перейти на сайт>>

ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ПОТОЧНОГО І ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 4416
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади використання Фінансових методів поточного і оперативного управління виробництвом промислового підприємства

1.1. Загальна характеристика економічних методів управління

1.2. Використання фінансового планування у діяльності промисловго виробництва

1.3. Практичні аспекти застосування фінансових методів управління на промисловому підприємстві

Розділ ІІ. Дослідження ефективності викорстання фінансових методів управління  на ТОВ «Схід-Пром»

2.1.  Організаційно-економічна  характеристика підприємства

2.2. Характеристика ефективності системи управління ТОВ «Схід-Пром»

2.3. Дослідження ефективності виробничого менеджменту

РОЗДІЛ ІІІ. Підвищення  ефективності використання фінансових  методів управління у практиці діяльності промислових підприємств

3.1. Удосконалення форм і методів управління виробництвом

3.2. Використання методу фінансового моделювання у діяльності  в ТОВ «Схід-Пром»

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Технологія управління виробництвом передбачає певну послідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв'язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір мето­дів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економіч­ного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об'єктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення "що буде далі, якщо нічого не змінювати". Ці методи опираються на статистичний матеріал мину­лих періодів у певній сфері діяльності.

Важливою особливістю діючої в ТОВ „Схід-Пром” методики управління виробництвом є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу плану діяльності підприємства.

З метою підвищення ефективності використання фінансових мет одів управління виробництвом було запропоновано моделювання управлінських рішень на ТОВ „Схід-Пром”. Пропонується використовувати методи експертної оцінки проблем, побудова матриці проблем і графа проблем, які застосовуються для аналізу чинників, що викликають дану проблему, і дозволяє швидко і наочно охопити і охарактеризувати загальну ситуацію, яка має місце в даний час на підприємстві. За допомогою даного методу вирішувалась проблема щодо вибору альтернатив придбання устаткування: оперативна оренда (лізинг), кредит, покупка за власні кошти.

На основі проведених розрахунків запропоновано придбання устаткування з використанням лізингового фінансування, яке дозволяє зекономити від 10 тис.грн. до 30 тис.грн.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: