перейти на сайт>>

Фінансово-промислові групи (ФПГ) в Україні – позитивні та негативні наслідки функціонування

ID роботи: 918
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні і методологічні основи формування фінансово-промислових груп
1.1 ФПГ як форма об'єднання суб'єктів господарювання
1.2 Основні принципи функціонування ФПГ
1.3 Організація фінансової діяльності ФПГ
2. Вплив фінансово-промислових груп на економіку і політику України
2.1. Аналіз процесів створення ФПГ в Україні
2.2. Позитивні наслідки функціонування ФПГ на території України
2.3. Негативні сторони та проблеми функціонування фінансово-промислових груп в Україні
Висновок
ЛітератураВисновок:

Фінансово-промислові групи в макроекономічному плані можна розглядати як проміжну ланку між підприємством і державою з погляду управління економікою. Для того, щоб ФПГ реально виконували функцію структуроутворюючого елемента сучасної економіки, у т.ч. і української, щодо них повинні дотримуватися такі принципи політики держави, що відбивають їхню специфіку структур подібного типу:

- створення сприятливого середовища й особлива селективна підтримка утворення ФПГ у відповідності зі стратегічними напрямками промислової і соціальної політики, завданнями піднесення і вирівнювання рівня життя в різних регіонах;

- забезпечення публічно-правового характеру створення і діяльності ФПГ, гласності прав, пільг і взаємних зобов'язань ФПГ у відносинах з державою і механізму їхньої реалізації;

- формування особливого механізму взаємодії і співробітництва держави і ФПГ, основаного не стільки на пільгах і прямих дотаціях, скільки на системі встановлення і дотримання взаємних прав, зобов'язань і обмежень свободи вчинків.

Для фінансово-промислових груп, зокрема, повинні бути встановлені права доступу і використання значимої соціально-економічної інформації, висування своїх представників для участі в процесі формування державної промислової політики, на "захист від банкрутства" (тобто для ФПГ необхідно передбачити особливий механізм санації і банкрутства). Можливе також делегування фінансово-промисловим групам деяких функцій держави щодо ліцензування і квотування продукції в рамках установлених галузевих, соціальних і регіональних пріоритетів державної промислово-фінансової політики.

У той же час фінансово-промислові групи повинні взяти на себе зобов'язання, зв'язані зі збереженням своєї спеціалізації протягом певного періоду часу; з необхідністю узгодження з державними органами своїх планів у відношенні профілю діяльності, політики ціноутворення, прийняття інших стратегічних рішень; з наданням в органи державного управління стратегічних бізнес-планів свого розвитку.

У будь-якій економіці повинні бути присутніми підприємства різного ступеня величини, стійкості, мобільності. Малі підприємства складають плоть економіки, великі є осередками концентрації продуктивних сил і складають її каркас. З'єднуючись у фінансово-промислові групи, підприємства одержують можливість певним чином контролювати визначені сектори економіки. Держава, у свою чергу, робить ФПГ опорними пунктами промислової політики і, впливаючи на їхню діяльність, реалізує економічну політику в макроекономічному масштабі.

Таким чином, фінансово-промислові групи є структурою, що дозволяє, в силу свого особливого становища на ринку, перерозподіляти інвестиційні кошти з розвинутих галузей у відстаючі, за умови дотримання принципів взаємодії між ФПГ і державою, перерахованих вище. Механізм перерозподілу коштів оснований у першу чергу на процесах диверсифікованості, здійснюваних у фінансово-промислових групах. У рамках ФПГ можливе формування специфічних фінансових потоків, що будуть сприяти раціональному перепрофілюванню виробництва, а створення груп на базі наукомістких виробництв дозволить зберегти значні досягнення вітчизняної науки в лазерній технології, космічних розробках, мікроелектроніці, оборонній промисловості і т. ін.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: