перейти на сайт>>

Інвестиції в персонал як фактор інноваційного розвитку промислового підприємства

ID роботи: 1060
Тип роботи:
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти ефективності інвестицій в персонал як фактору інноваційного розвитку
1.1. Людський капітал як об'єкт інвестицій
1.2. Сутність та класифікація інвестицій у персонал
1.3. Методи оцінки та показники ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз інвестицій у персонал на ВАТ ХК „Луганськтепловоз”
2.1 Техніко-організаційна характеристика підприємства
2.2. Дослідження ефективності кадрової політики
2.3. Оцінка інвестицій у персонал на ВАТ ХК „Луганськтепловоз”
РОЗДІЛ 3. Розвиток персоналу як необхідна умова інноваційного розвитку ВАТ ХК „Луганськтепловоз”
3.1. Державна підтримка процесів розвитку персоналу на підприємствах
3.2. Розробка моделі підвищення інноваційної активності персоналу промислових підприємств
3.3. Підвищення ефективності інвестицій у персонал як результат вдосконалення управління
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Дослідження теоретичних аспектів ефективності інвестицій в персоналу як фактору інноваційного розвитку показали, що завданнями розвитку персоналу є його якісні зміни відповідно до потреб організації; формування необхідної структури людських ресурсів підприємства; підготовка працівників до самостійного управління своїм розвитком та виконання покладених на них функцій.

Успішна реалізація заходів з розвитку персоналу на підприємстві потребує значного обсягу інвестицій. Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що спрямовані на розвиток працівників, з метою майбутнього збільшення продуктивності праці персоналу і, як наслідок, – приросту прибутку підприємства та досягнення соціального ефекту доцільно вважати інвестиціями у розвиток персоналу.

Дослідження, що здійснюються вченими, доводять високу ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства, яка, зазвичай, перевищує ефективність вкладень у фізичний капітал. Зважаючи на ефективність та економічну доцільність таких інвестицій, саме вони є засобом досягнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку у контексті глобалізації економічного розвитку.

У другому розділі дипломної роботи був проведений аналіз інвестицій у персонал на підприємстві.

Результати аналізу процесів інвестування у розвиток персоналу на ВАТ ХК „Луганськтепловоз” свідчать про те, що підприємство недооцінює значення інвестицій у розвиток працівників як передумови формування високоякісної та конкурентоспроможної робочої сили. З огляду на це особливої ваги набуває доведення необхідності переорієнтації з матеріально-речового на людський чинник виробництва, реалізації підходу до працівника як до капіталу – об’єкту інвестицій з високою нормою віддачі.

На вітчизняних підприємствах поки що не створено єдиної системи показників, які описують та прогнозують динаміку витрат на персонал та продуктивності використання людських ресурсів, що значно утруднює результативне управління процесами розвитку персоналу.

Тому третій розділ дипломної роботи присвячено розробці напрямків розвитку персоналу як необхідної умови інноваційного розвитку ВАТ ХК „Луганськтепловоз”.

Суттєвим важелем активізації інвестиційних процесів та підвищення ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу на ВАТ ХК „Луганськтепловоз” є використання засобів соціального партнерства, що передбачає поєднання зусиль держави, підприємств та найманих працівників. Обґрунтовано головні напрямки діяльності соціальних партнерів, зокрема:

формування державної стратегії розвитку персоналу;

створення регіональних та галузевих структур з питань професійної підготовки;

мобілізація фінансових ресурсів для здійснення заходів з розвитку персоналу;

укладання колективних угод, які містять положення про безперервну освіту працівників;

створення національного стандарту якості, що буде відображати прогресивну практику підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок розвитку їх співробітників.

Ефективність інвестицій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства значною мірою залежить від ефективності організації навчальних процесів, що досягається на проектній основі. Модель проекту розвитку персоналу характеризується чіткою структурованістю та містить послідовні етапи: період планування проекту, реалізації проекту та період корисної дії. Організація розвитку персоналу на засадах проектного підходу дозволяє чітко налагодити навчальні процеси, збільшити їх результативність та максимізувати віддачу від інвестованих у них коштів.

Для активізації інноваційної діяльності на підприємстві необхідна відповідна система мотивації працівників. У роботі надані рекомендації щодо мотивації працівників до інноваційної діяльності та стимулювання винахідництва. Для цього визначені мотиваційні фактори, які впливають на працівників и керівництво підприємства.

Застосування розроблених у дипломній роботі пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестицій у розвиток людських ресурсів стане підґрунтям формування висококваліфікованого персоналу, здатного забезпечити зростання конкурентоспроможності та прибутковості вітчизняних підприємств.

Таким чином, усі поставлені завдання виконані, мета дипломної роботи досягнута.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: