перейти на сайт>>

Фінансовий лізинг та його роль у діяльності підприємства

ID роботи: 2654
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансвого лізингу підприємства
1.1 Поняття та сутність лізингу
1.2. Класифікація лізингових операцій
1.3 Лізинг як перспективний вид фінансового забезпечення підприємства
2. Дослідження ефективності лізингових операцій у діяльності підприємства
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Синапс-Плюс”
2.2. Аналіз динаміки та структури основних фондів
2.3. Аналіз оновлення та руху основних фондів
3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності лізингових відносин
3.1. Необхідність вдосконалення лізингових відносин на сучасному етапі
3.2. Використання лізингу з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

В сучасних умовах господарювання і формування ринкової економіки важливого значення набуває економічна оцінка, облік та аналіз показників ефективності відтворення основних засобів.

У даній роботі було розглянуто питання обліку, аудиту та аналізу лізингу основних фондів, його види, форми, функції, особливості лізингу в Україні. Аналіз вище зазначених дозволяє зробити висновки:

 лізинг як метод стимулювання оновлення основних фондів є одним з найперспективніших шляхів подолання підприємством кризи та поновлення процесу активного фінансування капіталовкладень;

 серед методів стимулювання розвитку лізингових операцій пропонується введення порядку прискореної амортизації засобів, що виступає об’єктом лізингу.

Доля лізингу основних фондів ТОВ „Синапс-Плюс” зменшилась за аналізований період на 587 тис.грн., що свідчить про те, що підприємство в 2008 році передало в оренду основні фонди з метою ефективного використання основних фондів та отримання прибутку. Аналіз показав, що за 2007 рік основні фонди підприємства збільшились на 1482,7 тис.грн, в 2008 році – на 1252,7 тис.грн. Аналізуючи показники за 2 роки діяльності підприємства можна стверджувати, що відбувається зростання обсягів основних фондів, що дає можливість підприємству збільшувати обсяги випуску продукції, за рахунок введення в дію нових основних засобів, підвищувати конкурентоспроможність продукції, використовувати новітні технології та інше.

У курсовій роботі був проведений порівняльний аналіз ефективності різних способів придбання нового обладнання ТОВ „Синапс-Плюс”. Для цього був виконаний розрахунок лізингових платежів; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ТОВ „Синапс-Плюс”. Розрахунки показали, що чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування за рахунок власних засобів становить 3.099.336,89 грн., а чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування з використанням банківського кредитування становить 1.130.285,02 грн.

На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ТОВ „Синапс-Плюс”.

Дослідивши систему обліку та аналізу лізингових операцій ПНІВП „Синапс-Плюс” можна відмітити наступні переваги використання лізингу для даного підприємства:

 гнучкий підхід, дозволений по відношенню до обліку майна, переданого в лізинг (можливість вибору – на чиєму балансі враховується устаткування);

 віднесення лізингових платежів лізингоотримувачем на витрати (на зменшення бази, оподаткування, по податку на прибуток) в повному об'ємі;

 підприємство звільняється від необхідності інвестування одноразової крупної суми, а тимчасово вивільнені суми грошових коштів можуть використовуватися на поповнення власного оборотного капіталу, що підвищує його фінансову стійкість.

 з'являється можливість швидкого нарощування виробничої потужності, впровадження досягнень научно-технічного прогресу, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності ПНІВП „Синапс-Плюс”.

При аналізі різних способів придбання нового обладнання ТОВ „Синапс-Плюс” був виконаний розрахунок лізингових платежів – оцінка ефективності лізингової операції для лізингодавця; розрахунок платежів по кредитному продукту, зіставному з терміном дії лізингової схеми; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ТОВ „Синапс-Плюс”.

У курсовій роботі наведений аналіз стану та використання основних засобів підприємства, у тому числі на умовах лізингу.

На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ТОВ „Синапс-Плюс”.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна запропонувати ТОВ „Синапс-Плюс”:

1. Більш активне використання лізингу у процесі здійснення господарської діяльності, оскільки, як показали розрахунки, придбання основних засобах на умовах лізингу більш ефективно, ніж використання кредиту та придбання за рахунок власних засобів.

2. Для обробки інформації з обліку фінансового лізингу основних засобів використовувати автоматизоване робоче місце, яке передбачає обробку інформації за рівнями управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: