перейти на сайт>>

Цінні папери як об’єкт цивільних прав

ID роботи: 7058
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Цінні папери як об’єкти цивільних правовідносин: Поняття, ознаки та класифікація

1.1. Поняття та сутність цінних паперів як об’єктів цивільних прав

1.2. Ознаки та класифікація цінних паперів у цивільному законодавстві України

2. Правове регулювання обігу  цінних паперів як об’єкту цивільних прав

2.1. Особливості виникнення прав  на цінні папери як об’єктів цивільних прав  та вимоги до них

2.2. Регулювання обігу цінних паперів у цивільному законодавстві України

3. Захист та відновлення майнових прав, посвідчених цінними паперами

3.1. Особливості захисту майнових прав, посвідчених цінними паперами

3.2. Правовий механізм відновлення прав на втрачені цінні папери

Висновки

Література



Висновок:

Цінні папери традиційно розглядаються в цивілістиці як різновид матеріальних об’єктів Цивільних прав. їх розгляд як об’єктів цивільних правовідносин є частиною загальної проблеми визначення меж категоріального використання і функціонально­го призначення у цивільному праві категорії «об’єкт».

Цінні папери є об’єктом цивільного обороту. Як і більшість інших об’єктів цивільних прав, цінні папери є оборотоздатними (ст. 179 ЦК України). Правочинами, що опосередковують участь цінних па­перів у цивільному обороті, є договори купівлі-продажу, міни, да­рування, схову, довірчого управління майном, доручення, комісії тощо.

Цінними  паперами є документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що можуть посвідчувати грошові або інші майнові права, а відтак цінні папери можуть поділятися на ті що посвідчують грошові права та на ті, що посвідчують майнові права. На нашу думку, цінні папери, що посвідчують майнові права є лише особливим видом майна, що мають специфічний режим обігу.

Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. Цінні папери можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах. Правоволоділець за бездокументарним цінним папером має певні правоможності, що реалізуються ним шляхом звернення до учасників Національної депозитарної системи України і задіяння необхідною мірою інформаційних можливостей здійсненого зберігачем облікового запису, який їх посвідчує. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. За ч. 5 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій). Акції у бездокументарній формі є групою цінних паперів з самостійним, властивим їх способом переходу прав.

Цінний папір має бути складений у визначеній законом формі та містити всі необхідні реквізити, перелік яких щодо конкретних видів цінних паперів встановлюється законодавством. Наслідком відсутності обов’язкових реквізитів цінного папера або невідповідності цінного папера встановленій для нього формі є недійсність такого папера.

Цінні папери характеризуються також можливістю передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Залежно від способу визначення вповноваженої особи, яка є власником цінного папера, такі папери поділяють на іменні, ордерні та цінні папери на пред’явника. Залежно від того, до якого з цих видів належить цінний папір, визначається і спосіб його передачі.

Правовий режим цінного папера припускає повну юридичну і фактичну єдність правової долі документа і вираженого в ньому права. Це знаходить вияв у їх одночасному виникненні в межах єдиного об’єкта правовідносин, можливості тільки спільної пере­дачі іншим суб’єктам цивільного права, необхідності пред’явлен­ня для здійснення прав стосовно документарних цінних паперів і обов’язкового звернення до електронного облікового запису (для бездокументарних), особливому порядку їх погашення, а також відновлення прав на втрачені документи на пред’явника тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: