перейти на сайт>>

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 7279
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи ефективного управління платоспроможністю підприємства

1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства

1.2. Методика розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства

1.3. Теоретичні аспекти  формування і реалізації фінансової політики управління платоспроможністю підприємств

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. Оцінка потенціалу платоспроможністю ТОВ «Селвіст»

2.1.Загальна оцінка фінансово-економічного стану підприємства

2.2. Аналіз поточної  платоспроможності та ліквідності підприємства

2.3. Аналіз перспективної платоспроможності підприємства

Висновок до розділу 2

Розділ ІІІ. Розробка заходів, спрямованих на підвищення управління потенціалом ліквідності та платоспроможності

3.1. Резерви збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства

3.2. Визначення оптимальної структури балансу платоспроможного підприємства

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

В першому розділі курсової роботи проведено дослідження сутності платоспроможності підприємства, її взаємозв’язку іншими характеристиками фінансового стану, визначено роль та значення стабільної платоспроможності в забезпеченні нормального функціонування суб’єктів господарювання в довгостроковій та короткостроковій перспективі. Платоспроможність – здатність підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання й забезпечувати погашення довгострокових зобов’язань, в частині, що стануть короткостроковими в наступному звітному періоді, у повному обсязі й у визначений термін за рахунок наявних та отриманих від реалізації активів грошових коштів за умови збереження безперервності виробничої діяльності.

В другому розділі проведено комплексний аналіз стану управління платоспроможністю на ТОВ «Літо 967».

В роботі проаналізовано платіжний баланс та грошову платоспроможність підприємства, на підставі чого можна стверджувати, що високий рівень кредиторської заборгованості порівняно з платіжними засобами для її погашення підриває фінансову стійкість підприємства. Підприємство вимушено збільшувати залучення короткострокових кредитів для покриття розриву в прирості дебіторської і кредиторської заборгованостей, при цьому фінансовий менеджмент підприємства порушує основний принцип успішної фінансової політики, оскільки допускає кредитування своїх дебіторів на тих же (або навіть кращих) умовах, ніж ті, на яких одержує кредити.

Аналіз показав, що ТОВ «Літо 967» протягом всього досліджуваного періоду знаходилися в межах поля абсолютної надійності за показниками поточної платоспроможності (проміжного та загального покриття) і в кризові зоні за оперативною їх складовою – коефіцієнтом абсолютної платоспроможності.

В третьому розділі курсової роботи представлено модель оптимальної структури балансу ліквідного, платоспроможного та фінансово стійкого підприємства, всі відносні показники оцінки якого відповідають нормативним значенням, орієнтуючись на яку фінансові менеджери можуть приймати рішення щодо доцільності нарощення або скорочення тих або інших складових активів та пасивів. Представлені результати дослідження дозволяють фінансовим аналітикам робити обґрунтовані висновки щодо позитивних, припустимих та негативних тенденцій в структурі балансу лише за оцінкою наявних структурних зрушень і відхилень від граничних значень питомої ваги.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: