перейти на сайт>>

Cистема управління витратами на підприємстві

ID роботи: 3036
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна сутність управління витратами підприємств в ринкових умовах функціонування
1.1. Розвиток теорії управління витратами
1.2. Теоретичні аспекти управління витратами на сучасному підприємстві
1.3. Процес управління витратам
2. Значення, об’єкти, завдання управління витратами
2.1. Значення управління витратами
2.2. Характеристика об’єктів управління витратами
3. Методика управління витратами на підприємстві
3.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз динаміки та структури витрат
3.3. Аналіз системи управління витратами
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва.
Відповідно до П(С) БО 16 “Витрати” під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Важливими при визначенні собівартості є правильне визначення складу витрат та їх розмежування (тим більше, що склад витрат, які включаються у собівартість, не є незмінними) з метою повного відображення у собівартості дійсних витрат звітного періоду.
Не може бути ніяких сумнівів у тому, що в ринкових умовах на відміну від централізованої економіки, мають бути свої методи управління виробництвом. Це в певній мірі стосується і собівартості.
Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.
Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ „Селвіст” за 2005 – 2007 роки можна зробити висновок, що підприємство “Селвіст” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2006 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції. Це було викликано перш за все, відсутність системи планування та контролю витрат на підприємстві.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Проте у 2007 році керівництво ТОВ „Селвіст” приділяю більше уваги системі планування та нормування витрат виробництва, шукає нові шляхи реалізації продукції, завдяки чому ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2006 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: