перейти на сайт>>

Фінансове планування на підприємстві ( на прикладі ЗАТ „Нарцис”)

ID роботи: 3329
Тип роботи:
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна суть і зміст планування на підприємстві
1.1. Сутність та призначення бізнес-планування
Рис 1.1. Процес підготовки бізнес плану
1.2. Фінансовий план, як складова бізнес-плану та один із напрямків фінансової діяльності підприємства
1.3. Структура фінансового плану
1.4. Взаємозв'язок фінансового планування з фінансово-економічними показниками діяльності підприємства
2. Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ «Нарцисс»
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Оцінка фінансового стану ЗАТ “Нарцисс”
2.3 Оцінка фінансових планів підприємства
3. Шляхи підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах
3.1. Систематизація основних показників діяльності підприємства
3.2. Удосконалення фінансового плану ЗАТ „Нарцисс”
Висновки та пропозиції
Література
ДодаткиВисновок:

Таким чином фінансове планування – це процес визначення обсягів фінансових ресурсів, за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді.
Мета фінансового планування – забезпечення господарської діяльності підприємства необхідними джерелами фінансування. Фінансове планування пов`язане з плануванням виробництва на підприємстві. Показники усіх планових фінансових документів тісно корелюються з планами з обсягу виробництва, асортименту товарів, собівартості продукції. Основне призначення фінансового планування в створенні необхідних умов для успішного виконання цих планів. В основу фінансового планування покладено стратегічні і виробничі плани. Стратегічний передбачає формування цілей і задач. А виробничий план складається на підставі стратегічного і передбачає визначення виробничої, маркетингової, науково – дослідної та інвестиційної політики.
Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції.
Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства з умов конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від інвесторів.
При створенні будь-якого підприємства необхідно визначити цілі і задачі його діяльності, що й обумовлює довгострокове планування. Існують також середньострокове і короткострокове планування, що розраховані на менший термін і тому розуміють велику деталізацію і конкретику. Основою планування є план збуту, тому що виробництво орієнтоване на те, що буде продаватися, тобто користуватися попитом на ринку. Обсяг збуту визначає обсяг виробництва, що у свою чергу, визначає планування усіх видів ресурсів, у тому числі трудові ресурси, сировинні запаси і запаси матеріалів. Це обумовлює необхідність фінансового планування, планування витрат і прибутку. Планування повинно здійснюватися по жорсткій схемі, використовувати розрахунки багатьох кількісних показників.
Планування і моделювання подальшої діяльності, звісно ж, носить декілька абстрактний характер через непередбачуваність ряду зовнішніх чинників, але дає можливість врахувати ті зміни, що не завжди очевидні на перший погляд.
А для того, щоб план був більш реальним і не містив нездійсненних пунктів використовується фінансове планування, воно допомагає, розрахувати наскільки підприємство готове до виконання даного проекту, а потім проаналізувати, чи досягло підприємство намічених цілей, якщо ні, то можна визначити які причини вплинули на це. Все це вирішується за допомогою фінансово-економічних показників, що є невід'ємною частиною фінансового плану, йдуть «нога в ногу» із ним, направляючи і корегуючи виконання плану в зв'язку з дією різноманітних, як внутрішніх так і зовнішніх чинників. І чим частіше провадиться це коригування тим менше шансів у підприємства не виконати даний план.
У даній роботі ставилося за мету вивчення теоретичних та практичних основ фінансового планування на рівні підприємства в умовах переходу до ринку. Був проведений аналіз основних розділів бізнес-плану, здійснений аналіз фінансового стану ЗАТ „Нарцисс”, розроблений бізнес-план підприємства по виробництву соєвого молока.
У першому розділі дипломної роботи була з'ясована структура фінансового плану. Він містить програму діяльності фірми, що включає основні цілі, завдання, стратегію, тактику і бюджет. Професіоналізм команди, що становить бізнес-план, безпосередньо впливає на життєздатність компанії на ринку і на успішність бізнесу, тому процес розробки бізнес-плану повинен бути професійно і грамотно організований і повинен контролюватися керівництвом компанії.
У другому розділі дипломної роботи був зроблений аналізу діяльності ЗАТ „Нарцисс”, була проаналізована ліквідність балансу і аналіз таких фінансових коефіцієнтів, як показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості і ліквідності.
На основі проведених досліджень ЗАТ „Нарцисс” можна запропонувати:
- прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом: ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності; своєчасного оформлення розрахункових документів; застосування попередньої оплати; застосування вексельної форми оплати; удосконалення розрахунків.
- більш активно застосовувати інструменти бізнес- та фінансового планування;
- з метою розширення бізнесу використовувати залучені кошти для придбання основних і оборотних коштів.
Третій розділ присвячений розробці фінансового плану, сприяючий розширенню бізнесу ЗАТ „Нарцисс” і освоєнню нових ринкових ніш. Був проведений опис продукту і технології його виробництва. В рамках фінансової частини бізнес-плану був складений прогнозний баланс і проаналізовані фінансові коефіцієнти підприємства за цей період.
Було з'ясовано, що в цілому реалізація проекту по виробництву фасованого соєвого молока економічно доцільна і ЗАТ „Нарцисс” в майбутньому здатне своєчасно погашати свої зобов'язання перед кредиторами за рахунок засобів, що знаходяться на розрахунковому рахунку, оскільки підприємство планує одержувати стійкий прибуток.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: