перейти на сайт>>

Історія фізико-географічних досліджень України

ID роботи: 6758
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Античний етап дослідження України

2. Середньовічний етап дослідження України

3. Новий етап дослідження України

4. Новітній етап дослідження України

Висновок

Список літератури

 Висновок:

Знання про природні умови й природні ресурси України здобувалися кропіткою працею багатьох поколінь географів та інших дослідників природи України.

Перші описи терито­рії України складені ще Геродотом, Страбоном і Птоломеєм. Назва «Україна» вперше згадується у Київському літописі (1187 р.), і походження її пе­реважно пов’язують з поняттями «країна», «рід­ний край». Із ХІІІ ст. почалися наукові досліджен­ня території України. Найцінніший опис України склав французький інженер і картограф Г. Боплан у 1650 р., який був автором перших карт земель на­шої країни. Початок української географії поклали дослідження членів Наукового товариства імені Т. Шевченка. Автором перших наукових праць з гео­графії, написаних українською мовою, був активний його член С. Рудницький, якого вважають фун­датором української наукової географії.

Організацією сучасних географічних досліджень займається Інститут географії Національної Академії наук України (директор – Л.Г.Руденко), та Українське географічне товариство (президент – П.Г.Шищенко). На з’їздах товариства, що проходять раз на чотири роки, обговорюються найбільш актуальні проблеми сучасної географії. Проведення сучасних фізико-географічних досліджень характеризується впровадженням дистанційних методів (зокрема, результатів даних, отриманих за допомогою космічних апаратів). Серед методів обробки географічної інформації важливе місце займають методи моделювання (зокрема, картографічного; створення ГІС-технологій). Найбільш актуальними напрямами досліджень є вивчення природних ресурсів, особливостей взаємодії суспільства й природи на різних територіях, проблеми охорони навколишнього природного середовища.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: