перейти на сайт>>

Чинники, що визначають поведінку споживача. Уподобання споживача. Корисність як основа переваг

ID роботи: 5800
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження теорії корисності

1.1. Корисність, уподобання, переваги в економічній теорії

1.2. Споживча поведінка та чинники, що її детермінують

Розділ ІІ. Методологічні основи Дослідження поведінки споживачів у нових ринкових економіках

2.1. Методологічні підходи до досліджень поведінки споживачів

2.2. Організаційно-економічний підхід до визначення сутності і структури механізму формування моделі поведінки споживачів

Розділ ІІІ.  Дослідження поведінки споживачів в умовах становлення ринкової економіки в Україні

3.1.Особливості поведінки українських споживачів у нових ринкових економіках

3.2. Аналіз споживчих можливостей  українців

Висновок

Використана літератураВисновок:

Поведінка споживача на ринку товарів зводиться до максимізації його функції корисності при заданому бюджетному обмеженні. Готовність споживача віддати певну частину свого бюджету в обмін за бажане благо називається попитом споживача на благо.

В умовах адміністративно-командної економіки споживання домогосподарств характеризувалось дефіцитом споживчих благ та обмеженням їх асортименту, раціонуванням товарів, постійними чергами, множинністю споживчого ринку, значним відкладеним попитом тощо. Штучне заниження державних роздрібних цін на основні споживчі товари за рахунок субсидій з державного бюджету підривало дію нормувальної функції ціни та загострювало проблему дефіциту життєвих благ. На державному рівні проблема дефіциту розв’язувалась централізованим розподілом благ для певних соціально-професійних груп населення. Основним визначником споживання в адміністративно-командній економіці часто виступав не трудовий дохід, а соціальні чинники (посада, місце праці і проживання та ін.), які гарантували окремим категоріям споживачів відповідний рівень добробуту.

Непослідовність та млявість ринкової трансформації економіки України спричинила значне зниження обсягів реальних доходів і споживчих видатків населення та негативні зміни у їх структурі. Суттєве збільшення частки видатків домогосподарств на придбання продовольчих товарів супроводжувалось помітним зниженням споживання абсолютної більшості продуктів харчування. Однак з відновленням економічного зростання реальні доходи і споживчі видатки населення почали збільшуватися, поліпшується їх структура, простежується позитивна тенденція денатуралізації доходів та споживання домогосподарств. Хоча збільшення частки грошових доходів у сукупних ресурсах є суттєвішим для сільських сімей, однак зростання реальних показників їх споживчих видатків відстає від позитивної динаміки відповідних показників для міських домогосподарств, що означає збільшення розриву у добробуті сімей, які проживають у різних типах населених пунктів.

З відновленням зростання вітчизняної економіки простежуються позитивні тенденції до збільшення заощаджень населення та обсягів споживчих кредитів, наданих банками фізичним особам. Запровадження й ефективне функціонування накопичувальної пенсійної системи розширить можливості переміщення поточних фінансових ресурсів домогосподарств на користь майбутнього споживання у пенсійному періоді життєвого циклу. Подальше збільшення доходів домогосподарств поряд із створенням сприятливих політико-економічних умов для використання основних інструментів зрівнювання споживання у часі не лише максимізуватиме загальну корисність споживання вітчизняних домогосподарств, а й індукуватиме внутрішні інвестиційні ресурси для усталення економічного зростання.

Модель життєвого циклу споживання вітчизняних домогосподарств помітно відрізняється від класичної схеми. Річ у тім, що у трансформаційному періоді суттєво зменшилось значення оплати праці як основного джерела доходів населення, це робить досить умовним розподіл життєвого циклу на два періоди - трудовий і пенсійний. З досягненням пенсійного віку люди в Україні активно провадять підсобне господарство, що забезпечує близько чверті сукупних доходів упродовж їх трудового періоду.

Збільшення організованих заощаджень домогосподарств в останні роки відновлює можливість для значних груп населення переміщувати свої поточні доходи для майбутнього споживання. Також слід відзначити, що успішне проведення пенсійної реформи в Україні уможливить переміщення поточних фінансових ресурсів населення для підвищення рівня споживання у пенсійному періоді життєвого циклу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: