перейти на сайт>>

Хореографічне мистецтво як засіб естетичного розвитку учнів

ID роботи: 1517
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Історичні й теоретичні засади естетичного виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності
1.1. Історичний аспект дослідження проблеми естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності
1.2. Використання засобів хореографічного мистецтва у процесі естетичного розвитку учнів
1.3. Завдання та організація хореографічних занять у початковій школі
Розділ ІІ. Формування педагогічних умов ефективної організації естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності
2.1. Характеристика бази та методики дослідження
2.2. Методика використання засобів хореографічного мистецтва у процесі естетичного виховання в умовах театру моди
2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Виховання витонченості, виразності, ритмічності, пропорційності, плавності через рух – завдання складне, оскільки рухи людини сфера не тільки естетична, але і етична. Наші рухи є вираз нашого відношення до світу. І коли ми виховуємо естетику рухів, ми паралельно впливаємо на внутрішній, духовний світ школярів.
Таким чином, специфічна сутність естетичного виховання в фізичному полягає у вдосконаленні зовнішнього вигляду людини в цілях досягнення естетичного ідеалу. Гармонійний фізичний розвиток, пропорційна статура, добре розвинені фізичні якості, пластична свобода, здоров'я є необхідною умовою краси зовнішньої і краси внутрішньої. Дані компоненти створюють базу для розвитку естетичного смаку, служать джерелом естетичного задоволення, насолоди і розуміння прекрасного у фізичних вправах і рухах людського тіла. Ритмічність розглядається як естетична якість краси і специфічна властивість фізичних вправ.
Проведене дослідження і здобуті результати дають можливість зробити такі висновки:
Естетичний розвиток розглядається як якісні зміни психічних процесів, що викликаються внутрішніми закономірностями переживань дитини і зовнішніми обставинами її життя і виявляється у здатності сприймати музику, займатися практичною музичною діяльністю та у сукупності музичних знань, умінь та навичок.
Відповідно проаналізованої науково-методичної літератури визначено компоненти розвитку дітей молодшого шкільного віку: емоційний, слуховий, ритмічний та творчий. Показником рівня розвитку емоційного компоненту ми вважали емоційний відгук на музику, що виявляється у поведінці дитини під час слухання музики, у словесних характеристиках музичних образів та малюнках. Показником рівня розвитку слухового компоненту вважаємо чистоту інтонування мелодійної лінії, володіння відповідним діапазоном голосу, слухову увагу, почуття ладу. Показником рівня розвитку ритмічного компоненту вважаємо здатність до точної і чіткої передачі ритмічного малюнку. Показником рівня розвитку творчого компоненту вважаємо інтерес до музично-творчої діяльності, наявність музичної уяви, здатність імпровізувати, складати мелодію, ритмічний малюнок.
Результати підсумкового експерименту засвідчили, що тільки незначна частина дітей знаходиться на високому рівні розвитку, про що говорить відмінне виконання поставлених перед ними діагностичних завдань; більша частина молодших школярів знаходиться на середньому і низькому рівнях розвитку, що вимагає такої організації занять, при якій би активізувалося емоційне сприймання музичного матеріалу, інтерес та участь дітей у різних видах діяльності.
Порівняння результатів діагностування у експериментальному і контрольному класах на початковому і кінцевому етапах дослідження повністю підтвердила гіпотезу дослідження, що впровадження занять з хореографії у процес естетичного виховання суттєво впливатиме на підвищення рівня музичного культури молодших школярів, і допоможе задовольнити їх творчі потреби.
Як бачимо, програма навчання театру моди має дійсно вагомий виховний потенціал в аспекті художньо-естетичного виховання, але він буде використаний повною мірою лише тоді, коли навчально-виховний процес буде забезпечено кваліфікованими викладачами. Адже якість виховного процесу у формуванні естетично розвиненої особистості безпосередньо залежить від рівня кваліфікації фахівців, які, реалізовуючи сучасні підходи, використовують нові досягнення в галузі педагогіки, запроваджують нові методики навчання.
Організація навчально-виховного процесу театру моди має спиратись на основні принципи педагогіки співпраці – діалог, взаємодію, співтворчість. На жаль, як показує практика досліджень, нерідко роботу з вихованцями здійснюють хоч і професіональні у справі модельного бізнесу, але не завжди компетентні в педагогіці фахівці. У більшості випадків діяльність з формування художньо-естетичної культури учнів підмінюється загальною участю дітей у показах і рекламних акціях.
Безумовно, ефективність навчання в театрі моди як у закладі позашкільної освіти художньо-естетичного напряму оцінюється вченими не стільки за показником масовості залучення до них дітей, а за тим, наскільки заняття в них сприяють художньо-естетичному розвитку вихованців. Для вирішення цього соціально значимого завдання у плануванні навчально-виховного процесу театру моди повинні застосовувати науково обґрунтовані підходи, відповідно до яких необхідно, насамперед, визначити провідні завдання діяльності закладу. На цій основі кожен з викладачів має розробляти навчально-методичний план окремої дисципліни, кожного заняття, підпорядковуючи його провідним цілям діяльності театру моди. Тільки завдяки такому комплексному підходу можливо досягти максимального виховного ефекту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: