перейти на сайт>>

Фінансовий менеджмент в діяльності комерційного банку, його ефективність

ID роботи: 3006
Тип роботи:
Об'єм: 103 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту
1.1. Функції, принципи і роль фінансового менеджменту
1.2. Об’єкти фінансового управління
1.3. Стратегія фінансового росту
Розділ 2. Організація фінансового менеджменту в діяльності банку
2.1. Державна фінансово-кредитна політика
2.2. Аналіз діяльності ВАТ „Державний ощадний банк України”
2.3. Управління активами банку
Розділ 3. Розробка ефективної моделі фінансового менеджменту
3.1. Методи оцінки ефективності фінансового менеджменту в банку
3.2. Удосконалення фінансової та кредитної політики банку
3.3. Формування системи обслуговування „Клієнт-банк”
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Для створення умов стабільної роботи ВАТ „Державний Ощадний банк України” та банківської системи в цілому, а разом з ними всіх господарських суб’єктів, які є їх клієнтами або потенційними клієнтами в умовах перехідної економіки, необхідно: по-перше, треба зрозуміти, що ж представляє собою фінансовий менеджмент, його сутність і функції, розглянути питання, які вивчаються цією наукою; по-друге, проаналізувати результати діяльності банку та банківської системи в цілому за попередній період і зробити відповідні висновки; по-третє, запропонувати шляхи покращення ситуації з використанням міжнародного досвіду функціонування системи фінансового менеджменту в комерційних банках.
В дипломній роботі були детально розглянуті вище перераховані три основні питання та зроблені відповідні висновки.
В першому розділі вивчалась теоретична частина, було детально відображена сутність, функції фінансового менеджменту в комерційному банку; проаналізовані такі фінансові інструменти, як фінансовий аналіз, планування, регулювання та контроль; розглянутий процес фінансового та бюджетного планування; описаний процес управління ризиками в банківській діяльності та запобігання ним, а також розглядались методи управління пасивами. З усього розглянутого можна зробити висновок, що фінансовий менеджмент - це управління фінансами банку, його операціями та частиною взаємозалежного процесу, в якому можна виділити управління ліквідністю банку, фінансовими ризиками банку, прибутковістю банку та ефективністю проведення окремих видів банківських операцій, шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль, які є його основними функціями; все це управління здійснюється структурними підрозділами комерційного банку: аналітичною службою, службою планування, казначейством і службою контролю, при взаємодії всіх цих служб досягаються поставлені задачі. Для здійснення успішної політики фінансового менеджменту необхідно правильно вибрати стратегічні та тактичні плани, які би відповідали дійсній економічній ситуації в країні, а також враховували всі можливі зміни. Необхідно ретельно підходити до вибору бюджету банку на наступний рік, щоб накопичувати власний капітал та відповідати відповідним показникам, лімітам, межам діяльності. Однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту є заходи, які проводить банк по запобіганню можливих ризиків. Для цього необхідно постійно підтримувати на рівні ліквідність банку та бути готовими до можливих змін в економіці, до кризових явищ. Потрібно вести нагляд за різними видами ризиків: відсотковим ризиком, валютним ризиком, ринковим ризиком, ризик щодо формування депозитів (ресурсної бази) тісно пов'язаний з ринковим, відсотковим і валютним ризиками, при формуванні ресурсної бази банк повинен враховувати ймовірність збільшення витрат щодо залучення ресурсів у разі зміни ситуації на фінансовому ринку, ризик структури капіталу, ризик ліквідності (ризик незбалансованої ліквідності), ризик неплатоспроможності банку, ризик банківських зловживань, кредитний ризик. Для запобіганню ризикам необхідно вчасно проводити комплекс необхідних заходів, а своєчасне реагування залежить від кваліфікації працівників. Керівництво банку повинно проводити ефективні методи по управлінню активами та пасивами. Від цього залежить своєчасне виконання обов’язків банку перед його клієнтами, а також виконання норм ліквідності, що робить діяльність банку більш стабільною, а значить і довіра до банку буде вищою. Вміле управління залученими та запозиченими коштами, створює умови для підтримання відповідного рівня ліквідності банку та довірою від клієнтів. Методи управління активами повинні завжди підтримувати необхідний рівень відповідності високоліквідних, ліквідних і робочих активів до загальною суми активів.
В другому розділі основну увагу в роботі приділялась стану банківської системи та вивченню стану балансу, фінансового результату, резервів та структури капіталу в банку „Державний ощадний банк України”. Ми зробили висновок, що банки, не дивлячись на всі кризові явищі, постійно збільшують свої активи та підтримують відповідні нормативи, встановлені НБУ, щоб бути конкурентноспроможними на ринку. Аналіз діяльності ВАТ „Державний ощадний банк України” показав, що банк теж постійно збільшує кількість активів і підтримує всі встановлені нормативи на належному рівні. Але структура активів банку „Державний ощадний банк України”, розподілена не належним чином. Маленький рівень високоліквідних і ліквідних активів в загальній сумі активів, свідчить про можливі кризові явища в діяльності банку. Це пов’язане з тим, що банк постійно розширюється, багато відділень ще не працює на повну потугу. „Державний ощадний банк України” веде політику збільшення кількості філій і відділень та присутності в кожному регіоні, навіть районі, при цьому банк більше постраждає при можливих кризових явищах.
На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що комерційні банки України, в тому числі банк „Державний ощадний банк України”, є конкурентноспроможними на внутрішньому ринку, але на зовнішньому ринку, проти потужних капіталів іноземних банків і з малою структурою власного капіталу та невідповідного коефіцієнта платоспроможності, не відкритістю справжнього стану речей в фінансовій сфері для громадськості, вітчизняні комерційні банки неконкурентні.
Тому третій розділ ми цілком присвятили вивченню стандартів, на основі яких працюють банки потужних країн в банківській сфері (Бельгія, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США) та запропонували методи, які потрібно здійснювати банку „Державний ощадний банк України” та банківській системі Україні в цілому, щоб сміливо можна були війти в СОТ (Світову Організацію Торгівлі) і в ЄС (Європейський Союз), куди ми останні роки невпинно крокуємо. Найважливіше, що потрібна відмітити, банкам України необхідно накопичувати власний капітал в грошовій формі, а також підтримувати відповідні коефіцієнти ліквідності. Власний капітал банку захищає банк від різноманітних ризиків, тому повинен відповідним встановленим нормам. Не є секретом, що в багатьох банках України власний капітал виведений і не має грошової форми, тому ці банки не можуть підтримувати відповідний рівень ліквідності, не є стабільними, не зможуть вчасно виконувати свої зобов’язання. Основні заходи, які повинні здійснювати банки України – це накопичення капіталу в грошовій формі, шляхом проведення емісії, збільшення коло власників. Всім відомо, чим більше власників, тим легше запобігти кризовим явищам. Коли коло власників обмежується кількома фізичними особами при цьому з малою долею власного капіталу, тоді й вистояти практично не можливо при кризі.
Крім комерційних банків, держава повинна стимулювати комерційні банки к накопиченню капіталу. Для цього необхідно домогтися прийняття ряду законів, які б зменшували податки чи ліквідували для тих, хто вкладає в збільшення капіталу банку; прийняти закони про захист банків від дострокового, без згоди банку, вилучення строкових депозитів і внесків; поліпшення законодавчо-нормативної бази в частині істотного прискорення реєстрації капіталу.
Підсумовуючи, можна сказати, що тема „фінансовий менеджмент у комерційному банку” є дуже важливою та потребує детального вивчення банківськими установами, заради поліпшення ситуації на ринку банківських послуг і сміливого погляду в майбутнє.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: