перейти на сайт>>

Фінансування інвестиційної діяльності акціонерного товариства

ID роботи: 3360
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Розділ
Теоретичні аспекти фінансування інвестиційної діяльності акціонерного товариства
1.1. Поняття інвестиційної діяльності підприємства та проблеми її активізації в Україні
1.2. Особливості фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств
1.3. Механізм фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств
Розділ
Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ВАТ«Селвіст»
2.1. Аналіз сучасного стану системи управління інвестиційною діяльністю ВАТ«Селвіст»
2.2. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ВАТ«Селвіст»
2.3. Ефективність фінансової та інвестиційної діяльності ВАТ«Селвіст»
Розділ 3 Підвищення ефективності інвестиційної діяльності ВАТ «Селвіст»
3.1. Аналіз чинників підвищення інвестиційної діяльності ВАТ «Селвіст»
3.2. Резерви удосконалення інвестиційної діяльності ВАТ «Селвіст»
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
ефективне формування інвестиційних ресурсів та високоефективне їх використання є однією з умов фінансової стійкості акціонерного товариства;
структура інвестиційних ресурсів акціонерного товариства має бути оптимальною з погляду ефективності інвестиційної діяльності;
обсяг та джерела інвестиційних ресурсів акціонерного товариства визначаються вартістю їх залучення, а також обсягом інвестиційних потреб;
у процесі формування інвестиційних ресурсів акціонерного товариства потрібно дотримуватись таких правил:
максимально використовувати власні джерела і мінімально – зовнішні;
мінімізувати витрати на залучення інвестиційних ресурсів із різних джерел;
оптимізувати структуру капіталу, який використовується в інвестиційному процесі;
у процесі розподілу чистого прибутку для акціонерного товариства дуже важливо знайти оптимальне співвідношення між частиною прибутку, що буде спрямований на фінансування інвестиційної діяльності, та тією частиною, що буде спрямована на виплату дивідендів.
В якості напрямку подальшого дослідження ми припускаємо дослідження ефективності фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств промисловості України.
На сьогоднішній день більшість підприємств України, що успішно займалися виробництвом в радянські часи, якщо не повністю розформовані, то жевріють на виробничому ринку, залучаючи при цьому морально і фізично-застаріле обладнання. За статистичними даними, більшість великих підприємств експлуатують обладнання, знос яких складає понад 80%, і яке потребує негайного оновлення. Проте сьогоднішня економіка України «тримається» на діяльності приватного малого та середнього бізнесу, а тому кожен керівник такого підприємства зацікавлений якщо не в розширенні виробничих потужностей, то хоча б в оновленні капіталу. Саме такі основні завдання виконують інвестиції. Інвестування є формою фінансово-економічної діяльності, що має за мету нарощування, примноження капіталу.
Інвестиції можуть здійснюватися як в основний капітал, так і в оборотній, як за рахунок залучених джерел фінансування, так і за рахунок власних. Роль інвестування є дуже важливою в процесі оновлення капіталу. Без нових технологій та актуального для підприємства обладнання неможливо ефективно здійснювати господарську діяльність.
Окрім кадрового потенціалу і запасів, підприємство має мати найновіше сучасне обладнання, повинно бути забезпечене власними машинами, офісами, виробничими приміщеннями і т.д. Підприємство ВАТ «Селвіст» є порівняно новим, воно засновано в 2002 році, тому його обладнання та інші основні засоби не є застарілими (коефіцієнт оновлення в 2010 році складає 20%). Проте дане підприємство відчуває нестачу даного обладнання і тому потребує інвестицій. Аналіз стану капіталу підприємства показав, що вартість основного капіталу та незавершеного будівництва на кінець 2008 року протягом року збільшилася на 109,2 тис.грн, на кінець 2009 - на 30,2, на кінець 2010 року. За три роки вартість основного капіталу збільшилася на 265,5 тис.грн. Коефіцієнт приросту основного капіталу складає 65,15.
Найбільший темп приросту протягом трьох років складає незавершене будівництво, протягом даного періоду, вартість незавершеного будівництва збільшилася на 230,3 тис.грн. Вартість основних засобів також має тенденцію до збільшення. За даний період вона збільшилася на 35,2 тис.грн. Проте слід відмітити, що протягом 2010 року вартість основних засобів зменшилася на 7,3 тис.грн за рахунок зносу. На підприємстві процес оновлення засобів відбувається нормально, про це свідчить коефіцієнт приросту основних засобів. За 3 роки він склав 23,13%.Аналізуючи інвестиційну діяльність підприємства, слід зазначити що за 2010 рік капітальні вкладення перевищили заплановані на 46,6 тис.грн, зокрема будівельно-монтажні роботи - на 17,7 тис.грн, устаткування та інструменти - на 24,4 тис.грн, в інші вкладення - на 4,5 тис.грн. Згідно кошторису, загальна вартість проекту - 510 тис.грн, отже наявність залишків кошторисної вартості будови дає можливість розподіляти обсяги інвестицій у будову на подальші періоди.
Проаналізувавши інвестиційну діяльність підприємства, перед будь-який керівником стоїть завдання розробки такою інвестиційної діяльності, при якій підприємство зможе отримати максимально прибутків, та яка зможе швидко себе окупити. Для цього складається інвестиційна стратегія.
В роботі було розраховано суму планових інвестицій, за допомогою яких підприємство зможе отримати значно більші прибутки. Так для придбання машин та обладнання на суму 396 тис.грн в 2011 році, необхідно:
1. Взяти довгостроковий кредит банку на 3 роки на суму 120 000 грн. для купівлі машин. Заставою для отримання кредиту оформити самі придбані машини.
2. Підприємство протягом 2010 року отримало 214 тис.грн чистого прибутку, тобто за рахунок власних джерел фінансування підприємство зможе фінансування більшу частину обладнання.
3. Взявши короткостроковий кредит на необхідну суму, підприємство зможе провести планову закупку основного капіталу на початок 2009 року.
За рахунок нововведеного обладнання підприємство може очікувати значного збільшення виторгу та зменшення витрат, зокрема витрат на оренду обладнання.
Крім того для покращення інвестиційної діяльності підприємства, необхідно організувати інвестиційний відділ, що займатиметься плануванням, організацією і контролем за виконанням інвестиційних проектів.
Таким чином, ВАТ «Селвіст» зможе вже до 2012 року повністю оновити основний капітал і за рахунок цього отримувати надприбутки, що зробить підприємство незалежним від кредиторів, а його фінансовий стан стійким.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: