перейти на сайт>>

Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

ID роботи: 1068
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. продуктивності праці як економічна категорія
2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
2.1. Методи оцінки показників продуктивності праці
2.2. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці
3. Дослідження продуктивності праці персонала ПНВП „Спецпромавтоматика”
3.1. Організаційно-економічна характеристика ПНВП „Спецпромавтоматика”
3.2. Аналіз ефективності використання управлінського персоналу
3.3. Аналіз продуктивності праці
4. Розробка заходів щодо підвищення продуктивності праці на ПНВП «Спецпроматоматика»
Висновок
Використана Література
ДодаткиВисновок:

Продуктивність праці є базовим показником використовування трудових ресурсів на підприємстві, в галузі, в державі. Цей показник є підсумковим в аналізі діяльності менеджменту персоналу, визначає ефективність програм підвищення мотивації, навчання персоналу і тому подібне.

Дослідивши питання аналізу продуктивності праці на ПНВП «Спецпромавтоматика» можна зробити висновок, що майже всі показники продуктивності праці підприємства мають тенденцію до збільшення, що пов’язано як із зростання обсягів виручки від реалізації продукції, так із підвищенням ефективності управління персоналом підприємства. На фоні зростання продуктивності праці в аналізованому періоді спостерігається скорочення загальної кількості відпрацьованого часу (на 17276 чол-ч.).

Резервами зростання продуктивності праці на ПНВП «Спецпромавтоматика» є використані можливості економії затрат праці, які виникають внаслідок дій тих чи інших факторів. Значну роль відіграє науково-технічний прогрес: застосування нової техніки, удосконалення системи машин, впровадження комплексної механізації, інженерних комунікацій, необхідних для виконання процесів, а також передових технологій та наукових розробок сприяють підвищенню продуктивності праці, модернізація діючого обладнання. Адже оновлюється матеріально-технічна база, скорочуються витрати ручної праці.

Суттєвий вплив має організація процесу виробництва. Вона дає змогу знаходити найбільш досконале управління виробництвом, раціональні прийоми виконання операцій та виявлення інших важливих чинників. Наукова організація праці охоплює значні потенційні резерви підвищення ефективності праці з мінімальними додатковими матеріальними витратами. Значний вплив має максимальне використання діючих потужностей, диверсифікація виробництва, скорочення втрат робочого часу ін.

Підвищення продуктивності праці залежить і від соціально-економічних показників, які пов’язані із кваліфікацією і освітою виконавців, рівнем відносин власності на підприємстві, умовами праці, застосуванням оптимальних режимів праці і відпочинку, психологічним кліматом у колективі, його згуртованістю і внутрішньоколективними стосунками, поліпшення умов праці, підвищення творчої активності працівників. Адже кожен керівник чи власник прагне отримати максимальну користь за допомогою най раціонального використання праці робітників, найменшими затратами і з оптимальною чисельністю персоналу, мінімальними витратами робочого часу.

Стимулом підвищення продуктивності праці також є удосконалення форм систем оплати праці, відтворення робочої сили та розв’язання соціальних проблем суспільства.

Отже, питання підвищення продуктивності праці потребує системного підходу, тобто кардинальних змін, суттєвого вдосконалення факторів, що обумовлюють продуктивність. Потрібно розробляти пошук резервів підвищення ефективності праці шляхом мобілізації її факторів: інтенсифікації виробництва, освоєння ресурсо- та енергоощадних технологій, удосконалення організації праці та механізму розрахунку. Для вирішення цього питання можна користуватися такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та моральні фактори підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на результати виробничої діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: