Розділ робіт: БЖД та охорона праці

Контрольна з БЖД, ХНУ, варіант 55

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 18 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Державний нагляд за безпекою праці.

2. Показники пожежонебезпеки речовин різного агрегатного стану.

3. Якими індивідуальними засобами захисту можна скористатися, якщо рівень звука в октавній смузі 4000 Гц перевищує допустимий на 18 дБ? Поясніть прийняте рішення.

Задача 5

Загальне рівномірне освітлення виробничого приміщення здійснюється N світильниками з лампами розжарювання. Довжина приміщення А, ширина В, висота розташування світильників над робочою поверхнею hр, коефіцієнти відбиття: стелі – , стін – , робочої поверхні – .

Методом світлового потоку (коефіцієнта використання) визначити освітленість, яка створюється освітлювальною установкою.

Які з вказаних нижче підрозділів можна розташувати у даному виробничому приміщенні без реконструювання систем освітлення: цех хімчистки, цех ремонту взуття, цех машинного в’язання, цех ручного прання, відділення виведення плям, комора пункту прокату?

Дані для свого варіанта прийняти за табл. 15 і 16.

Необхідні для розв’язку довідкові дані наведені у табл. 17, 21 -23.

Таблиця 15 – Вихідні дані для задачі 4

Варі-

ант

Виробниче

приміщення

Тип світильника

А,

м

В,

м

hр,

м

,

%

,%

, %

8

Цех виготовлення головних уборів

“Астра-1”

18

9

4

70

50

10

Задача 10

кількості W. Для її видалення у приміщення подається зовнішнє повітря без теплової обробки. У приміщенні повинні підтримуватись температура повітря t і відносна вологість .

Визначити, необхідну продуктивність вентиляційної системи; кратність повітрообміну. Побудувати схематично процес зміни стану повітря на id – діаграмі.

Для розв’язку скористатись id – діаграмою вологого повітря (див. рис. 2).

Дані для свого варіанта прийняти за табл. 31.

Необхідні для розв’язку довідкові дані наведені в табл. 27.

Література: [10, c. 57-58; 5; 7].

Таблиця 31– Вихідні дані для задачі 10

Варіант

Місце знаходження

підприємства

V,

м3

t, °C

 

W,

кг/год

5

Полтава

500

27

60

30

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна з БЖД, ХНУ, варіант 58

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Теорія

1. Методи аналізу виробничого травматизму.

2. Причини пожеж на виробництві.

3. Зазначте норми штучного і природного освітлення для основних виробничих приміщень галузі.

Практика

Задача 2.

Визначте опір заземлюючого пристрою і зробіть висновок про відповідність його вимогам ПУЕ.

Заземлюючий пристрій, призначений для захисного заземлення обладнання, що живиться від мережі напругою 380 В, виконано у вигляді n вертикальних електродів довжиною l, заглиблених у землю і з’єднаних між собою стальною штабою шириною B (рис. 1). Для вертикальних електродів використані стальні труби діаметром d.

Відстань від поверхні землі до верхнього краю вертикального електрода t0, відношення відстані L між вертикальними електродами до їхньої довжини l дорівнює К.

Задача 4.

Загальне рівномірне освітлення виробничого приміщення планується здійснити світильниками з люмінесцентними лампами. Довжина приміщення А, ширина В, висота розташування світильників над робочою поверхнею hр, коефіцієнти відбиття: стелі – , стін – , робочої поверхні – .

Методом світлового потоку (коефіцієнта використання) визначити кількість світильників, необхідних для освітлення приміщення. Викреслити у масштабі схему розташування світильників на плані приміщення. Вирахувати фактичну освітленість і електричну потужність освітлювальної установки.

Таблиця 15 – Вихідні дані для задачі 4

Варі-

ант

Виробниче

приміщення

Тип

світильника

А,

м

В,

м

hр,

м

,

%

,%

,%

8

Цех пошиття одягу

ЛДОР-2 80

24

12

4,6

70

50

10

Дані для свого варіанта прийняти за табл. 15.

Необхідні для розв’язку довідкові дані наведені в табл. 17 – 20.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Охорона праці в галузі та цивільний захист

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

21. Особливості застосування різних систем і видів освітлення на підприємствах і установах даної галузі.

48. Застосування малої напруги, подвійної ізоляції та захисного відключення на підприємствах даної галузі.

71. Вимоги техніки безпеки до підіймально-транспортного обладнання, що застосовується на підприємствах даної галузі.

125.Види знезараження місцевості, споруд і техніки

Практична частина: Аналіз стану охорони праці та цивільного захисту на підприємстві та розробка рекомендацій щодо його покращання

1. Загальна характеристика ПАТ «Харківський м’ясокомбінат». Склад виробничих підрозділів. Характеристика виробничих процесів, а також небезпек і шкідливостей, що супроводжують їх.

2. Характеристика персоналу ПАТ «Харківський м’ясокомбінат». Кількість працюючих на підприємстві, у тому числі зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці. Стан захворюваності професійними захворюваннями та травматизму на підприємстві

3. Організація охорони праці на підприємстві. Склад, освіта і стаж роботи працівників служби охорони праці. Розподіл обов’язків з охорони праці між посадовими особами даного підприємства. Відповідність кількості працівників відділу охорони праці вимогам законодавства.

4. Результати перевірок ПАТ «Харківський м’ясокомбінат» представниками органів державного нагляду (Держкомнаглядохоронпраці, держпожнагляду санепідемстанції і т. п.). Зміст приписів, що залишені ними на підприємстві. Що зроблено адміністрацією підприємства для усунення виявлених в результаті

5. Навчання, інструктажі та перевірки знань працівників ПАТ «Харківський м’ясокомбінат» з питань охорони праці.

6. Наведіть основні органи та служби, що складають систему цивільного захисту на ПАТ «Харківський м’ясокомбінат»

7. Детальна характеристика стану охорони праці в одному з підрозділів ПАТ «Харківський м’ясокомбінат». Дати детальну характеристику небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають при роботі (не менше п’яти факторів, починаючи з найбільш небезпечних). Привести інтенсивність їх проявлення; норми, що існують для них; на що впливають ці фактори. Які заходи щодо створення безпечних умов роботи працівників даного підрозділу виконано добре, а які – недостатньо.

8. Висновки за результатами проведеного аналізу. Підвести підсумки аналізу стану охорони праці на ПАТ «Харківський м’ясокомбінат».

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна з БЖД, варіант 49, ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 24 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

2. Позитивні і негативні фактори, що впливають на здоров’я і життєдіяльність людини. Конфлікт як фактор зниження життєдіяльності. Типи конфліктів та наслідки конфліктів.

49. Людина знаходилась в приміщенні з підвищеною температурою. Раптом виникло запаморочення, нудота та потемніння в очах. Який вид захворювання у потерпілого? Яка йому необхідна долікарська допомога?

64. Електромагнітний імпульс ядерного вибуху.

73. Бінарні отруйні речовини.

Задача 1

Задача 4

Задача 5

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна з БЖД, варіант 49, ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Засоби індивідуального захисту органів дихання.

2. Як на практиці можна визначити, чи відповідає фактичний рівень освітленості нормативним вимогам?

3. Машина створює шум із звуковим тиском 0,02 Па. Визначте рівень звукового тиску.

Задача 2

Визначте опір заземлюючого пристрою і зробіть висновок про відповідність його вимогам ПУЕ.

Заземлюючий пристрій, призначений для захисного заземлення обладнання, що живиться від мережі напругою 380 В, виконано у вигляді n вертикальних електродів довжиною l, заглиблених у землю і з’єднаних між собою стальною штабою шириною B (рис. 1). Для вертикальних електродів використані стальні труби діаметром d.

Відстань від поверхні землі до верхнього краю вертикального електрода t0, відношення відстані L між вертикальними електродами до їхньої довжини l дорівнює К.

Дані для свого варіанта прийняти за табл. 2.

Необхідні для розв’язку довідкові дані наведені в табл. 3 і 4..

Література: [10, с.267-268, 285-289]

......

Задача 10

У виробничому приміщенні об’ємом V у теплий період року виділяється волога у кількості W. Для її видалення у приміщення подається зовнішнє повітря без теплової обробки. У приміщенні повинні підтримуватись температура повітря t і відносна вологість .

Визначити, необхідну продуктивність вентиляційної системи; кратність повітрообміну. Побудувати схематично процес зміни стану повітря на id – діаграмі.

Для розв’язку скористатись id – діаграмою вологого повітря (див. рис. 2).

Дані для свого варіанта прийняти за табл. 31.

Необхідні для розв’язку довідкові дані наведені в табл. 27.

Література: [10, c. 57-58; 5; 7].

Таблиця 31– Вихідні дані для задачі 10

Варі-ант

Місце

знаходження

підприємства

V,

м3

t, °C

 

W,

кг/год

9

Рівне

250

25

70

22

Для приміщень зі значним виділенням водяних парів необхідний повітрообмін визначається за надлишком вологи:

.....

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Охорона праці, МАУП, контрольні питання

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 147 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Контрольні питання до теми 1

1. Дати визначення змісту "охорона праці".

2. Що регулює закон України "Про охорону праці"?

3. Назвати і дати характеристику організаційно-технічним заходам та засобам з охорони праці.

4. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?

5. Які законодавчі акти входять в законодавство України з охорони праці? Дати їх характеристику.

6. Назвати санітарно-гігієнічні заходи охорони праці і охарактеризувати їх.

7. Як організована служба охорони праці на виробництві?

8. Які існують види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

9. Назвати державні галузеві нормативні акти.

10. Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

11. Розказати про систему управління охороною праці.

12. Які організації здійснюють нагляд за охороною праці?

13. Які методи управління охороною праці застосовуються на підприємстві?

14. Які пільги і компенсації додаються працівникам, що працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці?

15. Які види інструктажів проводяться на виробництві і в організаціях?

16. Розкажіть, за рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

17. Які основні чинники впливають на ситуацію в ділянці охорони праці, що складається в Україні?

18. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань?

Тема 2. Основи виробничої санітарії і гігієни праці

Контрольні питання до теми 2

1. Дати визначення поняттю "виробнича санітарія".

2. Які шкідливі фактори мають місце на виробництві?

3. Які види освітлення корисні для людини? Дати обґрунтування.

4. Дія шуму на організм людини. Яка небезпека існує в цьому?

5. Чому вібрації відносяться до шкідливого виробничого фактору?

6. Які методи захисту людини від негативного впливу шкідливих чинників?

7. Які параметри характеризують мікроклімат виробничого середовища?

Тема 3. Основи електробезпеки

Контрольні питання до теми 3

1. Охарактеризуйте різні види електрики (промислова, статична, атмосферна).

2. Який вплив має електричний струм на організм людини?

3. Назвіть фактори електричного характеру, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом.

4. Дайте класифікацію виробничих приміщень відносно електробезпеки.

5. Які шкідливі впливи має статична електрика?

6. Назвіть колективні засоби захисту і охарактеризуйте їх.

7. Яка мета заземлення та занулення?

8. Дайте визначення “електробезпека”, “заземлення”, “електротравма”.

9. Назвіть види електричних травм, охарактеризуйте їх.

10. Назвіть основні випадки ураження електричним струмом

Тема 4. Основи безпеки праці на підприємствах і в організаціях

Контрольні питання до теми 4

1. Дати визначення понять "професійне захворювання", "виробнича травма" і "нещасний випадок".

2. Назвіть основні причини травмування на виробництві.

3. Який порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

4. Які класи умов праці існують на виробництві? Дати характеристику.

5. Які нещасні випадки беруться на облік?

6. Що таке "засіб колективного і індивідуального захисту"?

7. Які вимоги безпеки праці при експлуатації механічного устаткування?

8. Які вимоги безпеки праці при експлуатації теплового і холодильного устаткування?

9. Які вимоги безпеки до конструкцій машин і механізмів?

10. Для чого проводиться атестація робочих місць?

Тема 5. Пожежна безпека

Контрольні питання до теми 5

1. Які характерні причини виникнення пожеж?

2. Дайте характеристику небезпечних та шкідливих факторів пожежі.

3. Назвіть основні складові забезпечення пожежної безпеки.

4. Як класифікуються будівельні матеріали за горючістю?

5. Які види пожежної охорони існують в Україні? Дати характеристику їх.

6. Дати визначення «вогнестійкість» і класифікацію будівельних конструкцій за ступінню вогнестійкості.

7. Надати характеристику вогнегасних речовин.

8. Яке призначення та дія спринклерних та дренчерних установок?

9. Охарактеризуйте первинні засоби пожежогасіння.

10. Назвіть загальні вимоги щодо пожежної безпеки, правила поведінки при виникнення пожежі.

Тема 6. Надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках

Контрольні питання до теми 6

1. Назвіть принципи надання першої допомоги.

 

2. Як надати першу допомогу при запорошенні очей?

З. Як надати першу допомогу при пораненнях, переломах?

4. Як зупинити кровотечу?

5. Назвіть ознаки отруєння і способи надання першої допомоги при отруєнні.

6. Як надати першу допомогу під час шоку?

7. Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?

8. Які ознаки теплового удару і перша допомога?

9. Які види кровотечі і прийоми зупинки її?

10. Які прийоми виконання штучного дихання?
Споживчі продукти як джерела забруднення довкілля

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ

1. Споживчі продукти та їх вплив на зубрудення довкілля

2. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем

3. Проблема забезпечення безпеки споживчих продуктів та напрямки її вирішення

Висновки

Використана література