Розділ робіт: Роботи

Вплив субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

Тип роботи: Array
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОТОЧУЮЧИМИ

1.1. Аналіз наукової психологічної літератури з проблеми вивчення взаємодії підлітків з оточуючими

1.2. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці

1.3. Психологічна характеристика взаємодії підлітків  з оточуючими

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУБКУЛЬТУРИ НА ВЗАЄМОДІЮ ПІДЛІТКІВ З ОТОЧУЮЧИМИ

2.1. Вплив субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

2.2. Дослідження впливу субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

2.3. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.4. Практичні рекомендації щодо оптимізації умов взаємодії підлітків із різних молодіжних субкультур з оточуючими

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Вирішення соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Теоретико-методологічні питання вивчення соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

1.1. Аналіз джерел за проблемою дослідження соціальних проблем молоді

1.2.  Пcихологiчнi оcобливоcтi юнацького вiку

1.3. Загальна характеристика соціальних проблем сучасної молоді

РОЗДІЛ 2

Соціологічне  дослідження соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

2.1. Методичні заходи, хід та процедура констатувального експерименту

2.2. Психологічний та статистичний аналіз  результатів констатувального експерименту

2.3. Напрямки соціальної роботи у вирішенні основних соціальних проблем сучасної молоді

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Психологічні особливості розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА

1.1.        Аналіз наукової психологічної літератури з проблеми вивчення когнітивної сфери дитини-дошкільника

1.2.        Психологічна характеристика розвитку когнітивної сфери  дитини-дошкільника

1.3.        Психологічні особливості організації навчальної діяльності в дошкільних закладах освіти

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА ПІД ВПЛИВОМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

2.1. Особливості розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

2.2. Дослідження особливостей розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

2.3. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.4. Практичні рекомендації щодо розвитку когнітивної сфери у дітей-дошкільників

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Документознавство як наука: зміст та структура

Тип роботи: Array
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Трактовка документознавства як історіографічний аспект

1.2. Традиційне документознавство: зміст, структура

1.3. Структура сучасного документознавства (Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешов, Г.М. Швецова-Водка, М.С. Слободяник)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Эффективность методов физической реабилитации при сахарном диабете первого типа у подростков

Тип роботи: Array
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА У ПОДРОСТКОВ

1.1. Этиология, клиническая картина и симптоматика сахарного диабета I типа

1.2 Характеристика и особенности течения диабета I типа в подростковом возрасте

1.3. Особенности физической реабилитации подростков с сахарным диабетом I типа

Выводы к первому разделу

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Методы исследований

2.2. Организация исследования

Выводы ко второму разделу

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

3.1. Характеристика состояния подростков с диабетом первого типа на предварительном этапе исследования

3.2 Комплексная программа физической реабилитации при сахарном диабете

3.2 Анализ результатов исследования

Выводы к разделу 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дітей та дорослих з порушеннями опорно-рухового апарату

Тип роботи: Array
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

ГЛАВА 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РІЗНОВИДАХ СКОЛІОЗУ

1.1. Етіологія, патогенез, класифікація і частота сколіозу

1.2. Основні принципи і методики реабілітації та лікування хворих сколіозом

1.3. Роль масажу як одного з основних засобів фізичної реабілітації при сколіозі

Висновок до розділу 1

  1. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організація дослідження

2.2. Характеристика методик дослідження

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ПРИ СКОЛІОЗІ

3.1. Методичні особливості проведення та область масажу при сколіозі

3.2. Техніка проведення масажу при сколіозі

3.3. Аналіз ефективності застосування масажу як засобу фізичної реабілітації при сколіозі

Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Фізична реабілітація дітей із вродженим пороком серця

Тип роботи: Array
Об'єм: 67 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Наукові підходи до проблеми Фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

1.1. Етіологія ВПС у дітей  та фактори ризику виникнення захворювання

1.2.Можливості фізичної реабілітації дітей з вродженими вадами серця

1.3. Фізіологія фізичних вправ при ВПС

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Розробка програми фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

2.1. Дослідження стану здоров’я дітей із вродженим пороком серця у науковій літературі

2.2. Методичні рекомендації щодо використання методів фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

2.3. Розробка комплексної програми фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

Висновки до розділу 2

Висновки

Використана література

Додатки