поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами та скорочення часу знаходження капіталу в запасах;

3. скорочення часу знаходження коштів в дебіторській заборгованості;

4. підвищення рівня маркетингових досліджень, направлених на прискорення просування товарів від виробника до споживача (включаючи вивчення ринку, вдосконалення товару і форм його просування до споживача, формування правильної цінової політики, організацію ефективної реклами і т.п.).

Перелічені заходи дадуть змогу отримувати більше коштів від реалізації продукції за рахунок зменшення періоду оборотності капіталу.

Підвищення ефективності використання ресурсів підприємство може досягти шляхом скорочення операційного та фінансового циклів. Напрями їх скорочення пов’язані зі скороченням виробничого циклу, зменшенням тривалості обороту дебіторської заборгованості, збільшенням тривалості обороту кредиторської заборгованості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: