перейти на сайт>>

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах ринку

ID роботи: 1030
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Ефективність як економічна категорія
2. Теоретичні аспекти ефективності підприємницької діяльності
2.1. Класифікація видів і форм прояву ефективності
2.2. Методики визначення ефективності
3. Розрахункова частина
3.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників
3.2. Дослідження ефективності діяльності підприємства
4. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Отже, підвищення ефективності, як основної форми господарювання в сучасних умовах трансформації економіки пов`язана з удосконаленням і активізацією інноваційно-технічного, організаційного та фінансового менеджменту, господарського механізму в цілому на рівні підприємства.

Існує безліч конкретних шляхів збільшення ефективності діяльності суб`єктів господарювання:

1) вибір ефективних форм і методів підприємницької діяльності;

2) активізація і підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності;

3) підвищення конкурентноспроможності продукції (послуг);

4) оптимізація поточних витрат і розмірів виробничих підприємств.

Використовуючи ці та інші шляхи щодо підвищення ефективної діяльності підприємств, розробку стратегії і тактики маркетинга, залучення додаткових капіталовкладень та інвестицій у виробництво, правильну оцінку фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання – шлях до ефективної, прибуткової підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Ефективність використання фінансових ресурсів впливає на фінансову стійкість підприємства, його ліквідність, платоспроможність, ділову активність і рентабельність. Фінансова стійкість підприємства оцінюється як "нормальна", але глибший її аналіз на основі відносних показників виявляє низьку забезпеченість підприємства власними засобами для фінансування запасів і витрат. Це підтверджує аналіз ліквідності і платоспроможності. Платоспроможність підприємства дуже низька і не підлягає відновленню до нормативу найближчим часом. Рівень ділової активності досить високий через специфіку виробництва виробів, пов'язану з недовгим терміном виробничого циклу. Але динаміка показників ділової активності говорить про зниження оборотності, а отже зменшенні прибутку підприємства. Цю тенденцію підтверджує низький рівень показників рентабельності.

Аналіз організації фінансової роботи на підприємстві і управління фінансовими ресурсами показав практичну відсутність системи управління фінансами. Економічною роботою на підприємстві займається обліково-фінансовий відділ, що суміщає в собі функції бухгалтерії і управління фінансовими ресурсами. Фінансова робота цього відділу зводиться до чисто оперативних завдань - це оформлення платіжних документів, організація розрахунків з іншими підприємствами, бюджетом, робочими і службовцями. Керує обліково-фінансовим відділом головний бухгалтер, який виконує так само функції фінансового директора. Ця обставина негативно впливає на організацію фінансів підприємства. Положення про відділ знаходиться у стадії розробки, також недопрацьована більшість посадових інструкцій співробітників відділу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: