Розділ робіт: Аудіт

Аудит та аналіз матеріальних активів підприємства (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛОРИТ АГРО»)

Тип роботи: Array
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. Економічна сутність матеріальних активів підприємства

2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємств

3. Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційне забезпечення аудиту та аналізу матеріальних активів підприємства

4. Аудит матеріальних активів підприємства

5. Аналіз матеріальних активів підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
В ході проведеного дослідження була наведена методика проведення аудиту і аналізу матеріальних активів. Визначено, що інформаційне забезпечення аудиту і аналізу  неможливо без точної і оперативної інформації та її відповідної аналітичної обробки. Для Товариства  була розроблена обліково-аналітична модель управління матеріальними активами, що  дасть змогу підприємству ефективніше проводити обліково-аналітичну роботу з управління матеріальними активами. Проведений аналіз показав, що матеріальні...

Організація системи внутрішнього аудиту на сучасному підприємстві

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти системи внутрішнього аудиту

1.1. Суть внутрішнього аудиту та його місце у системі внутрішнього контролю внутрішнього аудиту

1.2. Суб`єкти  та об’єкти внутрішнього аудиту

1.3 Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту

2. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

2.1 Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту

2.2 Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання і контролю

2.3 Типи структур апарату внутрішнього аудиту. Склад служби внутрішнього аудиту

3      Реалізація матеріалів внутрішнього аудудиту

3.1 Узагальнення роботи внутрішнього аудитора

3.2 Удосконалення системи заходів внутрішнього аудиту

Висновки

Перелік посилань

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що внутрішній аудит є досить важливою функцією управління, яка містить облік, фінансовий аналіз і контроль, порівняння та оцінку фактично досягнутого результату з поставленими цілями і завданнями підприємства. Внутрішній аудит повністю контролює діяльність всіх підрозділів організації, шукає за якої причини відбуваються відступи від стандартів, відхилення від цілей, які повинен виконати конкретний об’єкт, що сприяє оперативному усуненню ви...

АУДИТ, КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 Варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Функції внутрішнього аудитора та планування його роботи

2. Відповідальність суб’єктів аудиту

3. Практичне завдання

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Робочі документи аудиту

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Робочі документи аудиту

1.1. Поняття та сутність робочої документації аудитора

1.2. Види робочих документів аудиту

1.3. Вимоги до змісту та оформлення робочих документів аудитора

2. Практична частина (варіант 22)

Вступ

1. Робочі документи аудиту

1.1. Поняття та сутність робочої документації аудитора

1.2. Види робочих документів аудиту

1.3. Вимоги до змісту та оформлення робочих документів аудитора

2. Практична частина

Висновок

Використана література

Висновок

Використана література
Внутрішньогосподарський контроль, варіант 13

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 18 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. Організація контролю наявності та руху нематеріальних активів та їх амортизації

2. Контроль формування фінансових результатів

3. Ситуаційне завдання

- Підприємство ПАТ «Хімкрат» залізницею отримало 60 т добрив від постачальника. Вагон прибув на станцію 16 грудня 2012 року, добрива прийняв завідуючий складом без перевірки, оскільки слідів зовнішніх втручань не було, і всі пломби на вагоні були неушкодженими. 1 січня 2013 року було проведено інвентаризацію, за якою з’ясували, що акт про приймання було оформлено 20 грудня, його підписали директор, заступник директора і бухгалтер. За документами постачальника було відправлено 60 т добрив вартістю 2 300 грн. за тонну на суму 138 000 грн. При переважуванні виявилося, що товару було отримано 58,2 т, які було оприбутковано на матеріально відповідальну особу Петренко В. П. Різницю, яка виникла з документами постачальника, було визнано як втрати при транспортуванні та списано на витрати підприємства.

Складіть звіт за результатами перевірки і надайте рекомендації щодо усунення порушень.

Використана література
Практичні з аудиту

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Завдання 3

Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій з основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильність визначення амортизації, доцільність результатів реалізації і вибуття основних засобів.

Ситуація 3

Для дитячого санаторія, який знаходиться на балансі ЗАО «Спектр», в серпні минулого року придбано і введено в експлуатацію катер для прогулянки дітей. В рахунку постачальника вказана вартість катеру 144000 грн., в т.ч. ПДВ.

В бухгалтерському обліку зроблено наступні записи:

 

Дата

Зміст операції

Документ

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

12.08

1. Оприбутковано катер

Накладна

152

631

120000

 

 на суму ПДВ

Податкова накладна

641

644

24000

12.08

2. Сплачено рахунок постачальника

Рахунок, платіжне доручення

631

311

144000

14.08

3. Катер введено в експлуатацію

Акт введення в експлуатацію

10

152

120000

 

Пред’явлено до зарахування ПДВ

Акт введення в експлуатацію

644

631

24000

 

Завдання 4

Визначити правильність розрахунку балансової вартості нематеріального активу.

Ситуація 4

ВАТ «Промінь» придбало програмне забезпечення «1С: Підприємство» за 5000 грн. Через рік було додатково придбано ще два модуля за 1000 грн., які розширили можливості програмного забезпечення.

Сума нарахованої амортизації програмного забезпечення за перший рік експлуатації склала 500 грн. Балансова вартість нематеріального активу складає 6200 грн. Придбана додаткова література для навчання персоналу підприємства з програмним забезпеченням на загальну суму 1200 грн.

 

Завдання 5

Одержати достатні докази про достовірність відображення операцій з виробничими запасами.

Ситуація 5

При перевірці торгівельних операцій магазину, який знаходиться на території фабрики, встановлено:

а) товарні звіти матеріально-відповідальних осіб складаються в вільній формі;

б) в звітах залишки товарів і грошових коштів показано загальним підсумком;

в)  облік товарів здійснюється на рахунку  808 «Витрати товарів», на якому відображено і витрати магазину;

г) виторг магазину визначається за кредитом рах. 808 на рах. 902 «Собівартість реалізованих товарів» не відображено.

 

Завдання 6

Визначити законність здійсненої операції.

Ситуація 6

Аудитом встановлено, що МПП «Меркурій» виторг від реалізації продукції за 15.06 поточного року в сумі 5143 грн. розподілено наступним чином:

1256 грн. – було використано на погашення заборгованості по заробітній платні з одночасним перерахуванням всіх необхідних платежів і зборів;

Залишок суми – 3887 грн. – направлено на виплату дивідендів.

Завдання 7

Визначити в чому складається порушення? Сформулювати його в аудиторському висновку.

Ситуація 7

ТОВ «Альянс» були надані послуги щодо збирання опалювальної системи. Для перевірки цієї операції аудитору представлено:

Договір-підряду, де обумовлені строки виконання робіт з 10.08 по 15.08 минулого року і сума винагороди в розмірі 2000 грн. за дострокове виконання робіт.

Виписка з розрахункового рахунку за 15.08 минулого року на суму 3000 грн. в оплату здійснених послуг.

Ніякі документів щодо дострокової здачі робіт не представлено.

 

 

Завдання 8

Визначити чи має місце факт порушення законодавства. Якщо так, то сформулювати його в аудиторському висновку.

Ситуація 8

ТОВ «Ольга» було придбано ноу-хау за 1 млн. грн.  (ПДВ – 200000 грн.), яке було віднесено до складу податкового кредиту (на цю суму є податкова накладна). В тому ж звітному періоді ноу-хау було перепродано закордонній фірмі за 1,5 млн. грн.. Ніяких інших операцій в даному звітному періоді не проводилось. В податковій декларації з ПДВ відображена сума податкового кредиту – 200000 грн. і податкове зобов’язання 0 грн. Підприємство вимагає повернення ПДВ з бюджету.

 

Завдання 9

Встановити достовірність бухгалтерської звітності.

Ситуація 9

При вибірковій інвентаризації основних засобів аудитором виявлена нестача об’єкта основних засобів, первинна вартість якого складала 80000 грн. Сума нарахованої амортизації показана в сумі 30000 грн. В грудні звітного періоду цей об’єкт основних засобів було продано. Згідно договору, вартість реалізації складає 156000 грн. При проведені інвентаризації аудитору представлено договір і акт приймання-передачі об’єкту. Розрахунки з покупцями не здійснено. Ця господарська операція не відображена на рахунках бухгалтерського обліку станом на 31 грудня звітного року.

 

Завдання 10

Оцінити законність формування доходів підприємства.

Ситуація 10

В ТОВ «Альфа» величина статутного капіталу згідно до статуту складає 33000 грн. Станом на 1 січня поточного року сума внесків в капітал складала 29000 грн.

В результаті документальної перевірки встановлено, що вказана сума була віднесена до складу доходів підприємства від поточної діяльності.
Комп’ютерний аудит, варіант 0 ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Теоретичне питання

1 Історія розвитку та становлення комп’ютерного аудиту

Практичне питання (варіант 3)

Методика аудиту обліку касових операцій в умовах використання інформаційних систем

Список використаної літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 14 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...