перейти на сайт>>

Інформаційне забезпечення бюджетної системи

ID роботи: 5536
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти побудови системи інформаційного забезпечення бюджетного процесу

1.1. Роль інформаційних технологій в бюджетному процесі

1.2. Сутність інформаційного забезпечення бюджетної діяльності

1.3. Організація інформаційного забезпечення бюджетної системи

Розділ ІІ. Показники  Державного бюджету як інформаційна база  здійснення бюджетного аналізу

2.1. Характеристика системи інформаційного забезпечення бюджетного процесу в Україні

2.2. Аналіз виконання державного бюджету за доходами

2.3. Аналіз виконання Державного бюджету України за видатками

Розділ ІІІ. Розробка пропозицій щодо вирішення проблем інформаційного забезпечення бюджетної системи

3.1. Проблеми формування ефективної інформаційної системи управління діяльністю бюджетних установ

3.2. Рекомендацій щодо формування ефективної системи інформаційного забезпечення бюджетної діяльності

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Завдання побудови світової інформаційної системи вимагає вивчен­ня її структури. Структуризація єдиної інформаційної системи може проводи­тися за різними критеріями. Аналіз робіт з проблеми розробки концептуальних положень єдиної інформаційної системи дозволив виявити такі підстави, вико­ристовувані для структуризації: ступінь значущості для суспільства залежно від різних його стану (воєнний стан, кризова економічна ситуація, гуманітарна ка­тастрофа і т. ін.); статус державних або недержавних інформаційних ресурсів; приналежність до певної сфери життєдіяльності суспільства (економіка, полі­тика, право, культура тощо.

Зростання обсягів облікової інформації в бюджетних установах пов’язане з розвитком міжбюджетних стосунків, а також появою нових формувань і відносин, характерних для ринкової економіки, що вимагаєьширокого застосування сучасних способів і прийомів обробки інформації, здатних забезпечити оперативне управління процесами надання послуг. З огляду на це, та враховуючи наявність бар’єру трудомісткості формування необхідних даних в повному обсязі, розрізі й у встановлені терміни, головним напрямом удосконалення інформаційної функції обліку у бюджетних установах є застосування сучасних технічних засобів.

Результати дослідження інформаційного забезпечення діяльності бюджетних установ свідчать про циклічність інформаційних процесів, що відбуваються в її функціональних підрозділах, а також про зростання обсягів інформації, що використовується в процесах державного управління. Є недоліки у взаємодії інформаційних систем.

Відбувається дублювання обробки даних галузевими системами і автоматизованою системою органів державної статистики. Ці недоліки можна подолати шляхом впровадження систем електронного документообігу, які сприяють інтеграції інформаційних систем в органах державної влади. Необхідно мати єдиний веб-портал органів державної влади на регіональному рівні з відповідними формами. Необхідно запровадити організаційні заходи, зв‘язані з нормуванням і контролем за виконанням документів, а також підвищити ефективність функціонування існуючої системи електронного документообігу. Ці заходи дозволять ліквідувати проблему інформаційного перевантаження співробітників і звільнять їх час на процедури прийняття рішень при збереженні їх чисельності.

Інформація є таким само продуктом, як і електроенергія, паливо, метал тощо. Але, на відміну від них, вона організаційно впливає на ті процеси, які відбуваються при використанні цих продуктів, сприяє запровадженню ресурсозберігаючих технологій.

Проте коштів, передбачених Державним бюджетом, недостатньо для створення інформаційного забезпечення України, а тим більше для участі в інформаційному обміні з країнами ближнього і дальнього зарубіжжя.

У будь-якому разі потрібні великі кошти для створення матеріальної бази, технічних і технологічних засобів забезпечення. Це – комп'ютери й засоби зберігання, обробки й обміну інформації.

Перспективним є впровадження інтегрованих баз і банків даних на регіональному рівні державних інформаційних систем для запобігання дублювання даних, оптимізації їх зберігання і використання в державному управлінні. Необхідно запровадження організаційних заходів, зв‘язаних з нормуванням і контролем за виконанням документів, а також з підвищенням ефективності функціонування існуючої системи електронного документообігу. Розвиток інформаційних систем на різних рівнях державного управління повинен бути зв’язаним зі створенням складних ієрархічних, інтегрованих інформаційних систем на всіх рівнях державного управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: