перейти на сайт>>

Фінансові ресурси підприємства та аналіз ефективності їх використання

ID роботи: 8931
Тип роботи:
Об'єм: 58 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування і розміщення фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринку

1.1. Поняття та економічна сутність фінансових ресурсів підприємства

1.2. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів

1.3.  Система управління фінансовими ресурсами на сучасному підприємстві

Розділ 2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Вектор»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

2.3. Оцінка ефективності механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Вектор»

3.1.Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства

3.2. Резерви зростання прибутку ТОВ «Вектор»

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових етапів до формування власних фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств.

Отже, як показав проведений аналіз  розвитку ТОВ «Вектор»  на протязі 2013-2015 рр. підприємство має нерівномірний характер розвитку.  Спостерігається збільшення збитків, що викликає турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймні на сьогоднішній день.

Аналіз всіх основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства говорить про те, що останніми роками ТОВ «Вектор»  випробовує труднощі. І хоча основні показники діяльності залишаються на досить високому рівні,  підприємству слід переглянути фінансову політику та обрати ту стратегію розвитку, яка дозволила б йому   вийти з економічної кризи і подолати економічний спад.

Такий стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор»   пояснюється  перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків  підприємства.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання фінансового потенціалу  за рахунок збільшення виручки від реалізації та зниження собівартості був  використаний метод   порівняння.  Збільшивши обсяг  реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 164,43  тис. грн. Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських  і  адміністративних   витрат. Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості  товарної  продукції. Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції фірма ТОВ «Вектор»  отримає додатковий прибуток в сумі 279,93  тис. грн., що буде сприяти підвищенню ефективності використання фінансового потенціалу підприємства.

Стійкість фінансового стану ТОВ «Вектор»  також може бути підвищена такими заходами як:

прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й організаційно-правового статусу використовували не тільки власні фінансові ресурси, a й кошти фінансового ринку. Найсприятливішим для ефективної діяльності підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. Проте, для цього держава має створити сприятливі умови і  нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні підприємствам усіх форм власності і галузей економіки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: