перейти на сайт>>

Юридичні факти як підстава виникнення цивільних правовідносин

ID роботи: 780
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття юридичних фактів та їх місце у цивільному праві
1.1. Юридичний факт: поняття та ознаки
1.2. Юридичні факти як підстава цивільних правовідносин у цивільному праві
2. Класифікація юридичних фактів в цивільному праві
2.1. Строки як юридичні факти, з якими пов’язане настання певних правових наслідків
2.2. Договір як юридичний факт
2.3. Цивільно-правові акти у системі юридичних фактів цивільного права
2.4. Юридичні вчинки, стани та дії як юридичні факти у цивільному праві
Висновок
Список літературиВисновок:

Правові норми, які містяться в цивільному законодавстві, самі по собі не породжують, не змінюють і не припиняють цивільних правовідносин. Для цього необхідно настання передбачених правовими нормами обставин, які називаються цивільними юридичними фактами.

Тому юридичні факти виступають як сполучна ланка між правовою нормою і цивільним правовідносинами. Без юридичних фактів не встановлюються, не змінюються і не припиняються жодні цивільні правовідносини.

Юридичний факт – це в переважній більшості випадків поводження, що з йолі особи, або мимо його волі, проводить у дію механізм правового регулювання. І надалі поводження особи співвідноситься з тією моделлю поводження, що встановлена нормою права, визначаться їхня відповідність або наявність відхилень.

Безперечно, на відповідність моделі і реального поводження робить свій вплив безліч факторів. Наприклад, на мотиви поводження впливають створення особою прав і обов’язків, можливостей і боргу.

Значення юридичного факту також у тім, що він є підставою “прив’язки” загальної абстрактної норми до конкретного випадку. Подія або дія тоді, коли норма визначає ці обставини, при настанні яких суспільні відносини здобувають форму правовідносин.

Отже, юридичні факти – це такі обставини, що несуть в собі інформацію про стан суспільних відносин, котрі входять у предмет правового регулювання, а також ними виступають лише такі обставини, що прямо чи опосередковано зачіпають права й інтереси суспільства, держави, соціальних колективів, особистості.

Для настання юридичних наслідків досить наявності й одного юридичного факту.

Однак у реальній дійсності частіше маємо справу з комплексом фактів, серед яких розрізняють:

1) групу юридичних фактів (декілька фактичних обставин, кожна з яких викликає або може викликати один і той же наслідок);

2) юридичну (фактичну) сукупність (система юридичних фактів, пов'язаних між собою таким чином, що правові наслідки настають лише за наявності усіх елементів цієї сукупності).

Таким чином, під цивільними юридичними фактами слід розуміти обставини, з якими нормативні акти пов'язують будь-які юридичні наслідки: виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.

Оскільки юридичні факти лежать в основі цивільних правовідносин і тягнуть за собою їх встановлення, зміну або припинення, їх називають підставами цивільних правовідносин.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: