перейти на сайт>>

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

ID роботи: 9188
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 2

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

2.1. Документальне оформлення розрахунків з різними дебіторами

2.2. Організація фінансового обліку розрахунків з різними дебіторами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

На основі дослідження законодавчих, нормативно-інструктивних документів, теоретичних підходів до організації розрахунків з різними дебіторами ТОВ «Комодо ЛВТ» були зроблені наступні висновки.

В даній роботі було розглянуто поняття дебіторської заборгованості, порядок розрахунків з підзвітними особами та різними дебіторами. Розглянуто як і де докуметально оформляється та ведеться облік розрахунків з різними дебіторами.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Специфікою побудови обліку дебіторської заборгованості є обов’язкова деталізація кожного виду заборгованості та відображення стану розрахунків у фінансовій звітності. Побудова бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості повинна забезпечувати у будь-який час повну інформацію про стан та оцінку боргових вимог, що є можливим при дотриманні принципів побудови обліку.

Мета обліку дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований бухгалтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську діяльність з вимушеною конкретизацією.

Розрахунки з різними дебіторами зачіпають досить широке коло операцій – з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, розрахунками, переміщенням цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, формуванням витрат і вартості цінностей, оподаткуванням, утриманнями із заробітної плати працівників, специфічно вирішених правових відносин, використанням як типових форм первинних документів, так і нестандартних документів, розроблених на підприємстві, і т.д.

Для прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота й об’єктивність інформації, пов’язаної з дебіторською заборгованістю. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків із дебіторами.

 Виходячи з вищевикладеного робимо висновок, що організація обліку заборгованості за розрахунками з різними дебіторами на ТОВ «Комодо ЛВТ» має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з дебіторами). А керівнику підприємства з метою отримання повної й оперативної інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням відповідних фахівців.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: