перейти на сайт>>

Фінансування та кредитування підприємств, їх аналітичні оцінки

ID роботи: 3372
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи кредитування та фінансування господарської діяльності підприємств
1.1. Необхідність та сутність кредитування та фінансування підприємств
1.2. Основні джерела залучення кредитних ресурсів
1.3. Проблеми фінансування кредитування господарської діяльності підприємств
Розділ 2. Механізм кредитування господарської діяльності ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз динаміки та структури кредитів наданих ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.3. Кредиторська заборгованість як альтернативне джерело позикових коштів
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання кредитних ресурсів
3.1. Розробка стратегії фінансування діяльності підприємства
3.2. Оптимізація структури власних та позикових засобів підприємства
Висновки
ЛітератураВисновок:

Отже, удосконалення політики управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства слід розглядати як один із головним чинників підвищення ефективності будь – якої виробничо – господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та динамічний розвиток. Головна спрямованість реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємства полягає в оптимізації використання ресурсів підприємства. Система управління фінансовими ресурсами підприємства вважається досить ефективною лише у тому випадку, коли вона дає змогу не лише раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний пошук можливостей подальшого розвитку підприємства.
Таким чином, кредит є рухом позикового капіталу, що надається в позику на умовах поворотності за платню у вигляді відсотка. Необхідність кредиту обумовлена закономірностями кругообігу і обороту капіталу в процесі відтворення.
Саме на цій основі, на взаємній вигоді учасників процесу відтворення народжується, існує і розвивається позиковий капітал.
В даний час особливе місце займають комерційний кредит, лізинг, облігаційні позики, при яких кредитодатевцем виступає не одне, а декілька осіб.
У процесі написання курсової роботи був проведений аналіз фінансового стану ПНВП „Спецпромавтоматика”. Була проаналізована ліквідність балансу і аналіз таких фінансових коефіцієнтів, як показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості і ліквідності.
Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.
Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.
Важливе місце при аналізі фінансового стану і кредитоспроможності ПНВП „Спецпромавтоматика” належить аналізу його фінансової стійкості, яка визначає джерела засобів, що є у підприємства. Її аналіз дає можливість визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Правильна організація облікової системи на підприємстві і впровадження системи стратегічного обліку власності як нового і перспективного напряму у всіх країнах з ринковою економікою, зокрема в Україні – застава ефективної і стабільної роботи підприємства.
Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу 20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.
Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.
Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити ефективність кредитування та фінансування ПНВП „Спецпромавтоматика”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: