перейти на сайт>>

Історія становлення бюджетної системи України

ID роботи: 904
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І
Теоретичні аспекти формування бюджету країни
1.1 Сутність державного бюджету та його роль в економіці
1.2. Принципи бюджетної системи України
1.3. Призначення та розвиток бюджетного механізму держави
Розділ
Характеристика основних етапів становлення бюджетної системи України
2.1. Становлення бюджетної системи України у радянський період
2.2. Реформування бюджетної системи після проголошення незалежності
2.3. Розвиток бюджетної системи у період незалежності України
Розділ
Шляхи стабілізації бюджетної системи україни
3.1. Шляхи розвитку бюджетного законодавства
3.1. Пропозиції щодо створення правового підґрунтя для розвитку бюджетної системи
Висновок
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Бюджетна система суверенної України сформувалася на базі бюджетної системи Української РСР, що входила до бюджетної системи колишнього СРСР як її складова. Бюджетна система Української РСР пройшла два етапи розвитку.

Перший етап - 20-ті - початок 30-х років, коли відбувалася повна децентралізація бюджетної системи та бюджетних повноважень на користь союзних республік і місцевих рад. Бюджетний процес був організований таким чином, що спочатку затверджувалися сільські, районні, міські, обласні, а потім республіканські бюджети із включенням зведених обласних бюджетів.

Другий етап - 30-ті - початок 90-х років, пов'язаний із становленням командно-адміністративної економіки, жорсткою централізацією бюджетних повноважень та бюджетних ресурсів.

Республіканські та місцеві бюджети були позбавлені власної доходної бази, остання почала формуватися на основі відрахувань від загальнодержавних податків і доходів, що встановлювалися щорічно. Таким чином республіканські та місцеві органи влади втратили можливість впливати на власну доходну базу, здійснювати перспективне фінансове планування. Видатки почали жорстко визначатися згори, чим остаточно було ліквідовано основи самостійності бюджетів і завершено процес об'єднання всіх бюджетів і бюджетних ресурсів. Державний бюджет із зведеного фактично перетворився на єдиний бюджет СРСР.

Після проголошення державного суверенітету і запровадження інституту місцевого самоврядування розпочалося формування власної бюджетної системи.

З прийняттям Закону «Про бюджетну систему Української РСР» було юридично продекларовано нові принципи бюджетної системи Української РСР та міжбюджетних взаємовідносин в країні. Визнавався принцип самостійності місцевих бюджетів, наявність їх власної доходної бази, але стара процедура розподілу загальнореспубліканських доходів «згори - донизу» між ланками бюджетної системи була збережена.

Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України, виданий на її основі Бюджетний Кодекс України, інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України є народногосподарський комплекс.

Складовими бюджетної системи є її структура, принципи побудови та організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм, який ґрунтується на адміністративно-державному устрої України. Зрозуміло, що у федеративній, конфедеративній та унітарній державах бюджетний устрій є різним. Так, у Федеративній Республіці Німеччини бюджетне законодавство побудоване за головним принципом, викладеним у ст. 109 Основного Закону. Він полягає у тому, що федерація та землі є незалежними і автономними у розв'язанні фінансових питань. Хоч така незалежність, можливо, дещо суперечить потребам в уніфікації й узгодженості бюджетного права, цей принцип розглядають як такий, що повністю відповідає конституційному захистові земельного самоврядування. До бюджетної системи Російської федерації входять три групи видів бюджетів: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети адміністративно-територіальних утворень РФ.

Кожна група включає самостійні ланки бюджетної системи РФ у цілому.

Бюджетний устрій України- це визначена правовими нормами система бюджетів України, розмежування доходів і видатків між ними, повноваження органів законодавчої та виконавчої влади у сфері бюджету. Оскільки Україна є унітарною державою, в якій згідно зі ст. 7 Конституції визнається і гарантується місцеве самоврядування, бюджетна система країни є дворівневою і складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Слід зазначити, що Закон України "Про бюджетну систему України", що діяв до 2001 р., включав до складу бюджетної системи України Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети, закладаючи таким чином колізію щодо незбігу унітарного державного устрою та компетенції органів місцевої влади. Отже, бюджетний устрій являє собою організацію та принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Водночас Бюджетний кодекс України не містить визначення бюджетного устрою.

Сьогодні бюджетна система України являє собою врегульовану нормами права сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, що побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устрою.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: