перейти на сайт>>

Єднання підприємств та їх економічне значення в Україні

ID роботи: 944
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Сутність, організаційні форми об'єднань підприємств, їх роль і місце в перехідній економіці
1.1. Поняття господарського об'єднання підприємств та його місце в організаційній структурі бізнесу
1.2. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
1.3. Особливості функціонування
Розділ 2. Аналіз діяльності об’єднань підприємств в україні
2.1. Аналіз функціонування спільних підприємств в Україні
2.3. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності спільних підприємств
2.3. Особливості та масштаби діяльності ТНК в Україні
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності об’єднань підприємств в україні
3.1. Корпоративна форма організації бізнесу та її проблеми в Україні
3.2. Заходи щодо підвищення ефективності функціонування спільних підприємств
3.3. Стратегія держави стосовно розвитку спільних підприємств
Заключення
ЛітератураВисновок:

Однією з найбільш поширених форм організації зовнішньоекономічних зв’язків є спільні підприємства (СП), засновані на власності партнерів з різних держав. Процеси створення та функціонування СП завжди пов’язані з низкою проблем, зумовлених різнорідністю економічного, правового, політичного і соціально-культурного середовища країн-учасниць. Звідси виникає потреба у розробці такої моделі спільного підприємства, яка забезпечила б максимальну віддачу інвестованого національного і зарубіжного капіталу.

Спільні підприємства можуть виконувати різні функціональні ролі (форми міжнародного промислового співробітництва, інструмента інтернаціоналізації, реалізації стратегій міжнародного фінансування і виходу на зарубіжний ринок, комерційного каналу передачі технології, інструмента конкурентної боротьби, елемента системи транснаціональної корпорації і вільної економічної зони). Водночас спільні підприємства можуть належати до різних класифікаційних груп (у сферах галузі діяльності, маркетингу, технології, управління, організації, права і зовнішньоекономічних зв’язків). Це забезпечує досягнення високої гнучкості у застосуванні їх в цілях реалізації переваг міжнародного співробітництва.

Спільне підприємство - це багатогранне явище міжнародного економічного життя, кожен аспект якого містить потенціал для генерації позитивного (у разі взаємопосилення переваг партнерів) або негативного (у випадку несумісності корпоративних культур) синергічного ефекту.

Підприємства можуть об'єднуватись в:

асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

З метою визначення ролі спільних підприємств в економіці України здійснено аналіз їх розвитку. Проведені дослідження і розрахунки дозволили виявити основні тенденції розвитку СП, які притаманні українській економіці. За результатами аналізу встановлено, що діяльність спільних підприємств ефективніша порівняно з діяльністю іноземних підприємств. Створення спільних підприємств – більш безпечна форма ведення бізнесу для держави.

Висока латентність українських інвестиційних потоків пояснюється тим, що серйозний інвестор в бізнесі віддає перевагу "цивілізованому середовищу", тому його прихід в економіку є результатом, а не причиною оздоровлення економіки, тоді як невизначеність в економіці і недосвідченість підприємців залучають до України схильних до зловживань інвесторів.

Крім того, альтернативою перетворенню українського ринку в сферу ексклюзивної діяльності іноземних ТНК може стати урядова програма стимулювання становлення українських ТНК. Так, Стратегія економічного розвитку України передбачає сприяння процесам транснаціоналізацїі українського корпоративного капіталу на користь нарощування його конкурентоспроможності і фінансового потенціалу, а не боротьбу з ними через реприватизацію.

Формування українських ТНК може стати одним з стратегічних пріоритетів державної політики, яка за умови створення відповідного зовнішнього середовища (податкового стимулювання, у тому числі вибіркове стимулювання перспективних підприємств і областей), сприятиме підвищенню конкурентоспроможність економіки і за рахунок ексклюзивних можливостей ТНК забезпечить виживання національних підприємств в умовах. В той час, як “чистий національний виробник” неминуче програє конкурентну боротьбу. При цьому забезпечення балансу між іноземними і “українськими” ТНК загострить конкурентну боротьбу на ринку і сприятиме як кращому задоволенню потреб споживачів, так і підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.

Таким чином, найперспективнішими для формування українських ТНК областями є ВПК, машинобудування, авіаційна, ракетно-космічна, металургійна і хімічна промисловість, електроніка, транспорт, легка і харчова промисловість, наукові дослідження, програмування і веб-дизайн.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: