перейти на сайт>>

Шляхи ефективного використання фінансових ресурсів місцевого бюджету

ID роботи: 906
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Місцеві бюджети як основна складова бюджетної системи України
1.1. Наукові основи існування системи державних та місцевих фінансів
1.2. Місцеві бюджети - основа місцевих фінансів в Україні
1.3. Структура фінансових ресурсів місцевого бюджету
Розділ
Особливості формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні
2.1. Аналіз податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів
2.2. Аналіз використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів
2.3. Аналіз доходів та видатків Станично-Луганського району Луганської області у 2008-2009 рр
Розділ
Характеристика основних напрямків вдосконалення використання фінансових ресурсів місцевого бюджету
3.1. Проблеми використання фінансових ресурсів на регіональному рівні
3.2. Шляхи вирішення проблеми самостійності місцевих бюджетів
3.3. Шляхи розвитку фінансової незалежності місцевого самоврядування
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Аналіз проблем місцевих бюджетів України, а також теорії та практики побудови багаторівневих бюджетних систем у країнах з ринковою економікою дозволяє дійти висновку, що існуюча система формування місцевих бюджетів має низку серйозних недоліків:

– високий ступінь концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань;

– регулювальні доходи відіграють домінуючу роль у структурі надходжень до регіональних і місцевих бюджетів, в той час як частка закріплених за територіями податкових платежів низька;

– практично щорічна зміна видів податків, що зараховуються до місцевих бюджетів; – відсутність єдиних та досить стабільних нормативів (наприклад, на кілька років) відрахувань від загально державних податків до місцевих бюджетів;

– відсутність єдиних правил ув’язки доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень, а також науково обґрунтованої методики міжрегіонального перерозподілу доходів.

Сьогодні найбільш проблемним є питання взаємовідносин між бюджетами різних рівнів з приводу розподілу між ними доходів і видатків. Як показали результати досліджень, нині діючий бюджетний механізм, при якому місцеві ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань від регулюючих податків і зборів та суми дотацій, призводить до погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Це, у свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що спричиняє погіршення стану соціально-економічного розвитку.

З метою забезпечення фінансовими ресурсами місцевих органів влади для здійснення їхніх повноважень необхідно розширити перелік власних доходів місцевого бюджету. Оскільки встановлення розміру ставок плати за торговий патент, фіксованого податку для суб'єктів малого підприємництва фізичних осіб згідно із законодавством покладено на органи місцевого самоврядування й вони мають можливість впливати на надходження цих платежів до бюджету, як податків малого бізнесу, тому їх треба включити до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні трансферів.

Також в Україні до місцевих податків можна було б віднести податок на майно; надбавку на податок на прибуток із доходів фізичних осіб та податки на бізнес. Зазначенні податки відповідають критеріям рівня адміністративних видатків, високої продуктивності та стабільності надходжень, що має забезпечити достатню фінансову самостійність місцевого самоврядування.

Таким чином, реалізація конституційних гарантій самостійності органів місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення залежить від закріплення в чинному законодавстві механізмів забезпечених стабільних джерел доходів до місцевих бюджетів. Основою самостійності місцевих бюджетів повинні стати місцеві податки та збори й податки, на формування яких мають вплив органи місцевого самоврядування. Наявність системи самостійних місцевих бюджетів є об'єктивною передумовою, закономірністю функціонування місцевих фінансів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: