перейти на сайт>>

Євроатлантична інтеграція України: сучасний стан та перспективи

ID роботи: 914
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Україна на шляху до євроатлантичної спільноти
1.1. Історичні, ідеологічні та геополітичні передумови євроатлантичного покликання України
1.2. Національні інтереси та стратегічні пріоритетети політики національної безпеки у процесі євроінтеграції України
1.3. Характеристика взаємовідносин Україна - НАТО
2. Євроатлантична інтеграція - один з пріоритетів політики україни
2.1. Політичні та правові засади євроатлантичної інтеграції України
2.2. Євроатлантична інтеграція України: загрози та перспективи національної безпеки
3. Європейська та євроатлантична інтеграція україни в оборонно-промисловій сфері
Висновок
Використана літератураВисновок:

З моменту здобуття незалежності України стратегічний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію і прагнення стати у майбутньому повноправним членом Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору був і мав залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом України. Європейська та євроатлантична інтеграція і внутрішня модернізація для України стали синонімами, тому цьому завданню свідомо підпорядковувався весь внутрішній розвиток країни.

Офіційний Київ розглядав європейську та євроатлантичну інтеграцію як можливість створення вільної ринкової економіки, розбудови демократичної, правової, соціальної, розвинутої держави, побудованої на засадах загальних європейських та євроатлантичних цінностей.

Європейська та євроатлантична інтеграція для України мала бути не самоціллю, а засобом побудови демократичного та правового суспільства.

Окреслене співробітництво формувало новий стиль життя людини- працівника і громадянина – європейський. В її межах долається “соціалістична розбещеність” організатора виробництва і його безпосереднього виконавця; дотримання технологічної дисципліни стає правилом повсякденної виробничої діяльності; в свідомості і поведінці людей утверджуються норми екологічно безпечного способу життя, незаперечного дотримання прав і свобод людини і громадянина, національних меншин і людей з особливими потребами; толерантність утверджується як норма міжлюдського та міждержавного спілкування; формується нове покоління людей, адаптованих до європейської спільноти, до європейського стилю життя загалом.

До переваг, які отримує Україна в результаті співробітництва з країнами НАТО можна віднести: залучення фінансових ресурсів, розширення ринку збуту українських товарів; техніко-технологічне оновлення виробництва; більш інтенсивне використання потенціалу України як транзитної держави; освоєння європейського досвіду формування перехідних механізмів до ринкової економіки; раціональний розподіл ресурсів; прозорі механізми господарювання; стабілізація і поступове підвищення добробуту населення; демократичні перетворення.

Вагоме значення співробітництва України з євроатлантичною спільною націй не повинне було створювати ілюзії ролі цього співробітництва як єдиного засобу входження України в євроінтеграційні процеси. Базовими пріоритетами при цьому були: зміцнення дієздатності держави, рішуче обмеження тіньової діяльності та олігархізації, зміцнення позицій національного капіталу, інституційне забезпечення реформ, розвиток конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників, макроекономічна стабілізація, ефективна регіональна політика. Ключовими і першочерговими внутрішніми проблемами залишалися подолання бідності, утвердження доступної кожному медичної допомоги; здійснення пенсійної реформи; створення належних можливостей для отримання кожним громадянином якісної освіти.

Необхідною передумовою реалізації ефективної євроатлантичної політики України мала бути скоординована робота як законодавчої, так і виконавчої влади із залученням до цього процесу провідних українських науковців. Залучення України до процесів євроатлантичної інтеграції слугуватиме потужним каталізатором успішних реформ і сприятиме їхній більшій інтеграції у світову систему. Росія боялася втратити контроль над Україною, яка брала участь у співробітництві з НАТО та з побоюванням ставилася до сміливіших кроків на шляху цієї інтеграції.

На думку Анатолія Зленка, поглиблення співробітництва з НАТО є т невід’ємним елементом європейської інтеграції України. Неможливо говорити про євроінтеграцію, не розвиваючи партнерство з Північноатлантичним альянсом, який залишається важливим факторомь європейської та світової політики. Це співробітництво спрямоване також на гарантування безпеки та оборони нашої держави політичними u1079 засобами, маючи на меті, зокрема, нейтралізацію потенційних загроз національним інтересам України. За роки наших відносин з НАТО українська дипломатія, працюючи у тісному контакті з іншими державними структурами, пройшла шлях від встановлення перших обережних контактів до особливого партнерства на основі конкретного співробітництва, націленого на конкретний результат. Україна стала першою серед країн пострадянського простору учасницею Програми «Партнерство заради миру» та однією з перших держав-партнерів долучилася до переговорної діяльності Альянсу.

Важливим напрямком співробітництва стало приєднання України до антитерористичної операції «Активні зусилля» у Середземному морі, яка здійснюється в рамках статті 5 Північноатлантичного договору. Для українських дипломатів практичний вимір розгалуженої співпраці з НАТО полягає насамперед у максимальному використанні досвіду НАТО при проведенні військової реформи, модернізації наших збройних сил у відповідності до сучасних умов, забезпеченні ефективної взаємодії військових формувань НАТО та України, а також реформуванні військово-технічної галузі. Нинішній рівень співробітництва між Україною та НАТО дає, звичайно, змогу вести мову про значно вищий рівень відносин з Альянсом.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: